airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ny direktør for Innovation South Greenland

Den 1. juli 2023 tiltræder Kirsten Ørgaard som direktør for Innovation South Greenland – ISG.
Kirsten Ørgaard er uddannet som cand.psych. Hun har en diplomlederuddannelse samt en
bestyrelsesuddannelse. Hun har mange års erfaring med ledelse, projektudvikling, samarbejde på tværs af
faggrænser, organisationer og det politiske bagland. Hertil kommer erfaringer i fundraising, og hun har et
stort og bredt netværk i både Grønland og i nordisk regi. Hun er kendt som en erfaren ildsjæl, iværksætter
og projektudvikler og har mange års erfaring med erhvervsudvikling fra dels ansættelse i Grønlands Erhverv
og senere som medlem af bestyrelsen for Nuuk Arbejdsgiverforening og hovedbestyrelsen i Grønlands
Erhverv. Kirsten Ørgaard har ligeledes tidligere været ansat i Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik
Sermersooq.
Innovation South Greenland A/S er ejet af Kommune Kujalleq og Kirsten Ørgaard skal være
omdrejningspunkt for erhvervslivet, turismeudvikling og iværksætteri i Kommunen. ISG’s opgave er at
bygge bro mellem samarbejdspartnere og fagområder og derved skabe grobund for vækst og udvikling i
hele Sydgrønland. ISG varetager desuden arbejdet under Unesco Kujataa
Kirsten Ørgaard har i en årrække bl.a. været direktør for Mælkebøttecentret, som hun har iværksat og
udviklet fra et blankt skrivebord i 2002 til, hvad centret er i dag.
Bestyrelsesformand for ISG Steffen Lund udtaler: ”Vi ser frem til et konstruktivt og givende samarbejde
med Kirsten Ørgaard omkring udviklingen i Sydgrønland inden for turisme, erhvervsudvikling, iværksætteri,
uddannelse og forskning, hvor Kirsten Ørgaards kompetencer og brede erfaring kommer i spil til gavn for
Kommune Kujalleq”. Kirsten Ørgaard har udvist stor succes med igangsætning og udvikling af
Mælkebøttecentret, og vi glæder os til at hendes evne til at tiltrække samarbejdspartnere og brede
netværk kan skabe grundlag for erhvervsudviklingen i Sydgrønland”.
Kirsten Ørgaard udtaler: Jeg glæder mig til nye udfordringer i ISG og lægger vægt på både de
ledelsesmæssige kompetencer og samarbejdet bredt med Kommune Kujalleq, erhvervslivet og lokale
aktører inden for turisme, fødevarer, råstoffer, uddannelse og forskning. Også Unesco er en vigtig del i
udviklingen og markedsføringen af Sydgrønland”
For yderligere oplysninger kan bestyrelsesformand Steffen Lund kontaktes – tlf. +45 23278410.
24. april 2023