airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Antimobning på dagsordenen

Kommune Kujalleqs Inerisaaneq udvalg mødte Uddannelsesstyrelsens Anti-mobbe-delegation på rådhuset d. 29.4.2023.

På mødet fik udvalget oplæg om Naalakkersuisuts nye anti-mobningsstrategi og det nye begreb om mobning, som forskningen har påvist. Mødet handlede også om hvordan kommunen kan komme videre for at udfordre og minimere mobning, der hvor børn og unge indgår i fællesskaber.

Forskningens kerne- udsagn om mobning er at mobning skaber fællesskabsudstødelse, som kan opstå i miljøer med manglende sammenhængskraft. Budskaberne er også at det er institutionernes opgave at sikre sunde fællesskaber, og have fokus på trivsel i fællesskaberne hver dag og at eksklusion skal undgås.

Anti-mobbe-strategiens anbefalinger er blandt andet at fagpersoner skal have øget viden gennem kurser, at der skal være Kammagiita-aktiviteter der retter sig mod kulturen og miljøet omkring børnegruppen, at undervisere skal lave didaktiske tiltag, der styrker skoletilhørsforholdet og fællesskabstrivsel og at forældres arbejde der støtter op om tolerance, respekt og forståelse skal styrkes.

Det politiske udvalg har besluttet, at der på alle områder skal gøres noget nyt for at øge børn og unges trivsel og for at udfordre og minimere mobning.

Udvalgsformand Bbi Kielsen udtaler: ”Vi har besluttet, at der skal udvikles en kommunal fælles anti-mobbestrategi på daginstitutioner og skoler, og jeg er glad for at vi nu har fået viden og inspiration til at komme i gang med arbejdet”.

Efter denne uges møder med Anti-mobbedelegation har daginstitutions- og skolelederne i kommunen besluttet markant at intensivere det pædagogiske udviklingsarbejde mod mobning i en sideløbende proces med det politiske arbejde. Ligeledes har Inerisaaneq Forvaltningen fået til opgave at understøtte dette arbejde i et samarbejde mellem interessenterne.

 
 
 
1. maj 2023