airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Stine Egedes 1. maj udtalelse

Det er i år 133 år siden at Arbejdernes Internationale Kampdag, blev markeret første gang i det internationale arbejdersamfund.

Oprindeligt var formålet med 1. maj at forene arbejdere i alle lande i kampen for en 8-timers arbejdsdag. Siden er mange arbejderrettigheder opnået såsom retten til ferie med løn og løn under sygdom.

I dag varetages arbejdernes vilkår via overenskomster mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, og 1. maj bliver først og fremmest brugt som et samlingspunkt for fagbevægelsens medlemmer og markeret med taler og faner.

1.maj er også dagen for beslutningen om Hjemmestyrets indførelse og derfor er der i vores land endnu en årsag til at bruge dagen til at bekræfte og styrke fællesskabets værdier.

Jeg ønsker derfor alle arbejdere tillykke med markeringen på arbejdernes kampdag og ønsker alle en givende dag.

Som politikere, er det vores opgave at deltage i den offentlige debat og vise vores velvilje til dagens formål. Men invitationen er fraværende. Hverken i år eller sidste år er jeg som borgmester blevet inviteret til at deltage i markeringen. Flere henvendelser med henblik på et møde til QSIP i år er ikke blevet taget imod. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at signalere, at døren altid står åben, vi har masser af ting vi kan tale om. Kurser og uddannelse, arbejdsmiljøforhold og kommunikation er eksempler på temaer jeg meget gerne vil drøfte med QSIP om.

Rigtig god dag til alle arbejdere i vores kommune og i Grønland.

1. maj 2023