airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Workshop om familierådslagning

Udvalgsmedlemmer og medarbejdere deltog i workshop om familierådslagning og talte om, hvilke fremgangsmåder de skulle bruge herom.
Lederne i social- og forebyggelsesafdelingen i Kommune Kujalleq samt socialudvalget deltog i familierådslagningsworkshop, og talte om videreførelse af deres arbejde. Det er nødvendigt, at alle medarbejdere i området bliver kendt med fremgangsmåden, siger forvaltningschef.
- Det er vigtigt, at vi alle bliver vant til fremgangsmåden, og jeg mener, at vores politikere også er vigtige parter i vores arbejde. Vi vil gerne opnå en god fremgangsmåde, når vi hjælper sårbare familier, og ved vores arbejde med barnet i centrum har vi også brug for familien, siger socialforvaltningschef, Nielsine Petersen.

Workshoppen blev afholdt d. 8. maj.
Familierådslagning er en metode, hvor familien, barnet, den unge selv samt dennes netværk får en stor andel i at planlægge og gennemføre indsatsen sammen med barnet selv. Således deltager familien og netværket for, at afhjælpe børnene bedst muligt, under familie problemerne.
23. maj 2023