airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fhv. kirke undergår restaurering

Narsaqs fhv. kirke, skole samt bibliotek undergår pt. en renovering finansieret af fondsmidler, som Narsaq Museum har tilvejebragt. Bygningen (B-84) udgør udstillingsområde, magasin og museumslederens kontor.
Det var her den berømte grønlandske kateket/digterpræst, kunstner og politiker, Henrik Lund (1875-1948), fungerede som kateket og senere præst.
Den smukke gamle træbygning var byens kirke frem til 1927. Der var indbyggertallet i Narsaq vokset, således at der fra da af var brug for en større kirke.

Projektet er støttet af følgende fonde:

1. Den A.P. Møllerske Støttefond med 200.000 kr.
2. 15. Juni Fonden med 150.000 kr.
3. Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond med 100.000 kr.


Museumsleder ved Narsaq Museum, Jesper Stormly Enevoldsen, udtaler i den forbindelse følgende:

”Jeg er meget glad for- og stolt over, at det er lykkedes Narsaq Museum at tilvejebringe fondsmidler til denne restaurering. Bygningen er en over 100 år gammel smuk træbygning, som bl.a. har udgjort byens kirke og skole. Derfor er der stor tilknytning til bygningen fra byens borgere og turisterne, samt øvrige museumsgæster, er meget glade for de udstillingsfaciliteter, som bygningen indeholder.

Selve bygningens historie er også meget interessant, da den bl.a. er et billede på Narsaqs historiske udvikling og datidens byggeskik med videre.”

Det er Td Sanasut, som står for udførelsen af arbejdet på bygningen, der ligger på adressen: Avannarlermut B-84, 3921 i Narsaq.
26. maj 2023