airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Eliaprisen skal overrækkes

Borgermødet i Nanortalik vil blive påbegyndt med overrækkelse af Eliaprisen.

Eliaprisen er en pris, som gives til sydgrønlandske iværksættere eller virksomheder, såsom iværksættelse af virksomheder og inspirationsværdige innovatører.

Der skal afholdes borgermøde i Nanortalik den 28. juni kl. 19:00, hvor mødet vil startes med prisoverrækkelsen, og borgmester Stine Egede vil få æren, at overrække Eliaprisen på vegne af Innovation South Greenland A/S.

Hvad er Eliaprisen?
Elia Nielsen var en vedholdende innovatør, som var en af de førende indenfor fiskeri-, landbrug- og fåreholdserhvervene i Sydgrønland. Elia har med sine innovative egenskaber været med til at stifte forskellige erhverv i Sydgrønland. En af Innovation South Greenland A/S' primære målsætninger er en Sydgrønland, som er selvbåren, og et sted med gode muligheder af arbejdspladser og erhverv.

Den første Eliapris blev for første gang overrakt i 2020.


27. juni 2023