airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Stort ønske om vækst i Sydgrønland

Hvert forår og hvert efterår gennemfører borgmester Stine Egede borgermøder i de tre byer, som en del af den åbenhedspolitik som koalitionen har målsat sig. På første halvårs borgermøder har der været særligt fokus på den kommende nedsættelse af skatteprocenten i 2024 og mange borgere har benyttet muligheden for at spørge ind til kommunens økonomi og til erhvervsmulighederne i kommunen.

Hvert forår og hvert efterår gennemfører borgmester Stine Egede borgermøder i de tre byer, som en del af den åbenhedspolitik som koalitionen har målsat sig. På første halvårs borgermøder har der været særligt fokus på den kommende nedsættelse af skatteprocenten i 2024 og mange borgere har benyttet muligheden for at spørge ind til kommunens økonomi og til erhvervsmulighederne i kommunen.

Et af forslagene på borgermødet i Nanortalik gik således på oprettelsen af en skole i Nanortalik relateret til mine og råstofområdet.

Den stigende aktivitet indenfor mineområdet, særlig aktuelt for Nalunaq minen, som ifølge Selskabet genåbner og forventer 100 ansatte i de kommende år, og aktiviteterne omkring grafitminen med Amitsoq, bringer forhåbninger til en stigende økonomisk udvikling i Kommune Kujalleq de kommende år.

Borgmester Stine Egede udtaler: ”Mineaktiviteterne er godt på vej og det er af afgørende vigtighed for samfundets udvikling at arbejdskraften der skal bruges til de kommende erhvervsaktiviteter, er lokal. Vi må bruge alle vores kræfter til at finde løsninger sammen med alle aktører, om at få vores unge i spil at tage uddannelse og jobs indenfor væksterhvervene”

På borgermøderne er der f.eks. også blevet udtrykt behov for flere og bedre boliger, større behov for demensafdelinger, fritidstilbud til og inddragelse af børn og unge i alle byer og bygder, større samarbejde omkring udvikling af kulturtilbud, byudvikling, mere forebyggelse mm.

”På borgermøderne har jeg fortalt om de resultater og det arbejde vi har igangsat i de to år der er gået siden kommunalvalget. Jeg synes selv vi har nået en hel del og en af de gode nyheder jeg har kunnet fortælle er, at vi har fået ansat langt flere lærere i år end vi har haft i mange år. Dette er glædeligt, og jeg håber at vi kan komme efter det på det sociale område også i de kommende år” siger borgmester Stine Egede.

På borgermødet i Nanortalik den 28. juni blev borgmester orienteret om at der er en borgergruppe i byen der har startet et arbejde for at komme ud af kommunen, begrundet i at der med den kommende mineaktivitet, vil være større mulighed for Nanortaliks udvikling.

På borgermøderne har borgmesteren også fortalt om arbejdet for en modernisering af kommunens byvåben. Borgermødet i Nanortalik den 28. juni 2023 afsluttede rækken af borgermøder i det første halvår. På grund af storis har de planlagte rejser med økonomiudvalget og teknisk udvalg til bygderne måttet udskydes til senere.

30. juni 2023