airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Investeringsbehovet i stort i Kommune Kujalleq

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har i dagene 24.-28. august afviklet en rundrejse til samtlige 3 byer og 11 bygder i kommunen.

Gennemgående var der særligt i bygderne fokus på affaldshåndtering og affaldssorteringsmuligheder. Flere bygder ønskede tidssvarende boliger og flere havde også ønske om at kunne købe tomme huse eller nedrive tomme huse og der var spørgsmål til at igangsætte processerne med salg af huse hurtigere end det sker i dag.

Stine Egede udtaler: ”Vi er i gang med en proces om at sætte flere af kommunens ubrugte huse til salg, det fortsætter vi med. Og det er godt at borgerne ønsker at købe huse, så disse bliver brugt i stedet for at stå tomme. Det er dog vigtigt at huske at flere huse står tomme og forfaldne fordi ejerskabet til husene ikke er blevet registreret retmæssigt. Derfor er det vigtigt at sikre sig købsdokumentation og registrering af ejerskab via skøder, der skal registreres i retten. Det må vi blive bedre til at informere om her i landet.”

 

Et tilbagevendende emne hos fiskere og fangere har ofte været at de ikke har fået lov at sælge til kommunens institutioner på grund af den enkeltes gæld til det offentlige.

”Det var positivt at høre at der er fiskere og fangere der har indgået aftale om afvikling gæld til det offentlige, således de igen kan sælge deres fangst til offentlige institutioner. Èn fortalte at han nu var gældfri og dermed aldrig havde solgt så meget af sin fangst som han gjorde nu”, siger Stine Egede.

 

I en bygd blev der påpeget behovet for større synlighed i bygderne omkring mulighederne for arbejdsmarkedstilbud. Og i flere bygder blev der udtrykt behov for opdatering af lokalplaner, ligesom der er behov for at få løst problematikken omkring får, der render rundt i bygderne på grund af manglende indhegning.

Stine Egede udtaler: ”Der er mange ønsker til nyanlæg i vores kommune. Jeg har informeret om budgetloftet i kommunen, behovet for investeringer og at vi skal planlægge og prioritere i de anlægsbehov vi har. Uanset er f.eks. pontonbroer, flere boliger og tiltag der styrker erhvervs- eller infrastrukturen som kan sikre et positivt samfundsøkonomisk afkast, områder som vi er nødsaget til at sikre finansiering til, f.eks. ved at optage lån”.

 

På baggrund af drøftelser med borgere på det sociale område aftalte socialudvalgets medlemmer at se på en ændring af den nuværende hjemmehjælpsordning, således at der kan sikres en bedre fastholdelse af medarbejdere i hjemmehjælpsordningen, endvidere at der bør arbejdes for en frivillighedspolitik indenfor det forebyggende arbejde.

 

Borgmester Stine Egede indledte møderne med at give en kort status på kommunens økonomiske situation og derefter havde borgerne mulighed for at mødes med de 4 udvalg og forvaltningschefer i Inerisaaneq udvalget (skole, daginstitutioner, arbejdsmarked, kultur og fritid), Teknik og Miljø udvalget, Social og forebyggelsesudvalget samt Økonomi og erhvervsudvalget.  På rejsen deltog også repræsentanter fra Kommunens Erhvervsudviklingsselskab Innovation South Greenland, ISG.

Et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer deltog på hele eller dele af rundrejsen.

30. august 2023