airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hvad er ESANI

Affaldshåndteringen i Kommune Kujalleq og i andre kommuner har været drøftet en del særligt på de sociale medier. På given foranledning gives hermed en kort status på formålet med ESANI og planerne for affaldshåndteringen i den kommende tid.

Af Borgmester Stine Egede, Kommune Kujalleq

 

 

Affaldshåndteringen i Kommune Kujalleq og i andre kommuner har været drøftet en del særligt på de sociale medier. På given foranledning gives hermed en kort status på formålet med ESANI og planerne for affaldshåndteringen i den kommende tid.

 

Esani, er Grønlands Nationale Affaldsselskab og det ejes af de fire kommuner: Avannaata, Qeqqata, Qeqertalik og Sermersooq. Oprettelsen af affaldshåndteringsselskabet blev besluttet af en enig kommunalbestyrelse i 2018.  Avannaata Kommunia har for nylig indgået aftale med ESANI om at hente og håndtere affald fra det nye år.

 

Forbrændingsanlægget i Qaqortoq blev taget i brug i 1999. De sidste mange år inden anlægget blev lukket sidste år, blev der blevet brugt adskillige mio. kr. til reparationer. De miljømæssige og sundhedsmæssige krav til affaldsforbrænding er steget og et nyt forbrændingsanlæg i Qaqortoq blev estimeret til at koste 287 mio. kr. Her 5 år efter vil denne pris været steget en del og disse midler har kommunen ikke i dag.

 

Beregninger viser, at det stadig bedre kan betale sig at transportere affaldet til Nuuk. Indtil forbrændingsanlægget i Nuuk står færdigt februar 2024, transporteres affaldet til forbrænding i Danmark. Forbrændingsanlægget i Sisimiut er ligeledes under opbygning. Dette anlæg skal stå færdigt primo 2025.

 

I Kommune Kujalleq har vi fokus på at få ryddet op i de kommende år, også omkring fåreholderstederne. Vi skal opbygge systemet og sikre en vedholdende proces. ESANI´s skib kan komme ind til alle bygder fra næste år og hente affald, både husholdningsaffald og jernskrot.

 

I skrivende stund er ansøgning om midlertidig afbrænding i bygderne ved at tage form. Da det er kendt at det pakkede affald bliver ødelagt af dyr og meget af affaldet blæser væk om vinteren, er det nødvendigt at kunne brænde affald ved behov.

 

Vi beder befolkningen om tålmodighed og forståelse, da den nuværende situation er midlertidig.

4. september 2023