airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Familiecentrets ansatte er nu samlet

Sagsbehandlere i Nanortaliks familiecenter har nu et fælleskontor, vejlederen fortæller at man kan mærke at, der kommer flere borgere for, at henvende sig i weekenden.

Tidlig indsatsteamet og sagsbehandlere i børn- og ungeområdet samt forebyggelsesområdet i Nanortalik er nu samlet under samme tag. Udover et nyt fælles kontor, er der et værested for børn og unge som holdes åben i weekender og i lønningsdage.

- Det kan mærkes, at man kan arbejde mere med klienterne siden medarbejderne er tættere på hinanden. Tidlig indsatsteamet har nu samme tag som os, selvom deres arbejdsopgaver er anderledes, kan vi godt finde ud af at samarbejde, siger familievejlederen Gertrud Geisler.

På grund af kommunekontoret i Nanortalik var tidligere blevet forfalden og havde fået dårlig indeklima, var det blevet til et uegnet arbejdsplads, derfor havde de forskellige afdelingerne fået deres egne separate kontorer. Socialforvaltningen benytter godt den nye kommunale bygning.

- Sagabehandlere i børn- og ungeområdet og medarbejderne indenfor forebyggelsesområdet kan nu arbejde med glæde i den nye bygning. Det kan mærkes, at den nye bygning udnyttes bedre af familier, børn og unge, da den er blevet mere imødekommende, der er en opholdsstue, samtalerum og et køkken, siger familievejlederen Gertrud Geisler.

Gertrud Geisler fortæller også, at hun håber på, at borgerne vil benytte familiecentrets stue godt til aktiviteter, organisationer og forskellige møder.


10. oktober 2023