airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Snerydning – Vinter 2023/2024

Kommune Kujalleq – gældende i alle byer og bosteder

Da sneen på denne tid igen har meldt sin ankomst er snerydning på vejene igen aktuelt, hvilket generelt for sikre farbare veje for den almindelig samfærdsel inden for bygrænsen og ikke mindst i akutte tilfælde, at sikre vej for sundhedsvæsenet, brandvæsenet og politiet.

Derfor kommer vi med opfordring til borgere om, at man ikke henstiller genstande (biler uden nummerplader, container m.m.), der kan være til gene for snerydningen på veje, biveje og parkeringspladser inden for bymæssigt bebygget område, hvor der er offentlig samfærdsel.

Kommunen har pligt til at reagere overfor genstande, der hindre snerydning på føromtalte veje og kan på ejers regning, flytte genstande der hindre snerydningsarbejdet til en anden lokation uden forbehold, da det drejer sig om at sikre samfærdsel, ikke mindst i akutte tilfælde.

Med venlig hilsen – Kommune Kujalleq, Miljøafdelingen


22. november 2023