airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Meddelelse af udvalget for daginstitutioner, skoler, beskæftigelse, kultur og fritid

Året 2024 vil vi i Kommune Kujalleq have fælles fritidsaktiviteter som bliver afholdt lokalt.

1. meddelelse:
Året 2024 vil vi i Kommune Kujalleq have fælles fritidsaktiviteter som bliver afholdt lokalt. Lokalt vil vi føle fællesskab og afholde fælles aktiviteter hver anden måned.
Ud fra bestemt emne, vil vi i løbet af 2 måneder have fælles emneaktivitet, som vil på anden måned afslutter med fælles underholdning lokalt i by/bygd:
- daginstitutioner, skoler, Majoriaq, AKO, klub, foreninger, arbejdspladser, borgere… I skal lokalt selv beslutte hvorledes I vil arbejde med emnet. Dog skal I forberede noget i vil underholde med til afsluttende dag på anden måned 😊
Emner vi i Kommune Kujalleq vil have som fælles aktivitetsemner::
1. Januar – Februar: Sang og musik
2. Marts - April: Aalasa/lad os bevæge os
3. Maj - Juni: Årets længste dag
4. Juli - August: Madlavning
5. September - Oktober: Lege og kultur skikke
6. November - December: Årets korteste dag

Eksempel: i daginstituioner, skoler, Majoriaq, AKO, klubber, foreninger, arbejdspladser, borgere skal i Januar og Februar måske 1 gang ugentlig synge og spille og I kan forberede noget i vil synge og spille til fælles afslutningsunderholdning lokalt 😊 ud fra børnenes, de unges og voksnes egne interesser.
I slutningen af Februar måned vil vi med emnet sang og musik afholde lokalt fælles underholdning. De lokalt kulturansvarlige/Inerisaanermut Ingerlatsivik vil i samarbejde med frivillige og ledere stå for sted og forfriskning.
I slutningen af April måned har vi emnet ”Aalasa/lad os bevæge os” vi vil afholde lokalt fælles underholdning om og måske kunne dette tage udgangspunkt i sportslige aktiviteter. Alt tager udgangspunkt i lokale muligheder.
Emner for året 2024 er udarbejdet af udvalget for Inerisaaneq i samarbejde med ansatte i forvaltningen. Ved slutningen af 2024 ved evaluering af projektet, afgøres om det fortsætter i 2025 og nye emner tages op.

2. meddelelse:
Året 2024 vil udvalget for Inerisaanermut Ingerlatsivik afholde seminar med skolebestyrelser i Kommune Kujalleq.
Seminarer vil blive afholdt lokalt eller via medier. Mål for seminar er at synliggøre mål for skoler i Kommune Kujalleq.
Vi glæder os til samarbejdet med skolebestyrelser.

Vi ønsker alle borgere i Kommune Kujalleq en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Venlig hilsen

Udvalget for daginstitutioner, skoler, beskæftigelse, kultur og fritid

Margrethe Thårup Andersen, forperson
Angutitsiaq Isbosethsen, næst forperson
Bibi Kielsen, medlem
Karen Marie Kyed Frederiksen, medlem
Mouritz Karlsen, medlem


8. januar 2024