airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Stine Egedes nytårstale 2024

Kære alle borgere i Kommune Kujalleq, kære landsmænd, rigtig glædeligt nytår!

Kære alle borgere i Kommune Kujalleq, kære landsmænd, rigtig glædeligt nytår!

 

I en tid med uro og krig flere steder i verden, lever vi i dette ”Nunarput utoqqarsuaq”/vort gamle land, indhyllet i sne på denne årstid, som et billede på, at der ånder fred og frihed i vort dejlige land. Vi skal hver især huske at være taknemmelige for at vi lever i et fredeligt demokrati, og hver især kan vi huske at være taknemmelige for de små og store begivenheder i vores hverdag.

Selv om vi kan opleve tragiske og triste hændelser, så lad os glædes over at vi lever i et fredfyldt land. Hav respekt for hinanden, vi ved ikke hvad den anden kan have oplevet, så husk at være skånsom.

Kommune Kujalleqs kommunalbestyrelse er nu halvvejs i valgperioden. Vi har travlt med at opnå mange af vores politiske målsætninger - og der er stadig mange opgaver.

Infrastruktur

Det er nu meldt ud, at lufthavnen står klar i 2026. Som de fleste nok ved har vi spurgt Naalakkersuisut til en forlængelse af landingsbanen. Vi venter spændt på svaret. Vi har en dialog med Selvstyret om at få planlagt en vej fra lufthavnen mod nordsiden af Qaqortoq halvøen (mod Nuupiluk). Transporttiden til Narsaq forkortes når vejen er en realitet og det er af yderste prioritet for os at få vejen realiseret.

De korte afstande mellem vores byer og bygder er til stor gavn for turismemulighederne. Vi skal alle søge at udnytte turismens indtjeningsmuligheder bedre end i dag og være åbne for at tilbyde turisterne lokale aktiviteter. Fra nytår bliver der en afgift for hver landgang, som en krydstogtturist foretager på et af vores anløbssteder. Jeg er glad for at Naalakkersuisut har lyttet til os. I de kommende år vil det forbedre vores muligheder for optimere landgangsforhold, toilet og renovationsforholdene for turisterne, til gavn for naturen og miljøet.

Erhverv

Der har i 2023 været fokus på dialogen med virksomhederne og det vil jeg fortsætte med. Virksomhederne i kommunen kan imødese flere anlægsopgaver i de kommende år, og jeg opfordrer alle til at have ekstra fokus på at tage elever og lærlinge. Der er brug for alle, for at kunne opnå vores vision om en kommune i vækst. Det er særligt vigtigt at vore børn og unge er bekendt med dette.

Kommunen har en tæt dialog med to mineselskaber: Nalunaq og Amitsoq som forbereder deres aktiviteter. De vil i de kommende år have brug for megen arbejdskraft. Jeg vil gerne opfordre alle som kan, til at udnytte muligheden for at tage job. Hvad enten man transporterer ansatte, arbejder i køkken, er arbejder eller på anden måde kan bidrage, er det en god mulighed. Jo flere af kommunens borgere, der kan arbejde, jo større bliver kommunens skatteindtægter. Der vil i det nye år ske borgerhøringer om de samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser.

Fåreholder og fangererhvervet

Klimaændringerne rammer mange som lever af naturen. I dette år er mange fåreholdere blevet ramt at de store uventede snemængder i november - og mange får og lam blev sneet inde - ude i fjeldene. Mange får blev mistet. Jeg vil gerne benytte anledningen til at takke alle de virksomheder og personer der deltog i arbejdet med indsamle indesneede får. Det har været et stort arbejde, da sneen var dyb, og søgeområderne store.

Dette efterår blev fiskere og fangere i hele landet ramt at lave torskepriser. I vores kommune er priserne holdt stabile af den lokale fiskerivirksomhed, hvilket gavner fiskerne i Nanortalik og Qaqortoq. Men fiskerne i Narsaq er ramt og oveni dette er der mangel på patroner i lomvie sæsonen.

Jeg vil gerne rette en særlig tak for samarbejdet til alle jer der forsyner os med lokale produkter, og også ønske jer et indbringende nytår.

Socialområdet

En vigtig udvikling skal der også ske på det sociale område. Vi arbejder hårdt på at kunne effektivisere den sociale sagsbehandling, så hjælp kan komme så tidligt som muligt. Der er brug for at vi får nedbragt antallet af anbragte børn og det kræver en tidlig indsats. Derfor udvikler vi familiehusene og deres tilbud til familierne. Vi har etableret familierådslagning, som en metode, hvor alle parter mødes, så hjælpen og behandlingen kan gavne tidligst muligt inden problemerne vokser sig større.

Krisecentrene er nu overtaget af kommunen og det giver bedre mulighed for at koordinere en indsats, når det brænder på hos familierne.

Værestederne bliver benyttet godt af vore børn, således de kan undgå utrygge omgivelser omkring lønningsdage. Til alle forældre vil jeg sige: Du er den vigtigste person i dit eget liv og i dine børns liv. Pas godt på dig selv og dit barn.

Mange ældre klarer sig rigtig godt og har et godt sammenhold, med sunde aktiviteter og gode sammenkomster. I takt med at vi bliver ældre, får flere og flere brug for hjælp til daglige gøremål og mange oplever måske også ensomhed. Der er brug for at flere arbejder indenfor plejesektoren. Måske skulle vi hver især spørge os selv og måske have et nytårsforsæt der handler om at hvad vi kan gøre for at hjælpe de ældre. Og måske kunne det handle om at hvad man selv kan gøre for at få en sund alderdom. Jeg ønsker jer alle nogle gode og helsebringende nytårsforsæt!

Jeg udtrykker samtidig en stor tak til vores dygtige personale for deres arbejde og omsorg for de ældre.

Teknisk område

I efteråret brændte dumpen i Qaqortoq. Vores dygtige brandfolk fik med uvurderlig hjælp fra den lokale helikoptervirksomhed slukket brandene hurtigt. En stor tak til beredskabet for jeres indsats!

Fra nytår begynder ESANI at hente affald månedligt i alle tre byer. Bygderne vil få hentet affald med lidt længere mellemrum. Sammen med fåreholderne planlægger vi også afhentning af jernskrot fra fåreholderstederne.

Skole, daginstitutioner, kultur, fritid og majoriaq

Det er med stor glæde at det i 2023 lykkedes det at få besat flere lærerstillinger i kommunen. Det er utrolig vigtigt at skolerne fungerer godt og at vi får ansat uddannede lærere. Som forældre kan vi støtte vores børn i deres skolegang, ved at følge tæt med i deres udvikling og sørge for de er veludhvilede når de skal i skole. Inerisaanequdvalget har for 2024 prioriteret udvikling af ledelsesniveauerne på skoler og daginstitutioner, for der er brug for at vores ledere har de værktøjer der skal til for at kunne fastholde og udvikle vores dygtige personale. 

I år starter byggeriet af en ny daginstitution i Nanortalik. Kommunalbestyrelsen har også besluttet, at der skal bygges en ny daginstitution i Qaqortoq, hvilket er glædeligt, for der er et stort behov herfor.

Ledigheden i kommunen er faldet gennem de seneste år i lighed med resten af landet. At arbejde er noget af det vigtigste for, at føle mening med tilværelsen og føle at man hører til og bidrager til samfundet. Uanset om du arbejder på fabrikken, gør rent på skolen, arbejder med børn, unge eller ældre: Tak fordi du hver dag bidrager til samfundet og til vort lands udvikling.

Til alle jer unge vil jeg sige: Vi har brug for jer. Jeg har mødt flere af jer i klubberne og i Majoriaq dette efterår. I gav mig glæde ved jeres umiddelbarhed og ved jeres mod på livet. Jeg er stolt af jer og jeg ønsker jer den bedste fremtid.

Igen i år har sportsforeningerne givet os glæde og stolthed ved deres gode resultater. Et stor tillykke igen til alle. Sport og sunde fællesskaber dyrket fra barns barn af, giver glæde resten af livet. Det skaber venskaber for livet. Tak til alle jer forældre, fordi I støtter jeres børn.

 Økonomi og boliger

I denne valgperiode har vi været nødsaget til at have en stram økonomistyring. Skatteindtægterne er glædeligvis steget de seneste år. På grund af budgetloven kan vi ikke bruge alle vore indtægter. Derfor har vi besluttet at sænke kommuneskatten med 1%. Selvom vi passer på pengene, så skal der være plads til udvikling.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en 5-10 års prioritering af anlægsønskerne. Vi skal have igangsat mere byggeri til ældrevenlige boliger, daginstitutioner og personaleboliger, som vi mangler i dag. 

Selvstyret bygger ungdomsboliger i Nanortalik og Narsaq de næstkommende år, og vores plan er at få bygget flere ældreboliger og personaleboliger.

Det er også i 2024 at INI kan bruge kapitalafkastet på 5-6 mio kr. til mere renovering og vedligeholdelse af vores boliger. Det er vigtigt, at vi til stadighed sikrer at vore boliger bliver vedligeholdt. Kommunalbestyrelsen har endvidere sikret midler i 2024 til byggemodningen i Qummut området i Qaqortoq.

Afslutningsvist vil jeg gerne rette en stor tak til mine kolleger i kommunalbestyrelsen, til alle ansatte og alle der gør en indsats for et godt liv i Kujataa. Jeg vil også gerne rette en tak til alle der gør en frivillig indsats, og jeg vil ikke mindst byde hjertelig velkommen til alle nye borgere i Kommune Kujalleq!

 

Borgmester Stine Egede

Kommune Kujalleq

1. januar 2024