airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgernes private bygge og anlægsaffald

I den sidste tid har flere af kommunens borgere begyndt private byggeprojekter. I forbindelse med disse har der været noget uklarhed omkring hvordan byggematerialerne skal afskaffes.

Eksempler på byggematerialer er: asfalt, beton, gips, jern og metal, jord, natursten (f.eks. granit, flint, uglaseret tegl, mur og tagsten), træ, stenuld og termoruder

Svar på dette kan findes inde i kommunens affaldsregulateiver, som siger at hvis affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at genanvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed, så skal det afleveres til den lokale modtagerstation.

Hvis dit byggeprojekt skaber mere end 50 byggeaffald om ugen, eller mere end 100 for hele byggeperioden, så skal man udfylde et skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Eksempler på forurenende stoffer, kan være: imprægneret træ, PCB fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak m.m.

Materialer som indeholder disse stoffer kan stadigvæk afleveres på modtagerstationen, men skal afleveres for sig selv, udover hvis der er PCB fugemasse. Hvis dette er tilfældet, så materialerne testes, for at vurdere om det kan afleveres på modtagerstationen, eller om det skal direkte udskibes til sikker behandling.

24. januar 2024