airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmesteren afholder debataften i Nanortalik

Borgmester Stine Egede skal i uge 6 afholde debataften for borgerne i Nanortalik, hvor borgerne også har mulighed for at møde borgmesteren.

I år 2023 har borgmesteren besøgt Nanortalik 5 gange, og skal nu til Nanortalik for første gang i år 2024.

Blandt nogle af borgerne, som borgmesteren vil mødes med er borgere, som indsamler underskrifter til at få egen kommune tilbage, så borgmesteren er spændt på at høre, hvilke budskaber borgerne vil komme med.

 

- Jeg glæder mig til at møde borgerne under debataftenen om Nanortaliks fremtid, for vi har jo i de sidste to år inkluderet Nanortalik i vores politiske arbejde, derfor vil vi gerne have et tæt samarbejde med borgerne omkring videreudvikling, så jeg er spændt på at høre, hvad borgerne har af budskaber, siger Stine Egede.

 

Borgmesteren, Stine Egede, afholder en debataften i QujanartipIlluani kl. 19:00. Dagen efter borgerne får også mulighed for at møde borgmesteren fra kl. 10:00-12:00 og igen fra kl. 19:00-21:00 i Familiehuset. 

 

Fra og med den 1. maj 2021 er politiske sager og relaterede emner, der vedrører Nanortalik, blevet afsluttet - eller er under behandling:

 

Reorganisering/ny stillinger

● 6 forvaltninger blev reduceret til 4 forvaltninger. 

● Der blev ansat en ny administrationschef  i Nanortalik. 

● Der blev oprettet stilling hvor vedkommende varetager kommunale bygninger.

● Der blev ansat en ny erhvervssekretær. 

● Sagsbehandlere for børn og unge blev samlet under samme tag. 

● Der blev ansat en fagchef for skoler, som skal bo i Nanortalik.

● Skatteprocent blev nedsat med 1%. 

● To kurser for bygdeservicemedarbejdere blev afholdt. 

● Der blev oprettet iridium telefoni i alle bygder med henblik på at styrke beredskabet.

 

Socialområde

● Alderdomshjemmet Nanortalik fik en ny bil. 

● Socialforvaltningen i Nanortalik fik en ny bil. 

● Der blev købt et hus for Familiecentret. 

● Forbedring af boligforholdene for personer med psykiske lidelser.

● Et værested blev etableret i Nanortalik, hvor børnene har mulighed for at overnatte på lønningsdage.

● Udskiftning af møbler og materialer i handicapbosteder. 

● Hjemmehjælpere fik arbejdstøj. 

● Der planlægges kurser for hjemmehjælpere og koordinatorer.

● Et nyt krisecenter skal etableres i Nanortalik i løbet af 2024.

● Etablering af Natteravne. 

● Fire konsulenter blev ansat i Nanortalik med det formål at kunne følge med i sagerne.

● Hjemmehjælpere fik nyt plejepersonale og nogle af dem får månedsløn. 

● Børn og unge, der har været udsat for seksuelle krænkelser og overgreb, har modtaget behandling.

● Der er planer om at behandle voksne, der har været udsat for seksuelle krænkelser og overgreb.

● I forbindelse med større indsats omkring hjemflytning af børn, der er anbragt uden for hjemmet, er der afsat 5 mio. kroner ekstra i 2024.

● Der blev ansat nye plejefamilier. 

 

Miljøforvaltningen:

● Renovering af Nanortaliks kommunekontor 

● Planlægning til at bygge ny børnehaver og licitation i Nanortalik.

● Navngivning af veje i Nanortalik. 

● Der blev åbnet et nyt vaskeri i Nanortalik. 

● Tusass-kontoret blev købt i Narsarmijit - En ny folkeskole blev etableret. 

● Bygdebestyrelsernes kontor i Aappilattoq blev flyttet til servicehuset. 

● Kirkegården i AlluitsupPaa blev udvidet. 

● Asfaltering i Nanortalik. 

● I Nanortalik er der opsat hegn for at reducere spredningen af affald på affaldcenteret.

● Der arbejdes på at sælge gamle og slidte kommunale bygninger.

● Der skal bygges 5 nye personaleboliger i Nanortalik. 

 

Kommunalbestyrelse:

● Kommunalbestyrelsen rejser til bygder og byerne. 

● Udvalgene rejser til bygder og byerne.

● Hvert år besøger borgmesteren byer mindst tre gange årligt og bygder mindst en gang om året.

● Borgmesteren besøgte Narsaq og Nanortalik fem gange i løbet af 2023. 

● Borgmesteren er begyndt med at holde møder med unge i ungdomsklubberne i alle byer.

 

Samarbejde med Naalakkersuisut:

● Kommunen købte Naalakkersuisuts boligblok B-992 i Nanortalik. Nogle af boligerne skal anvendes som personalebolig og nogle af dem skal anvendes som handicapbosteder.  

● Afskaffelsen af lønning for personer med handicap under deres ophold i værksteder er blevet genindført af Naalakkersuisut.

● I 2021 blev der indgået en samarbejdsaftale med Allorfik.

● I Kommune Kujalleq er der planer om at ansætte toldere i løbet af 2024.

● Der skal bygges nye ungdomsboliger.  

 

Trafik:

● I juletiden blev der etableret direkte flyrejser mellem København og Narsarsuaq. 

● Direkte sommerflyvninger mellem KBH-Narsarsuaq begynder med at åbne meget tidligere end sædvanligt.

 

2. februar 2024