airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Moskusokse tælling i Kommune Kujalleq

Mandag den 4. marts 2024 udførte Kommune Kujalleq udførte for første gang tælling af moskusokser øst for Nanortalik.

Planlægningen foregik under kommunalt regi, i samarbejde med fangerne i Nanortalik og Pinngortitaleriffik.

Tællingen blev gennemført den 4. marts under ledelse af en forsker fra Pinngortitaleriffik. Der var gode forhold med stille vind og klart solskin, hvilke gjorde det muligt at se spor fra forholdsvis lang afstand.

Under tællingen blev der konstateret over ti grupper, som tæller fra to til 37 styks, samt to enkelte dyr. De første resultater viser, at der er observeret 149 moskusokser. Ifølge forskeren ser bestanden sund ud, derudover fremgik det, at gevirer ser ud til at være kraftigere i forhold til andre bestande i Grønland, hvilket giver anledning til nærmere studier.

I den kommende tid bliver fotodata gennemgået i Pinngortitaleriffik. Undersøgelserne vil føre til klassificering af både hanner, hunner og ungdyr. Køn og alder hos moskusokser bliver bestemt af hovedformen og gevirformen.

Derudover er det anbefalingen at studere vegetationen på moskusokseområdet, som giver mulighed for at estimere bæreevnen i forhold til antallet af moskusokser, hvilket kan give et billede af det optimale antal okser i årene frem.

Efter databehandlingen bliver den næste opgave udarbejdning af forvaltningsplanen, baseret på lovgivning, forskrifter, registrering samt overvågning, dette med henblik på jagtbestemmelser.

6. marts 2024