airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Familiecentrets ansatte er nu samlet

Sagsbehandlere i Nanortaliks familiecenter har nu et fælleskontor, vejlederen fortæller at man kan mærke at, der kommer flere borgere for, at henvende sig i weekenden.
Dato 3. december 2023

Tale i den første søndag i advent af medlemmer Nakuusaaqqat

Kære familiemedlemmer, venner og medborgere, vi ønsker jer en god adventssøndag.

Se nyhed
Dato 3. december 2023

Borgmester Stine Egedes tale i den første søndag i advent

Kære alle borgere i Kommune Kujalleq, glædelig første søndag i advent.

Se nyhed
Dato 3. december 2023

Adventskalenderens første indlæg

Naasu Møller - håndboldspiller i QAA, Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 1. december 2023

Lyset

Se videoen da der afholdt aktiviteter for børn og unge i familiecenteret i Qaqortoq, familiehusene i Narsaq og Nanortalik.

Se nyhed
Dato 30. november 2023

Skatteprocenten i Kommune Kujalleq falder med 1% i 2024

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har behandlet og vedtaget budgettet for 2024

Se nyhed
Dato 29. november 2023

Mindeord

Psykolog, tidligere rektor på GU, tidligere politiker og en person der har gjort en stor indsats for samfundet, Else Poulsen, afgik ved døden d. 25. november 2023, 67 år gammel.

Se nyhed
Dato 28. november 2023

Takster gældende fra 1. december 2023

Økonmomi- og Erhvervsudvalget har under deres møde den 22. november 2023, foretaget prisudligning for hyrevognstakter i Kommune Kujalleq, gældende pr. 1. december 2023.

Se nyhed
Dato 22. november 2023

Snerydning – Vinter 2023/2024

Kommune Kujalleq – gældende i alle byer og bosteder

Se nyhed
Dato 15. november 2023

Fiskere og fangere fejrer mærkedag

Landets vigtigste erhverv er fiskeri og fangst. I dag er det den nationale mærkedag for fiskerne og fangerne.

Se nyhed
Dato 13. november 2023

Den gamle del af bygningen i Nanortallip Atuarfia blev nødt til at lukke ned på grund af skimmelsvamp

Nogle dele af bygningen i Nanortallip Atuarfia måtte lukkes ned på grund af skimmelsvamp. Skoleinspektøren oplyser, at nogle af lokalerne blev nødt til at spærres.

Se nyhed
Dato 13. november 2023

Udvalget holdt budgetseminar

Udvalget og forvaltningen for social- og forebyggelsesområdet holdt budgetseminar sammen med embedsmændene i fagområdet.

Se nyhed
Dato 9. november 2023

Kæmpe kunstværker forskønner Nanortalik

Linda – Marie Eliassen: “Jeg bliver stolt når turisterne fra skibene kan se, de kunstværker som jeg har været med til at skabe.”

Se nyhed
Dato 6. november 2023

Foreningerne slår sig sammen

Foreningerne i Narsaq slår sig sammen om fælles projekter for at gøre Narsaq by mere livlig.

Se nyhed
Dato 3. november 2023

Fokus på unge og ældre

Borgmesterens fokus på unge og ældre uge i Narsaq

Se nyhed
Dato 2. november 2023

Information vedr. snerydning og glatføregrusning

Udendørsarbejdere i Kommune Kujalleqs byer og bygder udfører deres arbejde baseret på vejrforholdene.

Se nyhed
Dato 30. oktober 2023

Forsinket lønudbetaling

Ved en fejl i indlæsning af månedsløn, vil månedsløn forsinket

Se nyhed
Dato 23. oktober 2023

Takster for hyrevogne i Kommune Kujalleq 1. november 2023

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af ønske fra taxavognmænd vedtaget ændringer i taksterne. Prisstrukturen er nu forskellig for Qaqortoq sammenlignet med Narsaq og Nanortalik.

Se nyhed
Dato 23. oktober 2023

Kommunen har tilbud om workshop til alle ansatte

4 forskellige workshops sammen med en psykolog blev tilbudt til alle kommunens ansatte.

Se nyhed
Dato 19. oktober 2023

Innovationsforløb i folkeskolen

Alle eleverne i Tasersuup Atuarfia har haft Innovation i to uger, hvor nogle af 4. klasses eleverne havde emner ud fra kvalitetsuddannelse, og de havde nogle budskaber til borgmesteren.

Se nyhed
Dato 13. oktober 2023

Aktiviteter for børn og unge med lyset som formål

Der afholdes aktiviteter for børn og unge i familiecenteret i Qaqortoq, familiehusene i Narsaq og Nanortalik.

Se nyhed
Dato 12. oktober 2023

Naalakkersuisut: Kære børn Vi har brug for jeres hjælp

Naalakkersuisut vil høre din mening om, hvad man kan gøre for, at børn og unge kan få et bedre liv.

Se nyhed
Dato 10. oktober 2023

Familiecentrets ansatte er nu samlet

Sagsbehandlere i Nanortaliks familiecenter har nu et fælleskontor, vejlederen fortæller at man kan mærke at, der kommer flere borgere for, at henvende sig i weekenden.

Se nyhed
Dato 5. oktober 2023

En ny kommunalbestyrelsesmedlem

Bygdebestyrelsens næstformand i Ammassivik og Aappilattoq, Marius Nielsen indtræder i kommunalbestyrelsen i Naja Lunds sted.

Se nyhed
Dato 4. oktober 2023

Bus der er klar til at køre søger en chauffør

Bybussen der er klar til at køre mangler en chauffør.

Se nyhed
Dato 28. september 2023

Fint besøg i Byrådssalen

I dagene 27. og 28. september 2023, er byrådssalen blevet benyttet til at byde Joint Committee velkommen og til forummets møder.

Se nyhed
Dato 28. september 2023

Ny 1. viceborgmester i Kommune Kujalleq

På kommunalbestyrelsesmødet den 27. september 2023, blev Pipaluk Larsen Petersen, IA valgt som ny 1. viceborgmester.

Se nyhed
Dato 26. september 2023

Der er nu mulighed for dialog med udvalgsformanden for Avatangiisinut Ingerlatsivik

Dialog kan være angående

Se nyhed
Dato 21. september 2023

Nye trapper

De nye trapper fra Nakkartarfik til Qaava i Qaqortoq er nu blevet klar til brug.

Se nyhed
Dato 20. september 2023

Ledere og medarbejdere i Dagtilbud, Uddannelse, Arbejdsmarked og Kultur området afholdt seminar

Ledere under Dagtilbud, Uddannelse, Arbejdsmarked og Kultur og forebyggelsesområdet afholdt 4-dages seminar i Narsarsuaq.

Se nyhed
Dato 15. september 2023

Nogle timelønnede får løn senere

På grund af at nogle virksomheder har afsendt timelønsedler for sent, vil nogle timelønnede først modtage deres løn mandag.

Se nyhed
Dato 14. september 2023

Borgmester Stine Egede: En banelængde på 1799 meter i Qaqortoq Lufthavn kan bedre betale sig for samfundet

Borgmester i Kommune Kujalleq Stine Egede udtaler omkring Qaqortoq Lufthavn:

Se nyhed
Dato 14. september 2023

Skorstensfejning

Her kan du læse om ordningen for skorstensfejning i Kommune Kujalleq.
Du har pligt til at få din skorsten renset og efterset af en skorstensfejer mindst 2 gang om året. Det er fordi, skorstensfejning nedsætter risikoen for skorstensbrande og forgiftninger.

Se nyhed
Dato 11. september 2023

Siuterok' 43 har 80-års jubilæum

Sportsklubben Siuterok' 43 fra Nanortalik havde 80-års jubilæum, og hallens nye gulv blev fejret i Nanortalik hal sammen med byens borgere.

Se nyhed
Dato 7. september 2023

Ny stillinger i socialforvaltningen

Følgende stillingerne i Socialforvaltningen er oprettet: forvaltningsjurist, souschef samt udviklingssygeplejer i Plejehjemmet.

Se nyhed
Dato 5. september 2023

Åbningstider for bibliotekerne i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik

Se nyhed
Dato 4. september 2023

40 års jubilar i Narsaq

Ingenguaq Lütken Petersen blev d. 29. august 2023 i alderdomshjemmet Luutivikasik
fejret for at have arbejdet i som sundhedshjælper i 25 + 40 år.

Se nyhed
Dato 4. september 2023

Hvad er ESANI

Affaldshåndteringen i Kommune Kujalleq og i andre kommuner har været drøftet en del særligt på de sociale medier. På given foranledning gives hermed en kort status på formålet med ESANI og planerne for affaldshåndteringen i den kommende tid.

Se nyhed
Dato 4. september 2023

Nekrolog over Kirsten Larsen Egede

Kirsten Larsen Egede, lærer, museumsleder, kunster mm. og mangeårig borger i Narsaq er død 80 år gammel.

Se nyhed
Dato 1. september 2023

Åbningstider for væresteder for børn og unge i Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq

Værestederne har åbent hver 14. dag på lønningsweekender.

Se nyhed
Dato 1. september 2023

Afdelingen for forebyggelse tager ud til bygder

Afdelingen for forebyggelse i Kommune Kujalleq rejser i følgende bygder i Nanortalik område for, at mødes med borgere, frivillige og foreninger.

I perioden mandag til onsdag 4. – 6. september 2023

Se nyhed
Dato 1. september 2023

Tasiusaq fylder 90 år

Den 1. september fylder Tasiusaq 90 år.

Se nyhed
Dato 31. august 2023

Det Gule biblioteket åbner på mandag d.04.09.2023

Normale åbningstider derfter med skak klub om onsdagen og forældregruppe om
torsdagen.

Se nyhed
Dato 31. august 2023

Modtagerstationen er lukket på grund af brandfare og kommende storm.

Modtagerstationen forventes åbnet på mandag D. 4. september 2023.

Se nyhed
Dato 31. august 2023

Vær med til at stemme på kommune kujalleqs nye våbenskjold

Kommunalbestyrelsen har besluttet for at, kommunevåbnet skal tilpasses og ønsker at borgerne bliver inkluderet på valget af det nye.

Se nyhed
Dato 30. august 2023

En af Mittarfeqarfiits bygninger i Narsarsuaq bliver Innovationshus

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur har godkendt, at bygningen B-30 i Narsarsuaq, der i dag bruges af Mittarfeqarfiit A/S, bliver overdraget vederlagsfrit til Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 30. august 2023

Investeringsbehovet i stort i Kommune Kujalleq

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har i dagene 24.-28. august afviklet en rundrejse til samtlige 3 byer og 11 bygder i kommunen.

Se nyhed
Dato 25. august 2023

Ændring Lørdag d.26.aug kl. 9:00: Lokalet for Saarloq borgermøde er ændret til alderdomshjemmet

Se nyhed
Dato 24. august 2023

Omkonstituering i Inerisaaneq udvalget i Kommune Kujalleq

Inerisaaneq udvalget har fået ny formand.

Se nyhed
Dato 24. august 2023

Nye takster for hyrevogne i Kommune Kujalleq

Fra 1. september 2023 gælder der nye takster for kørsel med hyrevogne i Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 24. august 2023

Påmindelse: Kommunalbestyrelsens Borgermøder

Se programmet for Kommunalbestyrelsens rundrejse i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 22. august 2023

Taksigelse til dem der deltog ved brandslukningen.


Et stort og hjerteligt tak til dem der har deltaget ved nonstop brandsluknings indsats siden branden ved Qaqortoq dump blev meldt ud.

Se nyhed
Dato 21. august 2023

Affaldshåndtering af husholdningsaffald

På grund af branden i weekenden ved dumpen, kommer der forsinkelser for affaldshåndtering af husholdningsaffald.
Det vurderes at affaldshåndtering genoptages til normal onsdag.
Husstande som tømmes mandag og tirsdag tages efter onsdagsruten.

Se nyhed
Dato 21. august 2023

Status mandag 21/8-23

Branden under overfladen er under kontrol.
Brandvæsnet vurderer at røgen nu er mindre sundhedsskadelig end tidligere.
Den røg der nu kan ses består primært af damp fra vand som bruges til at bekæmpe branden.
Vinden har her til morgen skiftet retning så røgen er nu vestgående og væk fra byen.

Se nyhed
Dato 21. august 2023

Info til borgere og virksomheder

På grund af brand ved modtagerstationen er der lukket for modtagelse af affald i dag mandag 21/8 og i morgen tirsdag 22/8 i modtagerstationen.

Se nyhed
Dato 20. august 2023

Elever i Tasersuup Atuarfia, Qaqortoq

Daginstitutioner og skoler har almindeligt åbent i morgen mandag 21. august 2023.
Dog anbefaler vi, at børn med åndedrætsproblemer bliver hjemme.
Forældres beslutning om anden behov, respekterer vi.

Se nyhed
Dato 20. august 2023

Branden er slukket i overfladen

Branden i overfladen er slukket og spreder sig ikke længere. Der er stadig gløder i undergrunden som bekæmpes ved stadig nedkølning. I morgen tidlig vurderes om der vil være behov for opgravning for at se om der stadig er gløder under overfladen.
Efter samråd med Landslægen rådes folk med luftvejsproblemer at holde sig indendøre, hvis man generet af røgen.

Se nyhed
Dato 20. august 2023

Branden er under kontrol

Viceberedskabschef i Kommune Kujalleq Otto Kielsen bekræfter at branden på dumpen er under kontrol.
Da der stadig er gløder er der helikopter assistance igen med brandslukningen i nogle timer for at mindske røgen hurtigst muligt.

Se nyhed
Dato 19. august 2023

Der er opstået brand ved modtagerstationen i Qaqortoq

Brandvæsnet er i gang med at slukke branden. Borgere opfordres af brandvæsnet at lukke vinduer og beder borgere om ikke at nærme modtagestationen.

Se nyhed
Dato 16. august 2023

Kommunalbestyrelsens Borgermøder

Se programmet for Kommunalbestyrelsens rundrejse i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 14. august 2023

Bamseven i Narsaq

Bamseven var på besøg i børnehaven i løbet af uge 31, og børnene var vilde og glade for bamsen.

Se nyhed
Dato 10. august 2023

GM i fodbold er startet

Borgmester Stine Egedes tale i forbindelse med åbningen af GM

Se nyhed
Dato 9. august 2023

𝗙ø𝗿𝘀𝘁𝗲 𝘀𝗸𝗼𝗹𝗲𝗱𝗮𝗴 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝗸𝗼𝗹𝗲å𝗿𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗶 𝗞𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗞𝘂𝗷𝗮𝗹𝗹𝗲𝗾

Se nyhed
Dato 9. august 2023

Familiecentrene overtager krisecenterfunktionen i Kommune Kujalleq

Fra medio juni er krisecenterfunktionerne i Qaqortoq og Narsaq blevet overtaget af familiecenteret i Kommune Kujalleq. Det betyder at kvinder med børn skal henvende sig til familiecenteret for at benytte sig af krisecenterordningen i Narsaq og Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 8. august 2023

40-års jubilæum

Den 1. august 2023 holder lederen af børnehaven Narsarmiutaq, Marianne Nielsen 40-års jubilæum som ansat ved de offentlige.

Se nyhed
Dato 7. august 2023

Regninger for natrenovation

Regningen for 2. kvartal af dag- og natrenovationsregninger bliver forsinket, på grund af udfordringer med systemet.

Se nyhed
Dato 5. august 2023

Naturbrand bag Storesøen

Se nyhed
Dato 1. august 2023

Qaqortoq Museum får ny museumsleder

Lasse Meyer, cand. mag fra Ilisimatusarfik i Kultur og Samfundshistorie, og bachelor fra Københavns Universitet indenfor arkæologi og antropologi, er blevet ansat som museumsleder i Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 21. juli 2023

Grønlandske Dyr workshop i Qaqortoq er en stor succes

I løbet af de første 7 dage har 31 forskellige børn og unge deltaget i sommerworkshoppen i Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 20. juli 2023

Vaskeriet i B-480 bliver brugt fornuftig

Vaskeriet i B-480 bliver brugt fornuftig af borgerne i Nanortalik.

Se nyhed
Dato 18. juli 2023

Nye forebyggelseskonsulenter i byerne

De tre forebyggelseskonsulenter i Narsaq, Nanortalik og Qaqortoq har fået nye medarbejdere, og er nu i alt syv ansatte i forebyggelsesområdet.

Se nyhed
Dato 30. juni 2023

Stort ønske om vækst i Sydgrønland

Hvert forår og hvert efterår gennemfører borgmester Stine Egede borgermøder i de tre byer, som en del af den åbenhedspolitik som koalitionen har målsat sig. På første halvårs borgermøder har der været særligt fokus på den kommende nedsættelse af skatteprocenten i 2024 og mange borgere har benyttet muligheden for at spørge ind til kommunens økonomi og til erhvervsmulighederne i kommunen.

Se nyhed
Dato 27. juni 2023

Eliaprisen skal overrækkes

Borgermødet i Nanortalik vil blive påbegyndt med overrækkelse af Eliaprisen.

Se nyhed
Dato 27. juni 2023

Modtagere af kulturpris

Kulturpersonlighederne modtog kulturpriser.

Se nyhed
Dato 23. juni 2023

Der blev holdt en tale fra NAKUUSAAQQAT

Det var Aqqaluk Hard, der stod for talen fra Nakuusaaqqat i forbindelse med Nationaldagen.

Se nyhed
Dato 23. juni 2023

GUX dimission23

Se nyhed
Dato 22. juni 2023

Inuit Ataqatigiit og Demokraatit laver koalitionsaftale

Inuit Ataqatigiit og Demokraatit skrev under på koalitionsaftale for resten af valgperioden.

Se nyhed
Dato 21. juni 2023

Borgmester Stine Egedes tale til nationaldagen, 21. juni 2023

Se nyhed
Dato 20. juni 2023

Ny stilling

Der er nu ansat en ny medarbejder i kommunens nye stilling, idræts- og forenings konsulent, og dette er kommunaldirektøren glad for.

Se nyhed
Dato 16. juni 2023

28 nye butiksassistenter og kontorassistenter

Nyklækkede dimittender i grunduddannelsen i handelsskolen fik bevis idag d. 16. juni 2023.

Se nyhed
Dato 14. juni 2023

Erhvervskonferencer i Kommune Kujalleq 2023

I forbindelse med den kommende flytning af regionallufthavnen fra Narsarsuaq til Qaqortoq i slutningen af 2025, har borgmester Stine Egede afholdt afholdt fire konferencer med erhvervslivet i kommunen.

Se nyhed
Dato 8. juni 2023

En anden form for sport er nu klar til brug

Det er nu muligt at spille Disc golf i Qaqortoq, og vil senere blive en mulighed i Narsaq og Nanortalik.

Se nyhed
Dato 6. juni 2023

Folkeskoleelever løb 772,4 km

I forbindelse med Gør Maj Sund har 3.a elever løbet udendørs hver morgen hele maj måned, hvor 22 elever sammenlagt har løbet 772,4 km.

Se nyhed
Dato 5. juni 2023

Salg af kommunens biler

Se nyhed
Dato 2. juni 2023

OFFENTLIG HØRING

Der er offentlig høring på kommende Kommunal vedtægt for Hyrevognskørsel og takster i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 2. juni 2023

Vil du være med?

Vil du med til NAKUUSAAQQAT? Så læs dette informationer:

Se nyhed
Dato 2. juni 2023

Klapmyds og fangstture skoleemner

Klapmyds og fangstture var emneugens temaer i uge 21 på Nanortalik Skolen, og fungerende skoleinspektør fortæller at ugen var rigtigt givtigt for eleverne og lærerne.

Se nyhed
Dato 1. juni 2023

Lykønskninger af Bibi Kielsen, formand for Innovationsudvalget.

Kære børn, fra mit hjerte ønsker jeg jer en god børnedag!

Se nyhed
Dato 1. juni 2023

Borgmester Stine Egedes børnehilsen i forbindelse med Børnedagen

Kære børn, i dag er det børnedag, jeg ønsker jer hermed tillykke med jeres dag.

Se nyhed
Dato 30. maj 2023

6 nye Arktisk Guide

Borgmester Stine Egede holder tale og lykønsker de nye dimitterende på uddannelsen Arktisk Guide

Se nyhed
Dato 26. maj 2023

Fhv. kirke undergår restaurering

Narsaqs fhv. kirke, skole samt bibliotek undergår pt. en renovering finansieret af fondsmidler, som Narsaq Museum har tilvejebragt. Bygningen (B-84) udgør udstillingsområde, magasin og museumslederens kontor.

Se nyhed
Dato 25. maj 2023

Førskolebørn samles tidligere

I Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq samles førskolebørn før de begynder i skole, og det mærkes, at børnene virker mere parate.

Se nyhed
Dato 25. maj 2023

Klatrevæg i tre byer

De nye klatrevæg i sportshallerne er taget godt i mod, og alle byer har nu klatrevæg.

Se nyhed
Dato 24. maj 2023

Udskiftning og renovering af vand- og kloakledninger

Der skal i perioden 1. juni til slut september renoveres og udskiftes vand- og kloakledninger i Tobiap Aqqutaa og Farip Aqqutaa.

Se nyhed
Dato 23. maj 2023

Workshop om familierådslagning

Udvalgsmedlemmer og medarbejdere deltog i workshop om familierådslagning og talte om, hvilke fremgangsmåder de skulle bruge herom.

Se nyhed
Dato 16. maj 2023

Ny forvaltningschef i Kommune Kujalleq

Inerisaaneq forvaltningen i Kommune Kujalleq, som har områderne skoler, daginstitutioner, kultur, fritid og arbejdsmarked får ny forvaltningschef den 1. juli 2023.

Se nyhed
Dato 11. maj 2023

Unge forebygger hærværk i Narsaq

I Narsaq har værkstedsleder Vittus Nielsen fra Majoriaq og den daglige leder Jørgen Matthiassen fra Permagreen Narsaq indgået et helt særligt samarbejde.

Se nyhed
Dato 11. maj 2023

Offentlig licitation

Kommunens socialforvaltning, nyt kontormiljø

Se nyhed
Dato 10. maj 2023

Ledere i Narsaq glæder sig til den nye ledelsesmappe

Den 2. maj 2023 mødes HR ledere med ledere i Narsaq , for at høre deres ønsker til indhold i Ledelsesmappen.

Se nyhed
Dato 4. maj 2023

Kommune Kujalleq nedsætter skatteprocenten

I forbindelse med godkendelsen af budgetrammen for 2024, har et flertal i kommunalbestyrelsen besluttet en nedsættelse af kommunens skatteprocent i 2024 med 1%, fra 28% til 27%.

Se nyhed
Dato 2. maj 2023

Kvoten på narhvaler er opfanget

Kvoten på narhvaler i Vestgrønland fra Sisimiut til Nanortalik er opfanget, skrev Departementet for Fiskeri og Fangst.

Se nyhed
Dato 1. maj 2023

Borgmester Stine Egedes 1. maj udtalelse

Se nyhed
Dato 1. maj 2023

Antimobning på dagsordenen

Kommune Kujalleqs Inerisaaneq udvalg mødte Uddannelsesstyrelsens Anti-mobbe-delegation på rådhuset d. 29.4.2023.

Se nyhed
Dato 26. april 2023

Kommunalbestyrelsesmøde aflyst idag

Se nyhed
Dato 26. april 2023

Isbrydning ind mod Narsarsuaq i dag onsdag den 26. april

Arktisk Kommando med skibet Knud Rasmussen er på vej til isbrydning i Tunulliarfik fjorden.
Skibet Knud Rasmussen forventer at bryde is hele dagen.

Se nyhed
Dato 25. april 2023

Forhenværende politiker Torben Emil Lynge, "Nukartara", afgik ved døden som 83-årig.

Torben Emil Lynge, "Nukartara", forhenværende borgmester en valgperiode fra 1989 i daværende Narsaq Kommune blev 83 år, og afgik ved døden d. 22. april efter en lang sygdomsperiode.

Se nyhed
Dato 24. april 2023

Ny direktør for Innovation South Greenland

Den 1. juli 2023 tiltræder Kirsten Ørgaard som direktør for Innovation South Greenland – ISG.

Se nyhed
Dato 20. april 2023

Kloakproblemer ved børnehaven Angajo er under udbedring

Se nyhed
Dato 19. april 2023

Borgmester Stine Egede: Bliver Servicekontrakterne fulgt?

Anledningen til dette åbne brev er den uholdbare situation omkring trafikken i Sydgrønland.

Se nyhed
Dato 18. april 2023

Seminar for erhvervsdrivende fortsættes henover foråret

I Narsarsuaq og Narsaq skal der i foråret afholdes seminar for fåreholdere og private erhvervsdrivende.

Se nyhed
Dato 18. april 2023

Information til brugere fra Miljøafdelingen v/Kommune Kujalleq vedr. Affaldsområdet i Qaqortoq by

Miljøafdelingen skal meddele, at det ikke længere i disse dage kører rutinemæssigt mht. affaldsafhenting / tømninger m.m. og at der i øjeblikket pågår undersøgelse for løsning heraf.

Se nyhed
Dato 17. april 2023

Vi beklager rodet i socialforvaltningen

Se nyhed
Dato 17. april 2023

Vi beklager rodet i socialforvaltningen.

Se nyhed
Dato 14. april 2023

Meddelelse til borgere i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 13. april 2023

Udvalget og forvaltningen mødes hyppigere

Udvalget for Teknik og Miljø og Miljøforvaltningen er nu begyndt at mødes ugentligt.

Se nyhed
Dato 13. april 2023

Meddelelse til borgerne i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 5. april 2023

Meddelelse til alle borgere i Narsaq

Se nyhed
Dato 5. april 2023

Udendørs oprydning

I Kommune Kujalleq har medarbejderne fra kommunesjakken travlt med, at være ude på vejene og samle skrald og gøre pænt.

Se nyhed
Dato 31. marts 2023

Udendørs træningsudstyr som gave

Venskabsbyen Roskilde forærede Nanortalik udendørs træningsudstyr i anledning af byens 225-års jubilæum.

Se nyhed
Dato 29. marts 2023

Vi accepterer ikke vold og mobning

Af: Kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Inerisaaneq udvalget i Kommune Kujalleq: Bibi Kielsen, Mourtiz Karlsen, Karen Marie Kyed Frederiksen, Margrethe Th. Andersen.

Se nyhed
Dato 29. marts 2023

Projekt marehalm blev afholdt i Qaqortoq

Formålet med projektet er at afholde et kursus i håndværk med marehalm, udarbejdelse af instruktionsmaterialer håndværket, og lave en dokumentarfilm om håndværket.

Se nyhed
Dato 28. marts 2023

Fodboldspillerne fra Siuteroq 43 klarede sig flot

Fodboldholdet Siuteroq 43 fra Nanortalik vandt sølv under mesterskaberne i U-15 rækken i Aasiaat.

Se nyhed
Dato 24. marts 2023

TikTok må ikke benyttes i kommunen

Kommune Kujalleq forbyder brugen af TikTok for medarbejdere, der bruger app'en, som er mere en underholdningsplatform, i arbejdet.

Se nyhed
Dato 24. marts 2023

Ny bil i plejehjemmet

Plejehjemmet i Nanortalik har fået ny bil, og det er blevet set frem til, siger administrationschef.

Se nyhed
Dato 24. marts 2023

Meddelse til borgere i Narsaq

Se nyhed
Dato 23. marts 2023

Borgmester Stine Egede: Bevar roen

Hændelsen i Narsaq i går har naturligt berørt mange og det er helt forståeligt.

Se nyhed
Dato 23. marts 2023

OFFENTLIG LICITATION

Narsaq, udskiftning af kloak- og vandanledning mellem Tobiap aqqutaa og Farip aqqutaa

Se nyhed
Dato 22. marts 2023

Aqqalu har 40-års jubilæum

Daginstitutionen Aqqalu i Qaqortoq havde 40-års jubilæum d. 15. marts, medarbejderne og brugerne fejrede derfor jubilæet d. 21. marts.

Se nyhed
Dato 22. marts 2023

Affaldssortering i Rådhuset

Kommune Kujalleqs kommunekontor i Qaqortoq afprøver med affaldssortering inden det føres videre.

Se nyhed
Dato 21. marts 2023

Bygdeservicemedarbejdere har på kursus

Bygdeservicemedarbejdere skal sammen med andre medarbejdere i Kommune Kujalleq på lederudviklingskursus i Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 20. marts 2023

Meddelelse til borgere i Narsaq og Narsarsuaq området

Inspektionsfartøjet Lauge Koch skal bryde is

Se nyhed
Dato 17. marts 2023

Rygestopkursus

Der afholdes rygestopkursus for kommunens medarbejdere samt borgere, HR-chefen mener at det er vigtigt at give mulighed til dem ønsker at stoppe med at ryge.

Se nyhed
Dato 16. marts 2023

2 udvalg mødtes

Medarbejdere ved hhv. forvaltningen for udvikling samt socialområdet, og deres respektive udvalg mødtes til et seminar.

Se nyhed
Dato 16. marts 2023

Majoriaq skal være lukket

Majoriaq skal være lukket mellem kl. 9:00-12:00 d. 21 Marts i alle byer

Se nyhed
Dato 15. marts 2023

iPad's er tilgængelige på alderdoms- og plejehjemmene

Beboerne på Kommuneq Kujalleqs alderdoms- og plejehjemmene har mulighed for, at foretage Facetime-opkald fra iPad, dette er en fantastisk kommunikationsmulighed for beboerne, siger lederen.

Se nyhed
Dato 13. marts 2023

Salg af kommunale biler

Toyota Landcruiser VX100 4.2L Turbo Diesel aut.

Se nyhed
Dato 13. marts 2023

Mindeord om Erik Nørskov

En mand, som har haft en stor indflydelse i Grønland og Sydgrønland, Erik Nørskov, afgik ved døden som 74-årig.

Se nyhed
Dato 9. marts 2023

Esani hentede 879 tons affald fra Kommune Kujalleq

ESANI A/S´s transportsskib M/S North Viking hentede brændbart affald samt jernskrot fra Narsaq, Nanortalik og Qaqortoq i begyndelse af marts.

Se nyhed
Dato 9. marts 2023

Kommune Kujalleqs boliger skal renoveres

Efter en undersøgelse af Nanortaliks, Narsaqs og Narsarsuaqs lejeboliger, blev der valgt, at renovere nogle boliger indtil de bliver indflytningsklare.

Se nyhed
Dato 6. marts 2023

To forvaltninger skal mødes for, at styrke samarbejde

Socialforvaltningen, forvaltningen Dagtilbud, Uddannelse, Arbejdsmarked og Kultur samt udvalgsmedlemmer skal mødes med det formål, at styrke deres samarbejde.

Se nyhed
Dato 3. marts 2023

Socialforvaltningen kan nu betjene bygderne online

Nu kan Socialforvaltningen betjene bygdeborgerne i Kommune Kujalleq online.

Se nyhed
Dato 3. marts 2023

Innovationforløb i folkeskolen

I Tasersuup Atuarfia i Qaqortoq har yngstetrinnet haft Innovation i to uger

Se nyhed
Dato 3. marts 2023

Nu har samtlige bygder i Kommune Kujalleq iridium telefoni

Nu er der oprettet iridium telefoni i Kommune Kujalleq med henblik på at styrke beredskabet. Telefonerne skal anvendes når der skal tilkaldes hjælp eller eftersøgninger skal igangsættes under nedbrud forbindelsen.

Se nyhed
Dato 3. marts 2023

𝗠𝗲𝗱𝗱𝗲𝗹𝗲𝗹𝘀𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗯𝗼𝗿𝗴𝗲𝗿𝗲 𝗶 𝗤𝗮𝗾𝗼𝗿𝘁𝗼𝗾

Der ikke mere er fare for sneskred ovenfor Hastrupsvej

Se nyhed
Dato 2. marts 2023

Kloakledningskort i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik

Kortene er primært til brug for entreprenører som skal grave for at lægge ledninger, rør og kabler, og angiver rørdimension, fald i ‰, og kote. Kortene er vejledende og viser ikke nødvendigvis den præcise placering.

Se nyhed
Dato 2. marts 2023

Børn sorggruppe i Kommune Kujalleq

Kommune Kujalleq Forvaltning for social- og forebyggelse har indgået et samarbejde med konsulent Aviaja Rohmann Hansen som skal afholde kurser for personalet i Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 1. marts 2023

Seminar for erhvervsdrivende fortsættes i marts måned

I Narsarsuaq, Narsaq og Nanortalik skal der i marts måned afholdes seminar for fåreholdere og private erhvervsdrivende.

Se nyhed
Dato 1. marts 2023

Borgmester: Grønlandsk kartoffelproduktion skal udvikles hele tiden!

En hel masse grønlandske kartofler er blevet kasseret i de seneste år, og dette bør ændres, mener borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egede.

Se nyhed
Dato 27. februar 2023

Indsamling for dagrenovation er forsinket

Siden sidste uge har renovatøren været udfordret på grund af vejret

Se nyhed
Dato 27. februar 2023

Sneskulptur i Qaqortoq er veloverstået

Se vindere her

Se nyhed
Dato 23. februar 2023

Indskrivning til skolenstart i Qaqortoq

Indskrivning til skolestart for børn født i 2017

Se nyhed
Dato 23. februar 2023

Medarbejderne i daginstitutionerne er på kursus

Pædagogisk konsulenterne holder i samarbejde med Departementet for Sociale anliggender kursus for medarbejderne i daginstitutionerne.

Se nyhed
Dato 23. februar 2023

Der er risiko for sneskred i den sydlige del af Hastrupvej

Efter en betydelig snefald ovenfor Hastrupvej og Peter Høeghsvej undersøger beredskabet eventuel risiko for sneskred.

Se nyhed
Dato 22. februar 2023

Meddelelse til borgere i Qaqortoq

Kommunens snerydder er i disse timer udfordret

Se nyhed
Dato 22. februar 2023

Opfordring til borgerne i Qaqortoq

Folk være opmærksomme på, at der kan opstå laviner på toppen af fjeldet ved Hastupvej / Peter Høeghsvej

Se nyhed
Dato 21. februar 2023

Fastelavn i Alummiut var vellykket

Alummiut, ungdomsklubben i Nanortalik afholdt fastelavn for børn og unge sidste weekend, og der var mange der deltog.

Se nyhed
Dato 20. februar 2023

Kursus i regnskab

22 regnskabsmedarbejdere i Kommune Kujalleq været til kursus afholdt af Tumi Consulting. Det er vigtigt, at alle medarbejdere følger med i udviklingen, siger forvaltningschef.

Se nyhed
Dato 15. februar 2023

Udviklingskurset for mænd var vellykket

Der blev afholdt vellykkede udviklingskursus for mænd i Sydgrønland, kursusafholder var meget taknemlig over de mange deltagere.

Se nyhed
Dato 10. februar 2023

Borgmester Stine Egede: I disse dage er der tragiske hændelser i Qaqortoq

Lad os støtte op om hinanden.

Se nyhed
Dato 10. februar 2023

Vi gør os klar til udvikling

Effektivitet i administrationen af arealansøgninger, gode institutioner og skoler, mere byggemodning og grønne områder er forudsætninger for at kunne sikre fremdrift i kommunen.

Se nyhed
Dato 8. februar 2023

Program til erhvervskonference for erhvervslivet i Sydgrønland

Erhvervskonference i Hotel Qaqortoq d. 9. februar 2023

Se nyhed
Dato 7. februar 2023

Borgermøde i Narsaq

Social og Forebyggelsesområdet i Kommune Kujalleq vil fremlægge om status på området for borgerne i Narsaq

Se nyhed
Dato 6. februar 2023

Værested for børn og unge i Nanortalik

Man kan overnatte, et trykt sted om aftenen/natten og der vil være mulighed for børnesamtale

Se nyhed
Dato 6. februar 2023

Værested for børn og unge i Qaqortoq

Man kan overnatte, et trykt sted om aftenen/natten og der vil være mulighed for børnesamtale

Se nyhed
Dato 6. februar 2023

Der vil i Kommune Kujalleq afholdes et kursus i Familierådslagning for Kommunens medarbejdere

Familierådslagning er en beslutnings model, der kan bruges, når et barn har særlige vanskeligheder. Familierådslagning er en metode, hvor familien og barnet selv sammen med netværket får en stor andel i at planlægge og gennemføre indsatsen.

Se nyhed
Dato 2. februar 2023

En ny kultur- og musikforening er stiftet

Sydgrønlandske musik- og kultur interessenter har lige stiftet en ny forening i Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 1. februar 2023

Information for borgere i Kommune Kujalleq

Du kan middlertidigt ikke længere bruge selvbetjeningsløsninger på sullissivik.gl, fordi de endnu ikke er opkoblet mod MIT-ID.

Se nyhed
Dato 31. januar 2023

Socialudvalgets arbejde i året 2022

Se nyhed
Dato 30. januar 2023

Glatføre & blæst- forsinke renovations arbejdet i Qaqortoq

Renovatøren har haft udfordringer med vejret i sidste uge, og har derfor ikke kunnet tømme nogle affaldsbeholdere

Se nyhed
Dato 27. januar 2023

Der skal afholdes erhvervskonference for erhvervslivet i Sydgrønland

Selvstændige erhvervsdrivende og erhvervsområdet i Kommune Kujalleq skal afholde erhvervskonference d. 9. februar.

Se nyhed
Dato 26. januar 2023

Fakturaer til det offentlige Grønland

Kommunerne i Grønland og Grønlands Selvstyre indfører fælles betingelser for faktura, som sendes til det offentlige Grønland.

Se nyhed
Dato 24. januar 2023

Der vil i Kommune Kujalleq afholdes et kursus for mænd


Nogle af formålene med kurset er, at få indsigt fysisk og psykisk vold, samt forebyggelse af dette.

Se nyhed
Dato 24. januar 2023

Kulturnatten 2023

Lørdag d. 21. januar var alle kommunekontorerne i alle byer åbne, og borgmesteren er glad for, at der var så mange, der mødte op.

Se nyhed
Dato 23. januar 2023

Møde mellem Naalakkersuisoq og Borgmesteren

Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen mødtes med Borgmesteren ved Kommune Kujalleq Stine Egede og Kommunalbestyrelsen.

Se nyhed
Dato 19. januar 2023

Udbudsannonce

Offentligt udbud af køb af 3 biler til Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 19. januar 2023

Nytårstale af formanden for Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalget

Læs nytårstalen her

Se nyhed
Dato 18. januar 2023

Kulturnat i Kommune Kujalleq 2023

Virksomheder i Kommune Kujalleqs tre byer som holder åbent under Kulturaftenen

Se nyhed
Dato 11. januar 2023

Kommune Kujalleq støtter udvidelsen af fitnesslokalet

Qaqortup Timersortarfia har udvidet fitnesslokalet, og har modtaget økonomisk støtte til formålet fra Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 11. januar 2023

Blev besøgsven i plejehjem Nanortalik og få dig nye venner

Plejehjem i Nanortalik søger besøgsvenner, og det kan være dig der kan få nye venner ved at være besøgsven.

Se nyhed
Dato 10. januar 2023

Årets lærere i Tasersuup Atuarfia modtager gaver fra Great Greenland

To lærere i Tasersuup Atuarfia, Qaqortoq, som er blevet kåret som årets lærere har fået tasker i gave fra Great Greenland.

Se nyhed
Dato 10. januar 2023

Konkurrence for fiskere i Syd- og Østgrønland

Se nyhed
Dato 9. januar 2023

Årets idrætsperson 2022

Fredag d. 6. januar blev årets idrætspersoner og rollemodeller i de tre byer i Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 9. januar 2023

Lad os lade være med, at smide affald på isen

Søer og fjorde er frosset til is, og kan nu benyttes af borgerne, dog skal vi huske ikke, at smide skrald og lignende på isen.

Se nyhed
Dato 6. januar 2023

Offentlig licitation

QAQ, trappe Nakkartarfik til Qaava

Kommune Kujalleq udbyder ovennævnte hovedentreprise i offentlig licitation.

Se nyhed
Dato 2. januar 2023

Kommune Kujalleq modtager 90.000 kr. for tiltag indenfor socialområdet

Alt for mange børn og unge under 18 år i Kommune Kujalleq fristes til forskellige former for forbrydelser, snifning og er ude om natten, og der er mange anbringelser udenfor hjemmet, så derfor har Social og Forebyggelsesområdet i Kommune Kujalleq lavet særlige tiltag herom, hvilket NunaFonden har lagt mærke til.

Se nyhed
Dato 1. januar 2023

Borgmester Stine Egedes nytårstale

Se nyhed
Dato 24. december 2022

Julekalender - 24. December

Stine Egede, borgmester for Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 23. december 2022

Hvidbjørnens besætning og indbudte fra Qaqortoq holder julereception

Se nyhed
Dato 23. december 2022

Julekalender - 23. December

Sara Lundgaard Jensen, Fåreholder ved Qanisartuut

Se nyhed
Dato 22. december 2022

Meddelelse til alle borgere i området Narsarsuaq fjord/Tunulliarfik

Se nyhed
Dato 21. december 2022

Julekalender - 22. December

Minik Schmidt – præst, Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 20. december 2022

Julekalender - 21. December

Sikkersoq Hansen, selvstændig næringsdrivende, Qaqortoq

Se nyhed
Dato 20. december 2022

Meddelelse til borgerne

Alderspension og førtidspension kan muligvis ikke blive reguleret til tiden pga. meget sen tilsendelse af nye satser på pensionsområdet.

Se nyhed
Dato 19. december 2022

Julekalender - 20. december

Minik Serano Frederiksen – Musiker, Nanortalik.

Se nyhed
Dato 19. december 2022

Kommune Kujalleq er nu socialpædagog rigere

Den 15. december dimitterede 4 socialpædagog bachelor studerende fra Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 17. december 2022

Julekalender - 19. December

Susanne Lynge - Træner for N-85, Narsaq.

Se nyhed
Dato 17. december 2022

Julekalender - 18. december

Niviaq Skifte Knudsen - Sportsudøver, Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 17. december 2022

Julekalender - 17. December

Jesse Anthonsen – Lærer og træner for Siuteroq, Nanortalik.

Se nyhed
Dato 16. december 2022

Hæderspris til brandchef i Nanortalik

Brandmand fik H.K.H. Dronning Margrethe d. andens hæderspris for sin 25-års jubilæum.

Se nyhed
Dato 15. december 2022

Julekalender - 16. December

Elna Jensen - selvstændig næringsdrivende og formand i De samvirkende fåreholderforeninger, Qassiarsuk.

Se nyhed
Dato 14. december 2022

Julekalender - 15. December

Kelly Bethelsen - forfatter, Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 13. december 2022

Julekalender -14. december

Marie Josefsen - Håndarbejdesysler, Nanortalik.

Se nyhed
Dato 13. december 2022

Meddelelse til alle borgere i området Narsarsuaq fjord/Tunulliarfik

Vær opmærksom på at Arktisk Kommando HDMS Knud Rasmussen ankommer til Narsarsuaq onsdag den 14. december kl. 13 for at lave sejlrende, således at Najaaraq Ittuk kan sejle til og fra Narsarsuaq.

Se nyhed
Dato 13. december 2022

22 nye Adventure Guider og fire serviceøkonomer dimitterer

22 adventure Guider samt fire serviceøkonomer dimitterer d. 13. december i Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 13. december 2022

Præcisering overfor daginstitutionsbrugere

Se nyhed
Dato 12. december 2022

Julekalender - 13. December

Kajunnguaq Stach – Sportsudøver og træner for N-85, Narsaq.

Se nyhed
Dato 12. december 2022

Julekalender - 12. December

Pitsi Høegh - Turistoperatør, Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 10. december 2022

Julekalender - 11. December

Therkild Kleist – Frivillig, Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 9. december 2022

Julekalender - 10. december

Tine Pars - Kommunaldirektør i Kommune Kujalleq, Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 9. december 2022

Forældre med børn i daginstitutioner skal i fremtiden selv tage bleer med

Forældre med blebørn i daginstitutionerne skal fra 1. januar 2023 selv tage egne bleer med til brug for barnet i dagtilbudstidsrummet.

Se nyhed
Dato 8. december 2022

Julekalender - 9. december

Nikolaj Lønstrup - Musiker, Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 7. december 2022

Julekalender - 8. December

Susanne Kielsen, 75-årig der sysler med håndarbejde, Narsaq

Se nyhed
Dato 7. december 2022

Innovation South Greenland skal finde ny direktør

Kista Isaksen direktør for Innovation South Greenland har efter kort tids ansættelse valgt at fratræde sin stilling i Innovation South Greenland af personlige årsager.

Se nyhed
Dato 7. december 2022

Meddelelse til brugere af Dagtilbud i Kommune Kujalleq

Daginstituionerne giver ikke længere gratis bleer til børnene i vores Kommune

Se nyhed
Dato 7. december 2022

Nye betegnelser for forvaltninger

Enigt kommunalbestyrelse vedtog en ændring af de 4 forvaltningers betegnelser ved sin møde d. 23. november.

Se nyhed
Dato 6. december 2022

Julekalender - 7. December

Peter Larsen – Frivillig, Narsaq.

Se nyhed
Dato 6. december 2022

Socialforvaltningen overgår til et nyt system

Socialforvaltningens 13 børne- og ungesagsbehandlere er d. 30. november færdige med en 7 dages kursus i det nye sagsbehandlingssystem.

Se nyhed
Dato 5. december 2022

Julekalender - 6. December

Mia Egede Rasmussen - Sportsudøver og træner for K-33, Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 5. december 2022

Arbejdet med børns fremtid går godt

Kommune Kujalleqs forvaltningen for børn og kultur arrangerede et besøg af byer, og efter borgerne gav udtryk for deres mening, fik kommunen et godt grundlag til videre arbejde.

Se nyhed
Dato 5. december 2022

MitID er allerede velbenyttet i Sydgrønland

87% a borgere i Kommune Kujalleq allerede etableret som brugere af MitID.

Se nyhed
Dato 2. december 2022

Julekalender - 5. december

Anguteeraq Høegh-Olsen - Selvstændig næringsdrivende og træner, Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 2. december 2022

Julekalender - 4. December

Gedion Schmidt – Musiker, Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 2. december 2022

Julekalender - 3. december

Bolethe Stenskov - Næstformand i Grønlands Idrætsforbund, Narsaq.

Se nyhed
Dato 2. december 2022

Brandmand hædres for, at have været i tjeneste i snart 40 år

Beredskabschef i Kommune Kujalleq, Asmus Hansen, modtog H.K.H. Dronning Margrethe d. andens Fortjenstmedalje i sølv for sin 25-års tjeneste i det offentlige. Asmus' snart 40-års jubilæum som brandmand blev ligeledes fejret.

Se nyhed
Dato 2. december 2022

I alle tre byer vil der være mulighed for overnatningssteder for børn og unge

I Narsaq, Nanortalik og Qaqortoq vil der som forsøg komme et værested fra d. 2. december til og med d. 4. december, hvor børn og unge kan henvende sig og overnatte.

Se nyhed
Dato 2. december 2022

Blev en besøgsven i Luuvikasik og får en ven

Plejehjemmet i Narsaq, Luuvikasik, er i gang med at søge besøgsvenner til sine beboere, så det kan være dig der får en ny ven ved at blive en besøgsven.

Se nyhed
Dato 2. december 2022

Julekalender - 2. december

Arnajarak Jørgensen - sportskvinde og lærer, Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 1. december 2022

Den nye lomviebekendtgørelse sendes til høring først i 2023

Se nyhed
Dato 1. december 2022

Julekalender - 1. december

Johannes Blidstrand – tidligere Coding class mester, Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 30. november 2022

Brandmændene i Nanortalik holdt en oplysningskampagne samtidig med de havde et forebyggende tiltag under deres aften med øvelse.

Ungdomsklubben Alummiut i Nanortalik har et tiltag med at byens forskellige virksomheder kommer og fortæller om dem selv, og nu var det brandmændenes tur, og aftenen var en succes med god deltagelse fra de unge.

Se nyhed
Dato 29. november 2022

Kommune Kujalleqs julekalender

Kommune Kujalleq vil have en julekalender med kendte ansigter på både hjemmesiden og Facebooksiden.

Se nyhed
Dato 28. november 2022

Ingen huslejeforhøjelse i kommunens boliger i Narsaq i 2023

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. november at den varslede huslejeforhøjelse på 3% ikke skal gælde for de kommunale boligafdelinger under Narsaq.

Se nyhed
Dato 25. november 2022

Advent tale af Borgmester Stine Egede

Kære medborgere i Kommune Kujalleq, jeg ønsker jer en glædelig Adventssøndag.

Se nyhed
Dato 24. november 2022

Kommune Kujalleqs budget for 2023 er vedtaget

En enig kommunalbestyrelse besluttede på sit ordinære møde den 23. november 2022 budgettet for 2023.

Se nyhed
Dato 21. november 2022

Elever fra 7.a i Nanortalik vandt konkurrencen

Uddannelsesstyrelsen afholdte en konkurrence om en logo mod mobning, hvor 7.a klassen fra Nanortalik vandt, og dette er borgmesteren meget glad over.

Se nyhed
Dato 21. november 2022

Faktura til Kommune Kujalleq

På given foranledning skal kommunen venligst gøre opmærksom på hvordan virksomheder skal fremsende fakturaer til kommunen.

Se nyhed
Dato 15. november 2022

Fiskerne og fangernes dag 2022

Ærede fiskere, fangere, jeres koner og samlevere, hjertelig tillykke med jeres mærkedag i dag.

Se nyhed
Dato 10. november 2022

Efter et ledelsesseminar skal der nu fastsættes værdier

Ledelsesseminaret omkring ansvar og fælles værdier i Kommune Kujalleq skal føre til bedre borgerservice.

Se nyhed
Dato 9. november 2022

Isen er ikke sikker endnu

Se nyhed
Dato 9. november 2022

Fakturaer til det offentlige Grønland

Kommunerne i Grønland og Grønlands Selvstyre indfører fælles betingelser for faktura, som sendes til det offentlige Grønland.

Se nyhed
Dato 4. november 2022

Borgmester: Vi er taknemlig for, at der nu er oprettet et værested for børn og unge, med mulighed for overnatning.

Borgmesteren er taknemlig for at der nu er oprettet et værested for børn og unge, med mulighed for overnatning, i Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 3. november 2022

Status på cyberangreb i Kommune Kujalleq

Cyberangrebet på Kommune Kujalleqs IT-system betyder desværre at der høj risiko for, at personoplysninger fra kommunens IT-systemer er tilgået tredjemand.

Se nyhed
Dato 3. november 2022

Meddelelse til brugere af daginstitutionerne

Se nyhed
Dato 2. november 2022

Borgmester: Vi er taknemlige for det hurtige internet i Narsaq

Borgmester i Kommune Kujalleq er taknemlig og glad for, at Tusass gjorde hurtig internet tilgængelig i Narsaq.

Se nyhed
Dato 2. november 2022

Et værested for børn og unge, med mulighed for overnatning, er nu etableret i Qaqortoq

Værestedet, hvor børn og unge kan overnatte i tryghed i weekenderne og lønningsdagene, har åben for første gang d. 4. november.

Se nyhed
Dato 2. november 2022

Eksterne konsulenter i socialforvaltningen har været gavnlige

Kommune Kujalleqs socialforvaltningschef er taknemlig for den gavnlige hjælp fra eksterne konsulenter.

Se nyhed
Dato 1. november 2022

Vi vil gerne have sammenhængende trafik i Sydgrønland!

Borgmesteren kritiserer at den manglende koordinering mellem de selskaber der har servicekontrakt i den sydgrønlandske trafik fører fordyrelse for de rejsende.

Se nyhed
Dato 1. november 2022

Lokalrådet i Kujataa er i gang

En styrket indsats i det generelle forebyggelsesarbejde i samarbejde med de relevante interessenter og en styrket opsøgende indsats er lokalrådets første målsætning.

Se nyhed
Dato 31. oktober 2022

Ældre og gangbesværendes valg i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 28. oktober 2022

Kommune Kujalleq har nu normal IT drift

Se nyhed
Dato 27. oktober 2022

Unge til undervisning i Narsaq

I samarbejde mellem Majoriaq og NUIKI afvikles undervisning for unge i Narsaq med henblik på udvikling og forbedring af karakterer. Arrangøren er glad for de mange deltagere.

Se nyhed
Dato 26. oktober 2022

Blev besøgsven i Ajarsivasik og få dig nye venner.

Ajarsivasik plejehjem i Qaqortoq søger besøgsvenner, og det kan være dig der kan få nye venner ved at være besøgsven.

Se nyhed
Dato 25. oktober 2022

Status på IT-situationen i Kommune Kujalleq

Kommunen som blev hacket den 15. oktober er nu delvist oppe at køre IT mæssigt.

Se nyhed
Dato 17. oktober 2022

Cyberangreb i Kommune Kujalleq

Kommunens servere er blevet hacket

Se nyhed
Dato 14. oktober 2022

Beskæftigelse og tidlig indsats nødvendig i Nanortalik og Alluitsup Paa

Knapt 38 borgere i Nanortalik og 16 borgere i Alluitsup Paa mødte op til borgmester Stine Egedes borgermøder de to steder den 11. og 12. oktober.

Se nyhed
Dato 13. oktober 2022

Socialforvaltningen vil sammen med Socialudvalget holde seminar i Nanortalik

Ledelsen i Kommune Kujalleqs socialforvaltning vil sammen med Socialudvalget afholde seminar i Nanortalik i uge 42.

Se nyhed
Dato 12. oktober 2022

Leder i Ajarsivasik: De ældre har brug for os allesammen

Der tages tiltag til at sikre varme hænder for de ældre når der er fravær i Ajarsivasik.

Se nyhed
Dato 12. oktober 2022

Udfyldningsvalg i Eqalugaarsuit, Saarloq og Qassimiut

Udfyldningsvalg til bygdebestyrelsen i Eqalugaarsuit, Saarloq og Qassimiut er fastsat til torsdag den 17. november 2022 kl. 09.00 – 20.00.

Se nyhed
Dato 11. oktober 2022

Handicap uge i Nanortalik

Anledning af handicap uge 41 vil der være forskellige arrangementer i Nanortalik.

Se nyhed
Dato 3. oktober 2022

Kommunen er godt i gang med en planlægning med borgerinddragelse

Der er en positiv modtagelse af forberedelse af strategiplanen på Børne- og skoleområdet.

Se nyhed
Dato 3. oktober 2022

Eleverne præsenterede deres emnearbejde om klimaændringerne til borgmesteren

Eleverne ved Tasersuup Atuarfia Qaqortoq havde et emneuge om klimaændringerne i uge 39, og præsenterede deres arbejde overfor borgmesteren i Kommune Kujalleq om fredagen.

Se nyhed
Dato 30. september 2022

Borgmester Stine Egede: Så er den gal igen

Flytrafikken til Sydgrønland er et tilbagevendende problem

Se nyhed
Dato 30. september 2022

Borgermøde i Narsaq

Kommunalbestyrelsen afholdt borgermøde i Narsaq, hvor lidt over 30 nysgerrige borgere mødte op med kommentarer og spørgsmål.

Se nyhed
Dato 30. september 2022

Nu kan du kontakte din kommune sikkert via e-Boks

Du kan nu nemt og sikkert sende en mail til din kommune igennem e-Boks.
Du skal blot logge dig ind på din e-Boks hvorefter du kan skrive til den forvaltning du ønsker at kontakte og send derefter din besked.

Se nyhed
Dato 29. september 2022

Borgmester: Vi er glade for en virksomhed, der vil udnytte vore ressourcer

Stine Egede er glad for at der nu skal produceres hundefoder med resterne af lammeslagtning, som tidligere bare endte i affaldsdumpene.

Se nyhed
Dato 29. september 2022

Henvendelse til Naalakkersuisut

Pga. vedvarende og ekstrem nedbør i Sydgrønland i den seneste tid, er der sket ekstraordinært mange vej- og stenskred på fåreholderstierne.

Se nyhed
Dato 28. september 2022

Der blev afholdt kursus om magtanvendelse for personalet i plejehjemmene

Kommune Kujalleqs personale i plejehjemmene deltog ved kurset, formålet med kurset er at sikre løbende overholdelse af beboernes menneskerettigheder.

Se nyhed
Dato 27. september 2022

Naturen er godt for udvikling af familielivet

Naturen har været et sted man henter styrke og udvikling i forbindelse med Familiecentrets arbejde med familieudvikling i Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 22. september 2022

Qaqortoq Skak Klub

Se nyhed
Dato 20. september 2022

Stor tilslutning og konstruktiv dialog på borgermøde i Narsarsuaq

Stine Egede, Borgmester for Kommune Kujalleq og Erik Jensen, Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur indledte borgermødet, og hilste de ca. 60 mennesker i salen velkommen, hvor flere kommunalbestyrelsesmedlemmer også var repræsenteret.

Se nyhed
Dato 19. september 2022

Udviklingen af servicen i bygdekontorerne er i gang

Medarbejderne ved bygdekontorerne og Borgerservicefunktionen har lige været igennem en 3 dages udviklingskursus i Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 16. september 2022

Åbent brev til Naalakkersuisut af Borgmester Stine Egede

Sydgrønland kan ikke vente længere

Se nyhed
Dato 14. september 2022

Ny Børnestrategi i daginstitutioner og skoler

Se nyhed
Dato 13. september 2022

Borgermøde vedrørende hærværk

Borgerne Nanortalik og myndigheder afholdt et borgermøde vedrørende hærværk i byen.

Se nyhed
Dato 12. september 2022

Borgmesterens udtalelse om den tragiske begivenhed i Ivaaraq

Det er helt sikkert at den tragiske begivenhed i Ivaaraq har ramt alle meget stærkt.

Se nyhed
Dato 12. september 2022

Borgermøde i Narsarsuaq

Der afholdes borgermøde om fremtiden for Narsarsuaq

Se nyhed
Dato 12. september 2022

Al den papirspild skal minimeres

Majoriaq centerlederen vil gerne minimere al det papirspild med henblik på at begrænse forureningen og spild af plads.

Se nyhed
Dato 9. september 2022

Mindeord

Den tidligere politiker, Henrik Nielsen "Indaleeraq", er død.

Se nyhed
Dato 7. september 2022

Borgermøde i Narsaq om Radon

Den 8. september afholdes et borgermøde i forsamlingshuset i Narsaq

Se nyhed
Dato 5. september 2022

Affald i Johan Dahls Vej Qaqortoq

Affald og lignende i området vil fjernet om 14 dage

Se nyhed
Dato 2. september 2022

Konference om arktisk forskning ledet af oprindelige folk

Fejringen af Lene Kielsen Holms liv & værk, samt forskningen i Arktis som er ledet af oprindelige folk.

Se nyhed
Dato 2. september 2022

Anbringelse af børn skal forebygges gennem et effektivt samarbejde

Der er væsentlige initiativer på socialområdet for at undgå flere anbringelser udenfor hjemmet.

Se nyhed
Dato 29. august 2022

Forældregruppe

Sundhedsplejen afholder sammen med biblioteket forældregruppe på Biblioteket

Se nyhed
Dato 29. august 2022

Har du hund eller kat?

Se nyhed
Dato 29. august 2022

Anmodning om samarbejde med husdyrejere i Nanortalik

Se nyhed
Dato 25. august 2022

Vil du være bisidder for en person med handicap?

Kommune Kujalleq handicapområdet søger hermed bisidder til personer med handicap.

Se nyhed
Dato 22. august 2022

Til borgerne i Nanortalik

Se nyhed
Dato 18. august 2022

Vellykket besøg fra venskabsbyen Roskilde

Roskilde kommunes borgmester og fire gruppeformænd for partier i Roskilde byråd, har været på besøg i Narsaq, Nanortalik, Igaliku og Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 15. august 2022

Borgmester Stine Egedes tale i anledning af Nanortaliks 225 års jubilæum

Her kan du læse talen

Se nyhed
Dato 9. august 2022

Førsteskoledag og skolestart i Kommune Kujalleq

Her kan du se tidpunkter og datoer for de førsteskoledag og skolestart

Se nyhed
Dato 9. august 2022

Bestemte vejstrækninger i Nanortalik skal asfalteres

Asfalteringen af bestemte vejstrækninger i Nanortalik begynder onsdag d. 10. august efter en uges forsinkelse på grund af skibets maskindefekt

Se nyhed
Dato 8. august 2022

Affald blandet sammen i affaldscontainerne

Dåser, glas, og plastik bliver blandet sammen i affaldscontainerne, og dette medfører at medarbejdere i affaldscenteret bliver forsinket for andre arbejdsopgaver.

Se nyhed
Dato 3. august 2022

Asfalteringer i Nanortalik bliver forsinket

Transportskibet, som laster asfalt i forbindelse med Nanortaliks asfalteringer, måtte sejle tilbage til Qaqortoq, på grund af maskindefekt.

Se nyhed
Dato 3. august 2022

Ny direktør for Innovation South Greenland

Bestyrelsen for Innovation South Greenland, ISG, har ansat Cand. Scient. Soc. Kista Isaksen som ny direktør.

Se nyhed
Dato 2. august 2022

Nye kommunale personaleboliger

22 kommunale personaleboliger i Qaqortoq er klar til indflytning.

Se nyhed
Dato 1. august 2022

Familiecenter Qaqortoq er flyttet

Se nyhed
Dato 1. august 2022

Bestemte vejstrækninger i Nanortalik skal asfalteres

Se nyhed
Dato 29. juli 2022

Grønlands eneste springvand fylder 90 år

Se nyhed
Dato 21. juli 2022

Pikkorissarneq

Se nyhed
Dato 20. juli 2022

Udvidelse af brandstationen er nu færdiggjort

Se nyhed
Dato 14. juli 2022

Succes i affaldspakkeriet

Se nyhed
Dato 7. juli 2022

Mindeord om Aqqalukasik Kanuthsen

Se nyhed
Dato 5. juli 2022

Borgmester Stine Egedes velkomsttale ved fåreholdernes årsmøde den 1. juli 2022

Se nyhed
Dato 4. juli 2022

Midlertidig flytning af kommunens kontorer i Nanortalik

Pga. kommende indendørs renovering af kommunekontoret i Nanortalik sker der følgende midlertidige flytninger af kontorer:

Se nyhed
Dato 1. juli 2022

Pouls sidste arbejdsdag

Leder af Majoriaq, Poul Jørgensen havde sidste arbejdsdag den 30. juni efter 35 års ansættelse i det offentlige i Grønland.

Se nyhed
Dato 30. juni 2022

Aapilattoqs 100 års jubilæum

I dag holder den sydligste bygd i Kommune Kujalleq 100 års jubilæum. Bygden har siden 1922 været en vigtig handelstation.

Se nyhed
Dato 27. juni 2022

København – Narsarsuaq, en god mulighed for en julerejse

Se nyhed
Dato 24. juni 2022

Konstruktiv ånd på Narsarsuaq borgermøde

Se nyhed
Dato 24. juni 2022

Borgmester Stine Egede holder tale for det nye studenter

Se nyhed
Dato 23. juni 2022

ISG skal finde ny direktør

Se nyhed
Dato 22. juni 2022

32 nye studenter

Se nyhed
Dato 21. juni 2022

Borgmester Stine Egedes tale på Nationaldag

Se nyhed
Dato 16. juni 2022

Borgmester Stine Egede holder åbningstale i Vestnordisk Råds temakonference i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 14. juni 2022

Nye dimittender inden for kontorfaget

Se nyhed
Dato 10. juni 2022

Informationer fra arbejdsgruppen for Narsarsuaqs fremtid

Se nyhed
Dato 10. juni 2022

Borgere er i tvivl om tidspunkterne for henvendelser i socialforvaltningen

Se nyhed
Dato 9. juni 2022

Ny asfalt skal påføres på vejene i Nanortalik

Der skal bruges 500 tons asfalt til påføring af vejene i Nanortalik.

Se nyhed
Dato 7. juni 2022

Til borgerne i Nanortalik

Se nyhed
Dato 3. juni 2022

Invitation til foreninger i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 2. juni 2022

Den nedbrændte modtagerstation bliver rejst som ny

Se nyhed
Dato 1. juni 2022

Børnenes dag 2022

Formand for Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalget Bibi Kielsen holde tale i anledning af børnesnes dag.

Se nyhed
Dato 31. maj 2022

Nye Arktiske guider

Se nyhed
Dato 31. maj 2022

Børnenes dag begivenheder

Se nyhed
Dato 25. maj 2022

Narsarsuaq

Se nyhed
Dato 25. maj 2022

Tidlig opsyn med børns personlige vilkår

Se nyhed
Dato 24. maj 2022

NAKUUSA viderebringer deres resolution

Se nyhed
Dato 18. maj 2022

Ungdomskriminalitet i Sydgrønland skal forebygges gennem ny partnerskabsaftale

Et nyt pilotprojekt mellem Kommune Kujalleq og Grønlands Politi skal forebygge stigningen i kriminalitet begået af børn og unge i Sydgrønland.

Se nyhed
Dato 18. maj 2022

Opsamling af affald for at bruge kroppen

Medlemmerne af ældreforeningen Qaqortoq samler affald for at bruge kroppen.

Se nyhed
Dato 12. maj 2022

En velgører der gør forskel for børnene

Skolen takker manden der gør forskel for eleverne ved Tasersuup Atuarfia.

Se nyhed
Dato 12. maj 2022

Fremlysning af herreløse køretøjer, containere og både

Kommune Kujalleq foretager løbende registrering af sandsynlige herreløse biler, containere og både i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik.

Se nyhed
Dato 4. maj 2022

Innovation South Greenland har fået ny bestyrelsesformand

Valget faldt på tidligere Forstander for Campus Kujalleq Steffen Lund.

Se nyhed
Dato 3. maj 2022

Socialforvaltingen og socialudvalget holder et seminar i Narsaq

Se nyhed
Dato 3. maj 2022

Sund Maj i Narsaq

Se nyhed
Dato 1. maj 2022

Borgmester Stine Egedes tale til arbejderne i anledningen af arbejdernes internationale kampdag

Se nyhed
Dato 29. april 2022

Kilde til forurening

Se nyhed
Dato 29. april 2022

Gør Maj Sund i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 28. april 2022

Større fokus på aktivering af ledige

Se nyhed
Dato 28. april 2022

ISG søger site guide til Igaliku og Qassiarsuk

Se nyhed
Dato 27. april 2022

Stine Egede: Lad fiskernes stenbiderrognindhandlingen tilpasset til kvoten

Se nyhed
Dato 25. april 2022

Folkeafstemningen om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar

Læs mere om brevstemmeafgivning i Grønland til folkeafstemningen i Danmark:

Se nyhed
Dato 21. april 2022

Majoriaq: Lufthavnsbyggeri i Qaqortoq er godt i gang

Se nyhed
Dato 21. april 2022

Kommunen afholder et seminar for erhvervsdrivende

Se nyhed
Dato 20. april 2022

Borgermøde om lufthavnsprojektet i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 13. april 2022

Teknik og miljø: Midlertidig nedlukning af digital arealansøgning

Se nyhed
Dato 11. april 2022

Opfordring til Royal Greenland

Stenbiderfiskeriet som er den største indtægtskilde for de sydgrønlandske fiskere lader vente på sig. Den første storis, er allerede nået hertil, og mere er på vej i langt større mængder. Vi har i de tidligere år set, hvordan storisen blokerer for fiskernes mulighed for at opfiske hele kvoten.

Se nyhed
Dato 7. april 2022

Borgerne i Kujalleq: ”Boligrenovering, ældreboliger og boliger til sårbare grupper”

Borgmester Stine Egede har de seneste par uger afholdt møder med interessegrupper og borgermøder i hhv. Narsaq, Nanortalik og Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 7. april 2022

Kujalleq.gl er lanceret som nyt

Kommune Kujalleq´s hjemmeside, som var ikke fornyet i længere tid, er nu fra 1. april lanceret som nyt, med opdateringer både i udseende og indhold.

Se nyhed
Dato 6. april 2022

Familie Højskole i Nanortalik

Familiehuset i Nanortalik afholder et kursus med familiehøjskole som overskrift fra den 6. til og med den 15. maj.

Se nyhed
Dato 5. april 2022

Fremlysning af herreløse køretøjer, containere og både

Se nyhed
Dato 1. april 2022

Den nye organisationsstruktur er trådt i kraft

Se nyhed
Dato 25. marts 2022

Mindeord om Kristine Raahauge

Se nyhed
Dato 17. marts 2022

Offentliggørelse af arealansøgning i åbenhed

Se nyhed
Dato 16. marts 2022

Kommune Kujalle`s manglende fremsendelse af fakturaer til borger og virksomheder

Se nyhed
Dato 16. marts 2022

Nyt fra socialudvalget af: Pipaluk Larsen Petersen

Se nyhed
Dato 14. marts 2022

Møde om branden i Kimmernat, Qaqortoq

Se nyhed
Dato 9. marts 2022

Nekrolog over Kristine Markussen

Se nyhed
Dato 8. marts 2022

Borgmester Stine Egedes udtalelse i forbindelse med kvindernes internationale kampdag:

Se nyhed
Dato 7. marts 2022

Offentliggørelse af arealansøgning

Se nyhed
Dato 4. marts 2022

Høring af ansøgning om ændring af bevaringsværdig bygninger i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 4. marts 2022

Indskrivning til 1.klasse

Se nyhed
Dato 3. marts 2022

Konkurrence vedr. benævnelser for forvaltningerne.

Se nyhed
Dato 2. marts 2022

Der afholdes borgermøde om situationen i Narsarsuaq set i lyset af den kommende lufthavn i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 24. februar 2022

En god anledning for dem, der nærer et ønske om at holde op med at ryge i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 23. februar 2022

Borgmester Stine Egede: Vi glæder os!

Se nyhed
Dato 18. februar 2022

Sportsfolk og trænere bliver hædret i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 14. februar 2022

Tilbud om behandling i Narsaq

Se nyhed
Dato 10. februar 2022

Offentliggørelse af arealansøgning

Se nyhed
Dato 9. februar 2022

Offentlig licitation

Se nyhed
Dato 2. februar 2022

Forbrændingsanlægget i Qaqortoq er atter i drift efter en lang tids pause

Se nyhed
Dato 2. februar 2022

Børnetilskud forsinket

Se nyhed
Dato 2. februar 2022

Fartskriveren og kulden er driftsforstyrrelse til bybussen

Se nyhed
Dato 27. januar 2022

Offentliggørelse af arealansøgning

Se nyhed
Dato 26. januar 2022

Midlertidige alkoholforbud i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 26. januar 2022

Ny stilling: Professionelle plejefamilier

Se nyhed
Dato 21. januar 2022

Inuit Ataqatigiit i Kommune Kujalleq bryder samarbejdet med Atassut

Se nyhed
Dato 20. januar 2022

Kommune Kujalleq har fået flere ledere med en lederuddannelse

Se nyhed
Dato 17. januar 2022

Ændring af dagen for pensionsudbetalinger i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 14. januar 2022

Dåse og glascontainere bliver godt udnyttet, men kan bruges mere

Se nyhed
Dato 13. januar 2022

Restriktioner i Qaqortoq fra 14. januar

Se nyhed
Dato 13. januar 2022

Udvalgsformand: tak til alle borgerne, jeg ønsker alle det bedste for 2022

Se nyhed
Dato 12. januar 2022

Kommune Kujalleq er nu den ansvarlige i alle Brætter i kommunen

Alle Brætter i Sydgrønland var ellers noget som KAPS, dvs. Kujataani Aalisartut Piniartullu Suleqatigiit (Fiskernes og fangernes sammenslutning i Sydgrønland), varetog, men pr. året 2022 overtog Kommune Kujalleq opgaven under kommunens tekniske forvaltning.

Se nyhed
Dato 11. januar 2022

Lønningsdage for time løn og månedsløn for 2022 i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 10. januar 2022

Booster vaccination i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 10. januar 2022

Læserbrevet af Borgmester Stine Egede: Naalakkersuisut bør tage affære

Se nyhed
Dato 8. januar 2022

Læserbrevet af Stine Egede: Der må sættes ekstra fly ind til de strandede passagerer i Qaqortoq og Narsaq

Se nyhed
Dato 7. januar 2022

Offentliggørelse af arealansøgning B-1044

Se nyhed
Dato 7. januar 2022

Rådhus borgerservice

Se nyhed
Dato 7. januar 2022

Høring af arealansøgning i Akia

Se nyhed
Dato 4. januar 2022

Det lokale udvalg i Narsaq er under opstart

Se nyhed
Dato 30. december 2021

Borgmester Stine Egedes nytårstale 2022

Se nyhed
Dato 30. december 2021

Årsrapport 2020 i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 29. december 2021

Beredskabet: Folk skal være ekstra påpasselige vedr. affyring af fyrværkeri.

Se nyhed
Dato 23. december 2021

Nekrolog: Tidligere politiker Sofie Kielsen er død, efter længere tids sygdom. Hun blev 83 år.

Se nyhed
Dato 23. december 2021

Gør en forskel for et barn! - Bliv aflastnings- eller plejefamilie – Interesseret?

Se nyhed
Dato 22. december 2021

Meddelelse til borgerne om forebyggelse af Corona i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 22. december 2021

Fælles udtalelse af Borgmester Stine Egede og GE Qaqortoq

Se nyhed
Dato 19. december 2021

Booster-Vaccination i Qaqortoq mod Covid-19

Se nyhed
Dato 16. december 2021

Økonomiudvalget i Kommune Kujalleq fastholder den økonomiske stramme styring i 2022

Se nyhed
Dato 9. december 2021

Flere af klasser sammenføres på grund af en lærermangel

Se nyhed
Dato 7. december 2021

Den succesfuld grønlandsk-undervisning

Se nyhed
Dato 3. december 2021

Fremlysning af herreløse køretøjer, containere og både

Se nyhed
Dato 3. december 2021

Medlemmerne i Det Lokale Udvalg er nu blevet konstitueret, og skal nu starte med deres arbejde

Se nyhed
Dato 30. november 2021

Vellykket kursus forløb indenfor forebyggelse af selvmord

Se nyhed
Dato 28. november 2021

Advent tale af Borgmester Stine Egede

Se nyhed
Dato 26. november 2021

Læserbrev fra Stine Egede om Nissi Olsennikkut

Se nyhed
Dato 26. november 2021

Minimering antallet af affaldsspande fortsætter

Se nyhed
Dato 25. november 2021

Kommune Kujalleq har vedtaget budgettet for 2022

Se nyhed
Dato 23. november 2021

Ny forvaltningschef for Teknik og Miljø

Se nyhed
Dato 23. november 2021

To brandmænd i Tasiusaq fik tildelt fortjenestemedalje

Se nyhed
Dato 22. november 2021

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq holder møde fra den 22. til og med den 24. november

Se nyhed
Dato 20. november 2021

Borgmester: Kære børn, tillykke med FN's børnedag

Se nyhed
Dato 19. november 2021

Den længe ventede lufthavn er nu ved at blive en realitet

Se nyhed
Dato 19. november 2021

Kontoreleverne i Kommune Kujalleq afholdte et fælles møde

Se nyhed
Dato 18. november 2021

Årets aktive skole

Se nyhed
Dato 16. november 2021

En velfungerende Boot Camp

Se nyhed
Dato 15. november 2021

Bæredygtige byer og lokalsamfund samt rent vand

Se nyhed
Dato 10. november 2021

Der vil være Selvmordsforebyggelseskursus i Narsaq og i Nanortalik

Se nyhed
Dato 10. november 2021

Høring om tilskudsregler i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 9. november 2021

Minimering af affaldsposer og mere fysisk aktivitet

Se nyhed
Dato 4. november 2021

Salg af kommunale biler

Se nyhed
Dato 3. november 2021

Det er nødvendigt at udvide personalet

Se nyhed
Dato 1. november 2021

Daginstitutionen Narsarmiutaq har 50-års jubilæum

Se nyhed
Dato 1. november 2021

Pressemeddelelse af socialudvalgsformand

Se nyhed
Dato 28. oktober 2021

Socialudvalget og ledelsen skal afholde seminar

Se nyhed
Dato 28. oktober 2021

Kommune Kujalleq har førstebehandlet budget 2022

Se nyhed
Dato 26. oktober 2021

Vedrørende: Infrastrukturen i Sydgrønland

Se nyhed
Dato 22. oktober 2021

Man skal give de unge mulighed for at komme videre

Se nyhed
Dato 21. oktober 2021

Decentral efteruddannelse

Se nyhed
Dato 20. oktober 2021

Kunne du tænke dig at være plejefamilie?

Se nyhed
Dato 20. oktober 2021

Hans-Peter Hansen ny bestyrelsesformand i Innovation South Greenland A/S

Se nyhed
Dato 19. oktober 2021

Stine Egede: I Sydgrønland er det strengt nødvendigt at gennembryde Itilliarsuk med en kanal!

Se nyhed
Dato 19. oktober 2021

Beboerne i Ajarsivasik og socialchefen mødtes

Se nyhed
Dato 19. oktober 2021

Fiskeriseminar skal afholdes i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 15. oktober 2021

Uge 41, en uge med aktiviteter for handicappede

Se nyhed
Dato 13. oktober 2021

Formand for beredskabskommissionen: Der bør være hangar til H155 i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 12. oktober 2021

Kommune Kujalleq: Der bliver færre udvalg i forbindelse med en organisationsændring.

Se nyhed
Dato 12. oktober 2021

Handikapugen

Se nyhed
Dato 8. oktober 2021

B-1443 fylder tre år

Se nyhed
Dato 8. oktober 2021

Lions Club har doneret fodbolde til børn i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 8. oktober 2021

Nye skilte vil blive sat op

Se nyhed
Dato 5. oktober 2021

Museerne skal til at benytte kommunernes gamle byvåben som logoer

Se nyhed
Dato 30. september 2021

Bekæmpelse af mobning i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 29. september 2021

Det nye lokaludvalg i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 28. september 2021

Læserbrev af Økonomichef Kim Rosendahl

Se nyhed
Dato 27. september 2021

Der er ikke mangel på medarbejdere i alderdomshjemmet

Se nyhed
Dato 20. september 2021

Trommen og kulturen

Se nyhed
Dato 17. september 2021

Kommunalbestyrelsen holder møde

Se nyhed
Dato 15. september 2021

Natteravnene er aktive igen

Se nyhed
Dato 13. september 2021

Forældre og ledelsen skal yde en fælles forebyggelse

Se nyhed
Dato 13. september 2021

Rehabilitering - fra hjælp til selvhjælp

Se nyhed
Dato 10. september 2021

Elever fra Nanortallip Atuarfia samler vinterforråd

Se nyhed
Dato 9. september 2021

Lad os udnytte chancen for at blive vaccineret

Se nyhed
Dato 8. september 2021

Nye bychefer i Narsaq og Nanortalik

Se nyhed
Dato 7. september 2021

Kommunens administrerende direktør

Se nyhed
Dato 3. september 2021

Spændende bæredygtige projekter forankret i Sydgrønlandske bygder

Se nyhed
Dato 2. september 2021

Borgmester: Fremtiden lysner for Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 1. september 2021

Salg af kommunale bygning

Se nyhed
Dato 1. september 2021

Daginstitutionen Angaju er blevet taget i brug

Se nyhed
Dato 31. august 2021

UDBUDSSKRIVELSE Vedr.: Snerydning m.v. i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 30. august 2021

Nye medlemmer af lokaludvalgene

Se nyhed
Dato 27. august 2021

To nye forvaltningschefer

Se nyhed
Dato 26. august 2021

Stigvogn i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 20. august 2021

Poul Bjerge, der hovedsagelig har haft en stor indflydelse på udviklingen landbruget, opdyrkning af afgrøder og fåreholdererhvervet, er ikke i blandt os længere.

Se nyhed
Dato 19. august 2021

Skole-, Daginstitutions-, og Innovationsudvalget og de respektive forvaltninger havde en fælles temadag

Se nyhed
Dato 17. august 2021

En kasse til miljøfarligt affald

Se nyhed
Dato 17. august 2021

Det er nødvendigt at tro på at borgerne kan og vil for at vende udviklingen

Se nyhed
Dato 16. august 2021

Overskud hos Great Greenland skaber glæde

Se nyhed
Dato 13. august 2021

Velkommen tilbage efter sommerferie

Se nyhed
Dato 13. august 2021

Bliv medlem af det nye lokaludvalg få indflydelse på din bys udvikling

Se nyhed
Dato 12. august 2021

Meddelelse fra borgmester Stine Egede vedr. status om Covid-19:

Se nyhed
Dato 11. august 2021

Hold ikke kaffemik

Se nyhed
Dato 6. august 2021

Det er på sin rette plads at holde værtshuse lukket eller lave andre form for begrænsninger i slutningen af måneden

Se nyhed
Dato 6. august 2021

Lærerne i Sydgrønland får nye værktøjer til brug i undervisningen

Se nyhed
Dato 6. august 2021

Offentlig høring

Se nyhed
Dato 5. august 2021

Kære medborgere i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 5. august 2021

Borgmester Stine Egede: Planerne omkring landingsbanen skal sikres

Se nyhed
Dato 4. august 2021

Høring af Kommuneplantillæg nr. 20

Se nyhed
Dato 29. juli 2021

Økonomiudvalget: Det er yderst nødvendigt med en streng forvaltning

Se nyhed
Dato 27. juli 2021

Qajaq Qaqortoq har opnået flotte resultater

Se nyhed
Dato 23. juli 2021

Velkommen til naturen, hvor der er fåreholdersteder

Se nyhed
Dato 22. juli 2021

Vaccination i Sydgrønland

Se nyhed
Dato 19. juli 2021

Kære medborgere i Kommune Kujalleq og vores gæster !

Se nyhed
Dato 17. juli 2021

Kære borgere i Kommune Kujalleq og vores gæster!

Se nyhed
Dato 9. juli 2021

Nyt fra KUJATAA, Sydgrønlands verdensarvsområde

KUJATAA har fået produceret en APP, så gæster til verdensarvsområdet kan hente oplysninger, billeder og kort, til bedre forståelse af stederne.

Se nyhed
Dato 7. juli 2021

Borgmester Stine Egede: -Mødet med udvalget har været meget givtigt

Da Udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug var i Qaqortoq, var borgmesteren tilfreds med mødet.

Se nyhed
Dato 1. juli 2021

Fra Departementetschef til en stilling som kommunaldirektør i Kommune Kujalleq

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at ansætte en kvinde med stor erfaring til at tiltræde i stillingen som kommunaldirektør i Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 14. juni 2021

I Nanortallip Atuarfia har man inddraget ophold på fangstplads og arbejdet med vinterforråd som læringsmål.

Se nyhed
Dato 8. juni 2021

Gruppeformand Naja Lund: Vi fastholder de kommende ændringer i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 7. juni 2021

Udvalgsformand: -Jeres tiltag er en gave til børn og familie af stor betydning

Se nyhed
Dato 4. juni 2021

Kulturpris diplomoverrækkelse juni 2021

Se nyhed
Dato 3. juni 2021

Kommune Kujalleq er blevet 19 pædagoger rigere.

Se nyhed
Dato 2. juni 2021

Den første juni fik ni nyudklækkede Arctic Guides deres eksamensbevis

Se nyhed
Dato 2. juni 2021

Lykønsknings tale til børne dagen fra Formanden for Skole-, Dagsinstitutions-, og Innovationsudvalget

Se nyhed
Dato 1. juni 2021

Borgmester Stine Egedes lykønskning i anledning af børnenes dag

Se nyhed
Dato 28. maj 2021

Det vil nu blive muligt at se den økonomiske status i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 4. maj 2021

Maajimi Peqqissuusa 2021 Qaqortoq

Se nyhed
Dato 1. maj 2021

Borgmester Stine Egedes tale til arbejdernes internationale kampdag

Se nyhed
Dato 29. april 2021

Koalitionsaftalen i Kommune Kujalleq med de prioriterede politiske målsætninger for valgperioden 2021 - 2025 mellem Inuit Ataqatigiit og Atassut

En samlet og aktiv kommune - Udvikling i selvforsyning - Medansvar og medindflydelse

Se nyhed
Dato 27. april 2021

Stiftelse af de nye Kommunalbestyrelse

Stiftelse af den nye kommunalbestyrelse skal ske lørdag den 1. maj 2021.

Se nyhed
Dato 26. april 2021

Ved slankekur konkurrence var 17,4 kg vindertallet

Kommune Kujalleq afholdte slankekur konkurrence som varede 3 måneder, og det sluttede d. 21. april, hvor vinderen af konkurrencen havde tabt 17,4 kg.

Se nyhed
Dato 16. april 2021

Foreløbigt godkendte menighedsrepræsentation

Se nyhed
Dato 14. april 2021

Lodtrækning om suppleant og medlem

Da nogle af kandidaterne fik lige mange stemmer i Kommunal, bygdebestyrelse og menighedsråd ved valg den 6. april 2021, trække man lod om suppleant til kommunalbestyrelsen og medlem til menighedsråd.

Se nyhed
Dato 12. april 2021

Det foreløbige resultat af valget til kommunalbestyrelsen

Valgnævnet i Kommune Kujalleq har foreløbigt godkendt valgresultatet, men ikke desto mindre skal man trække lod om suppleanterne, da nogle af kandidaterne fik lige mange stemmer.

Se nyhed
Dato 8. april 2021

Affaldssortering kan være tidskrævende

Når møbler bliver dumpet, plejer medarbejderne i forbrændingsanlægget først at frasortere metal og andet ikke-brandbart materiale

Se nyhed
Dato 8. april 2021

Elevernes karakterer fra yngste- og mellemtrinnene i Narsaq var de bedste

Hvor elevernes karakterer fra yngste- og mellemtrinnene i Narsaq ud af Kommune Kujalleqs folkeskoler var de bedste, var der ikke de store ændringer i Qaqortoq og Nanortalik

Se nyhed
Dato 8. april 2021

Valgte kandidater til bygdebestyrelsesvalget for Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 5. april 2021

Valgsteder

Se nyhed
Dato 31. marts 2021

Ledergruppen skal til at arbejde med relationer og styrke samarbejdet

I forbindelse med ledergruppens daglige arbejde i Kommune Kujalleq har man afholdt møder om den daglige arbejdsprocedure, og i den kommende tid skal arbejdsformen under møderne være anderledes.

Se nyhed
Dato 31. marts 2021

Kandidatliste for bygdebestyrelsen

Se nyhed
Dato 30. marts 2021

Forvaltninger på informationstur

Skole-, Daginstitutions- og Innovationsforvaltningen og Kultur-, Fritids- og Forebyggelsesforvaltningen fremlagde deres aktiviteter i Nanortaliks bygder.

Se nyhed
Dato 30. marts 2021

Den nye helsekabine er til gavn for alderdomshjemmet i Nanortalik

En helsekabine, hvor man kan få varmen, og som er god for musklerne, blev til virkelighed efter finansiering fra NunaFonden.

Se nyhed
Dato 26. marts 2021

Fremlysning af herreløse containere, både, redskaber m.v.

Kommune Kujalleq har foretaget en registrering af sandsynlige herreløse genstande på Jaaraatoq i Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 18. marts 2021

Kandidat listen til Inatsisartut valg 2021

Valgnævnet har på sit møde den 17. marts 2021 godkendt følgende 189 kandidater:

Se nyhed
Dato 17. marts 2021

e-Boks

Se nyhed
Dato 17. marts 2021

Hvad står ESANI A/S for?

Fire kommuner i Grønland har lavet en samarbejdsaftale omkring et fælles affaldscenter, således at man i fremtiden sikrer den rette behandling af affald, der skåner miljøet.

Se nyhed
Dato 17. marts 2021

Vejsjakkene i Kommune Kujalleq har fået nyt arbejdstøj

I lighed med andre vejsjakke i Kommune Kujalleqs bygder har vejsjakkene i Alluitsup Paa fået tilsendt arbejdstøj.

Se nyhed
Dato 17. marts 2021

Affaldsregulativer for private husholdninger og erhverv i offentlig høring

Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 17. februar 2021 at sende forslag til regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald i offentlig høring. Regulativerne erstatter de nuværende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, begge af 01. juli 2020.

Se nyhed
Dato 12. marts 2021

Arbejdssøgende går bare ikke til "stempling", men bliver registreret

Torsdag den 11. marts sagde én af kandidaterne til kommunalvalget under Seekon Radios udsendelse, at de arbejdssøgende bare går til "stempling" hos Majoriaq, men bliver registreret. Angående denne melding fremkom forvaltningschefen for Erhvervs- og Arbejdsmarked med en præcisering

Se nyhed
Dato 11. marts 2021

Kandidatliste til Menighedsrepræsentationen

Valgbestyrelsens offentliggørelse af de opstillede kandidater for Menighedsrepræsentationen.

Se nyhed
Dato 11. marts 2021

Undersøgelse af medarbejdernes arbejdsvilkår

Kommune Kujalleq finder det betydningsfuldt at skabe tryghed hos sine medarbejdere, derfor er man i fuld gang med at lave en undersøgelse af kontorpersonalets arbejdsvilkår i disse dage.

Se nyhed
Dato 8. marts 2021

Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til hytter og turistsformål

Se nyhed
Dato 8. marts 2021

Kommuneplantillæg nr. 20 for et område til hotel og rekreative formål SØ for Qaqortoq SIUNNERSUUT /

Se nyhed
Dato 4. marts 2021

Bygdebestyrelsen

Se nyhed
Dato 4. marts 2021

Borgmester i Kommune Kujalleq:Den centrale administration for landbrug og uddannelsesinstitutioner skal flyttes til Sydgrønland.

Siumut-formandens melding om overflytning af arbejdspladser fra Selvstyret bliver støttet af Kiista P.Isaksen.


Se nyhed
Dato 3. marts 2021

Vækst i befolkningstallet er en fortrøstningsfuld fremgang

Kiista P.Isaksen:

-Vækst i befolkningstallet er en fortrøstningsfuld fremgang.

Se nyhed
Dato 26. februar 2021

Kommunalbestyrelse valg liste 2021

Se nyhed
Dato 25. februar 2021

Borgermøde 25.02.2021

Se nyhed
Dato 22. februar 2021

En fjerdedel af borgerne i Saarloq er brandfolk

I en af Kommune Kujalleqs bygder Saarloq, er en fjerdedel af borgerne brandfolk.

Se nyhed
Dato 11. februar 2021

Hvis der fra Naalakkersuisuts side ikke bliver handlet, mister man arbejdspladser fra industrien

Kommunen er bekymret for Arctic Prime Fisheries, der har skabt god grobund for mange arbejdspladser i fiskeindustrien i Sydgrønland, efter som virksomheden er i stilstand uden muglighed for at reagere på grund af Naalakkersuts påbud.
 

Se nyhed
Dato 2. februar 2021

Kommunevalg 2021

Valg til Kommunalbestyrelse, bygdebestyrelse og menighedsråd 2021

Se nyhed
Dato 19. januar 2021

Stemmeret

Vil du gerne beholde din stemmeret til kommunalvalget den 6. april 2021?

Se nyhed
Dato 1. januar 2021

Borgmesterens nytårstale

Alt har en begyndelse og en ende; efter at have været igennem det forgangne år på godt og ondt, har jeg som alle andre startet på det nye år, der skal udfyldes med nye oplevelser og hændelser, som livet har at byde på med taknemmelighed.

Se nyhed
Dato 29. december 2020

Kiista P. Isaksen: - Vi har vedtaget et godt budget med et overskud.

Borgmesteren er ovenud tilfreds med kommunalbestyrelses vedtagne budget 2021, der indeholder gode initiativer.

Se nyhed
Dato 15. december 2020

Har du ekstra affald f.eks. i forbindelse med højtiderne?

I Borgerservice kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på din ekstra dagrenovationssæk. Hvis du køber et klistermærke til natrenovation, så får du også udleveret en natrenovationspose.

Se nyhed
Dato 1. december 2020

Offentliggørelse af arealansøgning

Dette er en nabohøring samt offentliggørelse af arealansøgning jf. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse §42.

Se nyhed
Dato 30. november 2020

Kære medborgere i Kommune Kujalleq og ikke mindst vores bofæller, rigtig god adventssøndag.

Denne adventssøndag er begyndelsen på helligdagene, hvor julestjernerne bliver tændt i de mangfoldige hjem, som giver lys og varme i vintermørket.

Se nyhed
Dato 25. november 2020

Medlem af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq Josef Petersen (S) er trådt ud af sit medlemskab

Josef Petersen var formand for Udvalget for Teknik og Miljø samt medlem Udvalget for Økonomi og Planlægning, og i forbindelse med hans udtræden blev første suppleant Ànasse Kleist Karolussen udnævnt som medlem.

Se nyhed
Dato 24. november 2020

I oktober havde skolerne i Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq tema omkring FN’s verdensmål med fokus på bæredygtig udvikling

Her kan i læse hvad de forskellige klassetrin på skolerne har arbejdet med

Se nyhed
Dato 18. november 2020

Borgmester Kiista P. Isaksen: -Til første adventssøndag kommer vi til at vågne op til byens juletræ, der allerede er blevet tændt

I år kommer tændingen af byernes juletræer i Kommune Kujalleqs tre byer til at foregå på en anderledes måde.

Se nyhed
Dato 16. november 2020

Arealansøgning i det åbne land

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq offentliggøres følgende ansøgning. Eventuelle indsigelser og bemærkninger til arealansøgningen skal fremsendes til arealadmin@kujalleq.gl

Se nyhed
Dato 6. november 2020

"De gule Ravne" i Qaqortoq kommer til at gå rundt i byen.

Efter forebyggelsesudvalgets opfordring til at børn skal tidlig hjem oprettede man natteravne-ordningen.

Se nyhed
Dato 23. oktober 2020

Foreningen Nuukasik blev etableret i Eqalugaarsuit

Afdelingen for forebyggelse afholdte diskussionsmøde med borgerne i Eqalugaarsuit, hvor der blev etableret en forening, som skal arrangere aktiviteter for borgerne.

Se nyhed
Dato 20. oktober 2020

Der er mulighed for at søge midler til projektrelaterede arrangementer.

Sportsforeninger, foreninger og frivillige initiativtagere i Kommune Kujalleq har mulighed for at søge midler til deres projekter.

Se nyhed
Dato 19. oktober 2020

Kommunevalg på Færøerne 10. november.

Se nyhed
Dato 19. oktober 2020

Meddelelse om fjernelse af affald i ”hullet” - Pladsen mellem Alanngunnguaq og Nuiariaq, Qaqortoq

Se nyhed
Dato 16. oktober 2020

Kommune Kujalleq: Vi accepterer ikke sexchikane i vores arbejdsplads

Kommune Kujalleq deltog ved KNR´s rundspørge undersøgelse vedrørende sexchikane netop fordi Kommune Kujalleq som arbejdsplads ikke accepterer sexchikane.

Se nyhed
Dato 15. oktober 2020

Vi udviser forsigtighed i kommunen pga. Covid-19

Borgerservice i Qaqortoq, Nanortalik har opsat skærme for at begrænse spredning af Covid-19, Narsaq vil også opsætte skærme.
Vi henviser til nun.gl for anvisninger omkring covid-19

Se nyhed
Dato 14. oktober 2020

Arealansøgninger i det åbne land

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq offentliggøres følgende ansøgninger. Eventuelle indsigelser og bemærkninger til arealansøgningen skal fremsendes til arealadmin@kujalleq.gl

Se nyhed
Dato 12. oktober 2020

Arealansøgning i det åbne land

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq offentliggøres følgende ansøgning. Eventuelle indsigelser og bemærkninger til arealansøgningen skal fremsendes til arealadmin@kujalleq.gl

Se nyhed
Dato 9. oktober 2020

Der skal nu undervises ud fra FN's aktion verdensmål

I løbet af oktober måned skal samtlige skoler i Kommune Kujalleq undervise i FN's verdensmål vedr. bæredygtig udvikling.

Se nyhed
Dato 8. oktober 2020

Børnene i bygderne modtager bøger i gave

Otto Motzfeldt har tidligere givet bolde til børnene i Kommune Kujalleq, nu giver han gaver igen.

Se nyhed
Dato 5. oktober 2020

Kommune Kujalleq borgmester Kiista P. Isaksens besvarelse til Erik Nørskovs indlæg i Sermitsiaq uge 40: "Der forvaltes på ærlig vis!"

Erik Nørskovs indlæg i Sermitsiaq.ag med insinuationer om Kommune Kujalleq´s forvaltning og usande oplysninger om enkelte personer, er mildt sagt ærgerligt.

Se nyhed
Dato 2. oktober 2020

Bygdetur uge 41

Se nyhed
Dato 1. oktober 2020

Den nyansatte leder af alderdomshjemmet: Vi bør gøre mere brug af fleksibel og innovativ forvaltning.

Ved siden af sin rolle som nyansat leder af alderdomshjemmet i Nanortalik er hun i fuld gang med at lave tiltag på frivillig basis til fordel for de ældre.

Se nyhed
Dato 30. september 2020

Forebyggelsesudvalget: Lad os sammen passe på vores børn og unge!

Forebyggelsesudvalget agter at oprette natteravnsordningen med det formål at få unge op til 16 år til at gå tidligt hjem.

Se nyhed
Dato 28. september 2020

Kommune Kujalleq har fået ny beredskabschef

Asmus Hansen blev ansat som Beredskabschef i Kommune Kujalleq pr. 1. september 2020.

Se nyhed
Dato 23. september 2020

ThinkInuk skal fremlægge i Kommune Kujalleq

Vigtig viden omkring livstruende tanker skal fremlægges i Kommune Kujalleqs alle tre byer.

Se nyhed
Dato 18. september 2020

Tilbagekaldelse

Vedr.: QAQ, Byggemodning planområde C8 Etape

Se nyhed
Dato 16. september 2020

Kommune Kujalleq er fortrøstningsfuld på baggrund af underskrivelsen

Underskrivelsen er baseret på TAnbreez's tilladelse til at udvinde af mineraler ved Killavaat Alannguat, og nu mangler man blot godkendelse af en plan for udvinding og lukning

Se nyhed
Dato 14. september 2020

Udbudsskrivelse: Byggemodning planområde C8 Etape 2

Se nyhed
Dato 11. september 2020

Borgmester Kiista P. Isaksen: Lufthavnen i Qaqortoq skal være på 1500 meter!

Kommune Kujalleqs borgmester accepterer ikke Naalakkersuisuts udmelding om en mulig forkortelse af lufthavnen i Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 7. september 2020

Fremlysning af herreløse køretøjer, containere og både

Kommune Kujalleq foretager løbende registrering af sandsynlige herreløse biler, containere og både i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik.

Se nyhed
Dato 3. september 2020

Arealansøgning i det åbne land

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq offentliggøres følgende ansøgning. Eventuelle indsigelser og bemærkninger til arealansøgningen skal fremsendes til arealadmin@kujalleq.gl

Se nyhed
Dato 1. september 2020

Allorfik skal til Aappilattoq

Kommune Kujalleqs forebyggelsesafdeling skal i samarbejde med Allorfik sende 2 behandlere til Aappilattoq.

Se nyhed
Dato 26. august 2020

Kommune Kujalleq og Frednings- og Miljøudvalget afholdt et møde

Tirsdag den 25. august fremlagde borgmester Kiista P. Isaksen, formanden for Udvalget for Teknik og Miljø Josef Petersen og konsulent for råstoffer i Kommune Kujalleq Ole Christiansen over for udvalget i kommunens byrådssal i Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 21. august 2020

- Naalakkersuisut taber over for Inatsisartuts beslutning på bekostning af samfundet!

Borgmesteren er skuffet over Kalaallit Airports forhandlinger vedrørende licitation af lufthavnsprojektet i Qaqortoq, der ikke blev fuldført rettidigt.

Se nyhed
Dato 17. august 2020

Affaldsplan 2020-2031

Kommune Kujalleq har udarbejdet en affaldsplan. Affaldsplanen er gældenden for perioden 2020 til 2031 og sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for affaldssortering.

Se nyhed
Dato 17. august 2020

Udnyttelsestilladelse til Tanbreez

Kommune Kujalleq er af Tanbreez Greenland Mining A/S blevet orienteret om, at selskabet nu er blevet meddelt en udnyttelsestilladelse for Tanbreez-projektet, som er beliggende på skyggesiden af Redekammen.

Se nyhed
Dato 11. august 2020

Der er en stigning i befolkningstallet i Kommune Kujalleq

I forhold til befolkningstallet i Sydgrønland fra forrige år på dette tidspunkt af året er stigningen af befolkningstallet et udryk for et samarbejdsvilje inden for udvikling af samfundet, mener Kiista P. Isaksen.

Se nyhed
Dato 10. august 2020

I fremtiden har vi brug for en effektiv trafik i Sydgrønland.

Se nyhed
Dato 7. august 2020

Kommune Kujalleq holdte møde med Nukissiorfiit

Qaqortoq, torsdag den 6. august under mødet i rådhussalen, fremlagde kommunen og Nukissiorfiit omkring deres fremtidsplaner.

Se nyhed
Dato 6. august 2020

Udbudsskrivelse

Byggemodning planområde C8 Etape II

Se nyhed
Dato 6. august 2020

Åbent brev af borgmester Kiista P. Isaksen, vedrørende anlæggelse af Qaqortoq lufthavn

Se nyhed
Dato 3. august 2020

Arealansøgning i det åbne land

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq offentliggøres følgende ansøgning. Eventuelle indsigelser og bemærkninger til arealansøgningen skal fremsendes til arealadmin@kujalleq.gl

Se nyhed
Dato 3. august 2020

Kære medborgere i Kommune Kujalleq

I to måneder har vi været frie for Covid-19, og i fredags fik vi desværre besked om, at en person fra et forskningsskib kommet udefra var testet positiv for Covid-19 i Nanortalik.

Se nyhed
Dato 1. august 2020

Lærerne i Kommune Kujalleq skal på kursus

Med det formål at etablere en effektiv forvaltning af skolerne og for at eleverne erhverver sig nye redskaber til at få det bedste ud af deres skolegang, skal lærerne på kursus.

Se nyhed
Dato 28. juli 2020

Det gamle Elevhjem i Qassiarsuk udbydes til leje med forkøbsret

Kommune Kujalleq udbyder det gamle Elevhjem b-226 i Qassiarsuk til leje med forkøbsret. Bygningen er på 297,7 m², excl. krybekældre med en terrasse på 29 m² med en beliggenhed i nærheden af elven i Qassiarsuk.

Se nyhed
Dato 24. juli 2020

Pålidelig kvinde, som har haft en stor indflydelse i Kommune Kujalleq og landspolitik er ikke længere blandt os

Se nyhed
Dato 20. juli 2020

Arealansøgning i det åbne land

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq offentliggøres følgende ansøgning.

Se nyhed
Dato 10. juli 2020

Nyt skolehjem til Qassiarsuk

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq fremlægges følgende ansøgning.

Se nyhed
Dato 9. juli 2020

Mindeord

Mindeord i forbindelse med bortgangen af administrerende direktør Kim Dahl i Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 9. juli 2020

Mindeord for Kim Dahl

Det er med tungt hjerte, at Lions Club Qaqortoq nu skal til at mindes Kim Dahl.

Se nyhed
Dato 8. juli 2020

Arealansøgning i det åbne land

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq offentliggøres følgende ansøgning.

Se nyhed
Dato 6. juli 2020

Mindeord

En mand, der arbejdede dedikeret for borgerne og de folkevalgte er ikke længere i blandt os.

Se nyhed
Dato 1. juli 2020

Da vedkommende ikke blev udpeget som leder, trak de sig tilbage

I sidste uge trak syv brandfolk sig tilbage i Qaqortoq, da de ikke var enige i udpegelsen af en ny beredskabschef i Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 26. juni 2020

Beredskabet i Qaqortoq er ikke bekymrende

I torsdags hen imod aften meddelte syv brandfolk at have taget deres afsked, men ikke desto mindre er der ingen grund til bekymring for så vidt angår beredskabet.

Se nyhed
Dato 26. juni 2020

Udbudsskrivelse

Vedrørende: Busdrift i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 21. juni 2020

Borgmesterens tale på nationaldagen

Jeg ønsker jer alle sammen inderligt tillykke med nationaldagen.

Se nyhed
Dato 16. juni 2020

Borgmesterens redegørelse til borgerne i forbindelse med nationaldagen:

Se nyhed
Dato 12. juni 2020

Den gamle børneinstitution er blevet genopbygget som ny

Sidste år i januar blev børneinstitutionen Angaju i Qaqortoq revet og på selve stedet har man bygget en ny børneinstitution.

Se nyhed
Dato 12. juni 2020

Nye affaldsregulativer for husholdninger og erhverv træder i kraft d. 01. juli 2020

Den 20. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen de nye affaldsregulativer, som gælder for affald fra private husstande og for affald fra erhverv.

Se nyhed
Dato 11. juni 2020

Ændret rejsemønster isolerer Sydgrønland yderligere

Air Greenland har netop suspenderet den direkte sommerrute fra København til Narsarsuaq.

Se nyhed
Dato 11. juni 2020

Udvalgsformanden: -Endnu engang er den Sydgrønlandske befolkning offeret!

Air Greenlands aflysning af sommerens beflyvning fra København til Narsarsuaq er en isolering af passagerer til og fra Sydgrønland.

Se nyhed
Dato 8. juni 2020

Vi fejrer vores nationaldag på forsvarlig vis

På lige fod med de andre kommuner bliver der ingen samlinger i Kommune Kujalleq i forbindelse med nationaldagen.

Se nyhed
Dato 8. juni 2020

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2019-2028

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 9 200-C10 i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 5. juni 2020

Arrangementer på nationaldag og kulturuge er aflyst pga. Corona

Vi kender nok alle sammen til den særlige situation vi alle står i under disse tider på grund af Covid-19.

Se nyhed
Dato 4. juni 2020

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2019-2028

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 11 200-C8 i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 4. juni 2020

Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2019-2028

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 13 300-K9 i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 3. juni 2020

Antikorruptionspolitik

Kommunalbestyrelsens antikorruptionspolitik som blev underskrevet d. 20 maj 2020, du kan downloade og læse hele politikken her:

Se nyhed
Dato 3. juni 2020

Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2019-2028

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 200-D12 i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 3. juni 2020

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2019-2028

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 7 200-B12 i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 29. maj 2020

kære borgere

For tre måneder siden demonstrerede en gruppe borgere mod kommunens og ledelsens lukkethed, og efterfølgende var to andre demonstrationer.

Se nyhed
Dato 26. maj 2020

Triatlon i Qaqortoq - Gør maj sund

Triatlon stafet lørdag d. 30. maj 2020, med start kl. 13:00 ved Qajaq Klub Huset.

Se nyhed
Dato 22. maj 2020

Kunne du tænke dig at være plejefamilie?

Kommuneqarfik Kujalleq søger almindelige plejefamilier, aflastningsfamilier og akutplejefamilier. Kommunen mangler plejefamilier i hele kommunen – også i Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 22. maj 2020

Planstrategi

Se nyhed
Dato 20. maj 2020

Kommune Kujalleq har fået et pænt overskud i 2019

Kommunens regnskab med et overskud på 10,8 mio. kr. blev godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Se nyhed
Dato 15. maj 2020

Dagsorden: Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 03/2020

Se nyhed
Dato 14. maj 2020

Offentlig licitaion

Narsaq, udskiftning af kloakledning langs aaninngivit

Se nyhed
Dato 6. maj 2020

Gør maj sund!

Se nyhed
Dato 1. maj 2020

Kære medborgere i Kommune Kujalleq, ærede arbejdere, tillykke med arbejdernes internationale kampdag.

Se nyhed
Dato 29. april 2020

Whistleblower-ordningen er nu sat i kraft

I Kommune Kujalleq kan man nu benytte sig af en ordning, hvor medarbejdere indrapportere overtrædelser

Se nyhed
Dato 27. april 2020

Medarbejderne i Kommune Kujalleq har fået sundhedsforsikring

Borgmesteren har meddelt, at medarbejderne i Kommune Kujalleq kan benytte sig af sundhedsforsikring fra og med det nye år.

Se nyhed
Dato 27. april 2020

Børn optages på daginstitutioner efter prioritering.

Det kan skabe forvirring med de varierende placeringer på venteliste til daginstitution i Kommune Kujalleq, men dette skyldes prioriteringslisten.

Se nyhed
Dato 20. april 2020

Direktionens – INSTRUKS VEDR. COVID-19

opdateret den 23/4-20.

Se nyhed
Dato 2. april 2020

En mand der er glad for at få andre til at smile og som har været borgmester i Nanortalik i mange år, er ikke i blandt os mere.

En venlig mand, der er glad for at få andre til at smile - Tage Frederiksen, afgik ved døden 74 år gammel.

Se nyhed
Dato 1. april 2020

En mand, der har haft en stor indflydelse inden for erhverv og politik, er afgået ved døden.

Vi har mistet en sand ven, der elsker sine medmennesker og elsker livets glæder - Gerhardt Petersen, som ligeledes er en personlighed, der havde viljestyrke inden for udviklingen af erhvervslivet.

Se nyhed
Dato 1. april 2020

Opdatering fra borgmesteren omkring COVID-19

I disse tider, er hele vores verdenssamfund i mere eller mindre grad ramt af Coronavirussen COVID-19.

Se nyhed
Dato 1. april 2020

Formand for lokaludvalg: Vi glæder os til opgaverne, men vi må vente

Et nyt lokalråd i Nanortalik, hvor medlemmerne blev valgt ind i begyndelsen af marts måned, lader sig vente med sit møde og er med til at være agtpågivende over for COVID-19.

Se nyhed
Dato 26. marts 2020

Nu kan man besøge de ældre virtuelt gennem Ipad

Forbuddet mod at besøge de ældre i alderdomshjemmene i Kommune Kujalleq med henblik på at beskytte dem mod COVID-19, er blevet løst gennem et samarbejde mellem Kommune Kujalleq og Pisiffik Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 25. marts 2020

Vores ældre vil kunne handle i fred

På grund af koncentration af folk i butikkerne i forbindelse med lønudbetaling i slutningen af månederne laver kommunen et tiltag over for de ældre.

Se nyhed
Dato 23. marts 2020

Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2019-2028

Kommuneplantillægget indeholder arealudlæg til hytter og lejrskolefaciliteter i et område nordvest for Narsaq. Området er udlagt med henblik på opførelse af hytter til forskellige private og turismerelaterede formål.

Se nyhed
Dato 23. marts 2020

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2019-2028

Kommuneplantillægget indeholder arealudlæg til boliger og fællesfaciliteter i et delområde nord for Qaqortoq. Planen indeholder udlæg af nye arealer til forskellige typer af boliger med tilhørende fællesfaciliteter, nærbutik og daginstitution.

Se nyhed
Dato 23. marts 2020

Kommuneplantillæg nr. 9 for et område til Arktisk Kultur Center ved Iterlak

Kommuneplantillægget indeholder arealudlæg til fælles faciliteter i et naturskønt delområde nord for Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 20. marts 2020

Kommune Kujalleq tilbyder nødpasninger

Skolerne på landbasis lukker fra mandag d.23.marts til og med 3.april. Her er informationer om nødpasninger

Se nyhed
Dato 20. marts 2020

Direktionens – INSTRUKS VEDR. COVID-19, opdateret den 20/3-20.

Uden for Grønland, herunder i Danmark, er der inden for de seneste dage sket en voldsom stigning i antallet af COVID-19 smittede (coronavirus).

Se nyhed
Dato 20. marts 2020

- Oprettelse af nye arbejdspladser er nært forestående.

Borgmesteren meddeler, at godkendelsen af Tanbreez's ansøgning om mineraludvinding ved Killavaat Alannguat/Kringlerne er nært forestående.

Se nyhed
Dato 18. marts 2020

Nødberedskab for personlig støtte – pleje, og praktisk hjemmehjælp.

Se nyhed
Dato 18. marts 2020

Meddelelse til borgerne

Ungdomsklubberne i Qaqortoq Narsaq og Nanortalik holdes lukket i samme periode som skolerne. Det vil sige, at de lukker fredag eftermiddag og 14 dage frem.

Se nyhed
Dato 18. marts 2020

Fælles udtalelse fra kommunerne omkring skolelukninger

Landets fem kommuner følger naturligvis Naalakkersuisuts beslutning om, at folkeskolerne lukker fra fredag efter skoletid.

Se nyhed
Dato 17. marts 2020

Kære medborgere i Kommune Kujalleq

Disse tider, som vi går igennem, har vi ikke oplevet før, for vi her nu nået dertil, at situationen mere eller mindre har berørt os alle i verdenssamfundet.

Se nyhed
Dato 16. marts 2020

Kommunerne i Grønland holder skolerne og daginstitutionerne åbne

Skolerne og daginstitutionerne i landets kommuner forbliver åbne i mens situationen overvåges tæt. Der er allerede iværksat forholdsregler for at undgå, at mange skoleelever opholder sig sammen.

Se nyhed
Dato 13. marts 2020

Kære borger, erhverv og kunde - Stop lige

Vi vil ud fra et forsigtighedsprincip og med henblik på minimering af smittemulighederne, venligst bede jer om at overveje om det I vil henvende jer om, i stedet kan gøres via mail eller telefon.

Se nyhed
Dato 11. marts 2020

Direktionsbeslutning – COVID-19 INSTRUKS

Udenfor Grønland, herunder i Danmark, er der indenfor de seneste dage sket en voldsom stigning i antallet af COVID-19 smittede (coronavirus).

Se nyhed
Dato 9. marts 2020

Der forvaltes på ærlig vis!

Borgmesteren i Sydgrønland ærgrer sig over de usande informationer, der kommer frem gennem medierne samt oppositionens beskyldende meldinger.

Se nyhed
Dato 5. marts 2020

Invitation for alle foreninger og deres medlemmer

mini konference med oplæg, om kommunens fremtidsplaner

Se nyhed
Dato 4. marts 2020

Køreplan

køreplan for Qaqortoq bybus

Se nyhed
Dato 4. marts 2020

Det faldende befolkningstal er blevet stoppet

Større borgerinddragelse fra Kommunalbestyrelses side har resulteret i, at man har sat en stopper for den faldende befolkningstal, mener borgmester Kiista P. Isaksen.

Se nyhed
Dato 27. februar 2020

Åbent brev til demonstranterne

Se nyhed
Dato 18. februar 2020

Kommunalbestyrelses møde

Dagsorden: Ordinært møde Qaqortoq 19. feb 2020

Se nyhed
Dato 17. februar 2020

Krudthusvej

Se nyhed
Dato 12. februar 2020

Bliv medlem af det nye lokaludvalg i Nanortalik og få indflydelse på din bys udvikling

Se nyhed
Dato 29. januar 2020

Start i vuggestue

I henhold til orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption skal vi hermed meddele at, start i vuggestuer kan ske når barnet er 8 måneder gammel.

Se nyhed
Dato 22. januar 2020

Skolens gymnastiksal 2019-2020

Nyt skema for skole hallen

Se nyhed
Dato 22. januar 2020

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 4 for etablering af lufthavn i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 22. januar 2020

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 5 for etablering af sprængstofdepot i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 21. januar 2020

Lufthavn 2023

Her kan du læse om den nye lufthavn, som skal stå færdig og klar til brug i 2023

Se nyhed
Dato 10. januar 2020

Arkitekturpris 2019 til B-249, Fredningsværdig bolig, bygget i 1919 på Torvevej, 3920 Qaqortoq

Se nyhed
Dato 10. januar 2020

Vedvarende beskæftigelse forudsætter stabil arbejdskraft

Den 10. december 2019 afholdte Neqi A/S og Kommune Kujalleq et borgermøde i Narsaq med deltagelse af omkring 80 borgere i Narsaq.

Se nyhed
Dato 19. december 2019

Pressemeddelelse

Se nyhed
Dato 18. december 2019

Længere forældreorlov fra 1. januar 2020

Den 1. januar 2020 træder de nye regler om forældreorlov i kraft. Med de nye regler får forældre ret til 4 ugers længere forældreorlov.

Se nyhed
Dato 3. december 2019

Høring af affaldsregulativer for husholdninger og erhverv

Se nyhed
Dato 2. december 2019

Arealansøgning i det åbne land

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq offentliggøres følgende ansøgning. Eventuelle indsigelser og bemærkninger til arealansøgningen skal fremsendes til

Se nyhed
Dato 2. december 2019

Har du en ide der gavner miljøet?

Søg Miljøfonden om tilskud til dit projekt og være med til at forbedre miljøet!

Se nyhed
Dato 29. november 2019

Dagtilbud priser

Se nyhed
Dato 29. november 2019

Juletræet tændes i Qaqortoq

1. advent - nu på søndag

Se nyhed
Dato 28. november 2019

Referat af kommunalbestyrelses møde

Se nyhed
Dato 28. november 2019

Etablering af familierådslagning i Kommune Kujalleq:

I Kommune Kujalleq er man ved at etablere familierådslagning i byerne og bygderne.

Se nyhed
Dato 25. november 2019

Gymnastiksal skema

skemaet for gymnastiksalen

Se nyhed
Dato 22. november 2019

Dagsorden: Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 05/2019 1

Mødet afholdes i Qaqortoq
27. november 2019

Se nyhed
Dato 14. november 2019

Information om tobak i klubben Alummiu

Offentlig information om tobak i klubben Alummiu. Tidsperiode: 21.00 – 22.30 (Efter Rosas udsagn kan småbørn ikke deltage).

Se nyhed
Dato 11. november 2019

Oplæg omkring tobaksrygning i Nanortalik

Vi skal fremlægge noget omkring ”Tobak” i Nanortalik skolen og klubben den. 13. november i ”Alummiu” fra kl. 21.00 til 22.30.
Vi skal fremlægge noget omkring ”Tobak” i klubben og alle er velkommen til at komme.

I disse dage skal vi fremlægge omkring “Tobak” til skolebørnene:

Se nyhed
Dato 1. november 2019

Uddannelsesmesse

Det er nu du har mulighed for at få direkte viden. Hvis du har brug for en snak eller bare kigge, så er de forskellige uddannelsessteder fra hele kysten her i byen.

Se nyhed
Dato 24. oktober 2019

Pressemeddelse: Luuvikasik i Narsaq

Se nyhed
Dato 10. oktober 2019

Download rapport for 2018

Se nyhed
Dato 10. oktober 2019

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til KP 2017-2028 for Lufthavn i Qaqortoq

Naalakkersuisut ønsker at forbedre og udvikle landets trafikale infrastruktur, for på den måde at sikre den bedst mulige servicering af både borgere og erhvervsliv. Derfor ønskes det, at kunne betjene Qaqortoq direkte med fastvingede fly.

Se nyhed
Dato 10. oktober 2019

$name

Se nyhed
Dato 2. oktober 2019

Pressemeddelelse

Ikke en kasino, ikke en anstalt ej heller en landbrugsskole.

Se nyhed
Dato 18. september 2019

Buket

Smuk buket under kommunalbestyrelsesmødet den 18. september.

Se nyhed
Dato 11. september 2019

Høring om Hunde- og kattevedtægt for Kommune Kujalleq

Forvaltning for Teknik og Miljø sender hermed ”Hunde- og kattevedtægt for Kommune Kujalleq” i høring.

Se nyhed
Dato 28. august 2019

Verdens største Andala males I Narsaq

Nu er Sanasa projektet i fuld gang i tæt samarbejde med Majoriaq Narsaq og Narsaq skole.

Se nyhed
Dato 12. august 2019

Tilioq søsætter kajakken

Kom og deltag i vores arrangement om rettigheder for personer med handicap
i Campus Kujalleq. Lørdag den 17.august, fra kl. 15.00-18.00.

Se nyhed
Dato 5. august 2019

Offentlig licitation, renovering af B-1099A-D og B-1123 A-D Narsaq

Se nyhed
Dato 2. august 2019

$name

Se nyhed
Dato 1. juli 2019

Ferieplan for skoleåret 2019

Se nyhed
Dato 1. juli 2019

Asfaltering af Nanortalik

Se nyhed
Dato 7. juni 2019

$name

Se nyhed
Dato 29. maj 2019

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2028 for rejsning af Vindmøller i Nanortalik

Det bekendtgøres hermed, at Kommuneplantillæg nr. 3 for rejsning af vindmøller i Nanortalik er endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq den 22. maj 2019.

Se nyhed
Dato 20. maj 2019

Planlagt Asfaltering

Teknisk forvaltning Nanortalik og Kommune Kujalleq vil gerne meddele til borgere at der er planer om at lægge varm asfalt i juni.

Se nyhed
Dato 20. maj 2019

Bekendtgørelse om afholdelse af valg i Grønland til Folketinget

I medfør af Kongeligt Åbent Brev af 7. maj 2019 fastsættes afholdelsen af valg i Grønland til Folketinget til
Onsdag d. 5. juni 2019 fra kl. 09.00-20.00

Se nyhed
Dato 10. maj 2019

Licitation: Opførelse af 20+ boliger ved Qummut i Qaqortoq

Kommune Kujalleq udbyder som bygherre nedenstående arbejder i fagentrepriser i of-fentlig licitation. Tildelingskriteriet er den mest fordelagtige pris.

Se nyhed
Dato 10. maj 2019

Kloakrenovering Sanatorievej i Qaqortoq

På bygherrens vegne – Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq - udbydes hermed
ovennævnte opgave i offentlig licitation i hovedentreprise

Se nyhed
Dato 23. april 2019

Høring til udvidelse af fårestald i Kangerlua ved Narsaq

Se nyhed
Dato 2. april 2019

Offentliggørelse / høring af Kommuneplantillæg 3 for rejsning af 2 vindmøller i Nanortalik

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Nukissiorfiit om mulighed for rejsning af 2 vindmøller i Nanortalik. Vindmøllerne ses som en konkurrencedygtig og vedvarende energiform, som skal bidrage til en miljøvenlig, vedvarende og bæredygtig energiforsyning i Nanortalik. Der er hidtil ikke rejst vindmøller i Grønland af denne størrelse og Nanortalik er udvalgt som det første sted i landet, hvor man ønsker at rejse møller af denne type. Kommuneplantillægget er udarbejdet af SMJ Ingeniørit på foranledning af Nukissiorfiit
Planen kan ses her, på kommunens hjemmeside, eller kan udleveres ved henvendelse til Kommune Kujalleq, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Se nyhed
Dato 20. marts 2019

Offentlig Licitation i Narsaq

Offentlig Licitation udskiftning af vinduer, ydervægsbeklædning samt udvendig malerarbejde i B-989, Administrationsbygning i Narsaq

Se nyhed
Dato 14. februar 2019

Opdatering fra Erhvervsrådet

Se nyhed
Dato 18. december 2018

Fremlysning af herreløse køretøjer, containere og både

Se nyhed
Dato 18. december 2018

Offentligt udbud af Dag- og natrenovation I Nanortalik

Se nyhed
Dato 14. december 2018

Udbud af dag- og natrenovation i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 19. oktober 2018

KPMG rapport

Se nyhed
Dato 19. oktober 2018

Det kan betale sig med en lufthavn ved Qaqortoq

Se nyhed
Dato 19. oktober 2018

Ny af afdelinger incl. GLN og godkendere

Se nyhed
Dato 11. oktober 2018

Angalasimanermit nalunaarusiaq

Se nyhed
Dato 10. oktober 2018

Offentlig licitation om snerydning i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 21. september 2018

Udbudsskivelse Ny integreret børneinstitution i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 29. august 2018

Offentlig licitation - 2 ældreboliger i Aappilattoq

Se nyhed
Dato 23. august 2018

$name

Se nyhed
Dato 6. august 2018

Erhvervsseminar

Den 8. og 9. september 2018 i Qaqortoq (Hotel Qaqortoq)

Se nyhed
Dato 3. august 2018

Offentligt udbud af Skorstensfejning i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 30. juli 2018

Udbudsskrivelse Udvidelse af kirkegård i Nanortalik

Se nyhed
Dato 26. juni 2018

Sortering og håndtering af affald i Qassiarsuk

Se nyhed
Dato 26. juni 2018

Sortering og håndtering af affald i Igaliku

Se nyhed
Dato 20. juni 2018

Nationaldagen 21. juni

Se nyhed
Dato 7. juni 2018

Udbudsskrivelse af B-560, 3920 Qaqortoq

Se nyhed
Dato 25. maj 2018

Forårsrengøring 2018

Se nyhed
Dato 26. april 2018

Offentlig licitationanonnoce i Narsaq

Se nyhed
Dato 18. april 2018

Udbudsskrivelse B-826 Qaqortoq

Se nyhed
Dato 18. april 2018

Licitationannonce B-826 Qaqortoq

Se nyhed
Dato 18. april 2018

Orientering om fjeldskred i Grønland

Se nyhed
Dato 13. april 2018

PM: Katastrofal trafiksituation i Sydgrønland

Aappilattoq - Nanortalik: 25 april!
Narsarmijit - Nanortalik: 25. april!
Tasiusaq - Nanortalik: 25. april!
Qaqortoq - Narsarsuaq: 14. april!
Qaqortoq - Narsaq 17. april!
Situationen er meget kritisk, og der må handles her og nu! Se blot udplukket af Diskolines fartplaner for at konstatere hvor galt det står til her i Sydgrønland.

Se nyhed
Dato 5. april 2018

Offentlig licitationannoce i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 27. marts 2018

Udbud i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 27. marts 2018

Licitationannonce i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Fremlysning af herreløse både

Kommune Kujalleq foretager løbende registrering af sandsynlige herreløse biler, containere og både i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik.

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Suliassat allaaserinerat - Suliariumannittussarsiuussineq Igalikumi eqqakkanik katersineq

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Neqeroorummut allattuiffissaq - Igaliku

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Neqeroorummut takusassiaq - Igalikumut tunngasoq

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Suliassap allaaserinera - neqeroorut Qassiarsummut tunngasoq

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Neqeroorummut takusassiaq - Qassiarsuk

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Neqeroortitinermut allakkiaq - Qassiarsummut tunngasoq

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Opgavebeskrivelse - udbud renovation Qassiarsuk

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Tilbudliste - Qassiarsuk

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Udbudsbrev - Qassiarsuk

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Opgavebeskrivelse - udbud renovation Igaliku

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Tilbudliste - Igaliku

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Udbudsbrev - Igaliku

Se nyhed
Dato 13. marts 2018

Valgnævnets offentliggørelse om valg til Inatsisartut

I medfør af Inatsisartutlov nr. 1 af 13. marts 2018 om ekstraordinært valg til Inatsisartut er dagen for afholdelse af valg til Inatsisartut fastsat til tirsdag den 24. april 2018

Se nyhed
Dato 13. marts 2018

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Se nyhed
Dato 13. marts 2018

Forslag til kommuneplantillæg nr.1

Se nyhed
Dato 8. marts 2018

Kommune Kujalleq søger bistandsværger

I henhold til Bekendtgørelse nr. 366, af 19. april 2016 om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland, opfordrer Kommune Kujalleq borgere til at søge om tiltrædelse som bistandsværge.

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

$name

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

$name

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

Tilbudliste - Aapilattoq

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

Tilbudliste - Ammassivik

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

Neqeroorummut takusassiaq - Ammassivik

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

Tilbudliste - Eqalugaarsuit

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

$name

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

$name

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

$name

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

Opgavebeskrivelse - udbud renovation Eqalugaarsuit

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

Opgavebeskrivelse - udbud renovation Ammassivik

Se nyhed
Dato 1. februar 2018

Opgavebeskrivelse - udbud renovation Aapilattoq

Se nyhed
Dato 16. januar 2018

UDBUDSSKRIVELSE 2018

Se nyhed
Dato 3. januar 2018

Administrerende direktør udpeget

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har i dag den 3. januar 2018 afholdt ekstraordinær møde mhp. udpegelse af en kommende administrerende direktør i Kommune Kujalleq.
En samlet Kommunalbestyrelse har udpeget den 54 årige socialrådgiver, juridisk sagsbehandler samt akademidelelsesuddannede Kim Dahl som kommende administrerende direktør. Ansættelsen sker den 22. januar 2018.

Se nyhed
Dato 9. november 2017

Kommune Kujalleq klarer sine økonomiske udfordringer

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq er godt i gang med budgetlægningen for 2018. Selvom Kommunalbestyrelsen endnu ikke har vedtaget budgettet samt at det på nuværende tidspunkt er svært at komme ind på enkelte detaljer, vil jeg, foranlediget af en række anmodninger om aktindsigt i Kommune Kujalleq´s økonomi, fremsat af de grønlandske medier, hermed fremlægge fakta omkring kommunens økonomi i indeværende år.

Se nyhed
Dato 9. november 2017

Kommune Kujalleq klarer sine økonomiske udfordringer

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq er godt i gang med budgetlægningen for 2018. Selvom Kommunalbestyrelsen endnu ikke har vedtaget budgettet samt at det på nuværende tidspunkt er svært at komme ind på enkelte detaljer, vil jeg, foranlediget af en række anmodninger om aktindsigt i Kommune Kujalleq´s økonomi, fremsat af de grønlandske medier, hermed fremlægge fakta omkring kommunens økonomi i indeværende år.

Se nyhed
Dato 31. oktober 2017

Kunstgræsbane til fodbold i Narsaq indiviet officielt

Alle i Narsaq, der har mulighed for at nå frem var i dag, fredag den 20. oktober 2017 samlet ved den nye kunstgræsbane. For det er i dag den nye bane officielt bliver indviet og taget i brug, selvfølgelig med fodboldkampe og festtaler.

Se nyhed
Dato 24. oktober 2017

Politikere i Sydgrønland ser frem til første spadestik til en ny lufthavn i 2018

Drømmen om en ny og bynær lufthavn mellem Qaqortoq og Narsaq startede for mere end 25 år siden, således begyndte arbejdet for realiseringen af drømmen i slutningen af 1980’erne, så i sandhed er sydlændingene tålmodige folk.

Se nyhed
Dato 12. oktober 2017

PM: Kommune Kujalleq forstår pædagogernes frustrationer over lønnen men skal opfordre til at man retter fokus på forhandlingsparterne: Naalakkersuisut og Pædagogernes organisation

De seneste dages begivenheder med simuleret lukning af daginstitutioner i Qaqortoq, arrangeret af daginstitutionslederne, har skabt stor utryghed iblandt menige medarbejdere på institutionerne og ikke mindst iblandt forældrene og børnene i Qaqortoq.
Vi har fra Kommune Kujalleq forsøgt at overbevise daginstitutionslederne om at en så drastisk handling ikke vil føre parterne tættere på en tilfredsstillende løsning, også set i forhold til at det jo er deres organisation og Naalakkersuisut der forhandler løn- og ansættelsesforhold for pædagogerne.

Se nyhed
Dato 22. september 2017

Underholdsbidrag bør og skal ikke være til byrde for kommunerne og deres borgere!

2. åbne brev til Naalakkersuisut:
Først og fremmest vil jeg takke medlemmet af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender for hendes signal om at Naalakkersuisut er parat til at indgå drøftelser med kommunerne, for det er bydende nødvendigt at finde frem til en holdbar løsning for det omtalte problematik.

Se nyhed
Dato 21. september 2017

Underholdsbidrag bør og skal ikke være til byrde for kommunerne og deres borgere!

En evig tikkende bombe under kommunernes økonomi, som senest blev opretholdt da landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 blev vedtaget af Inatsisartut, er at kommunerne er blevet pålagt at betale udlæg til underholdsbidrag.

Se nyhed
Dato 15. august 2017

Kommune Kujalleq hjælper katastrofeofre ved Uummannaq med 4,5 mio. kr. ved at udskyde boligprogram i bygderne frem til næste år

Kommune Kujalleq modtog i juli måned en opfordring fra formanden for Naalakkersuisut om at bidrage til genhusningsarbejdet efter naturkatastrofen i Nordgrønland.

Se nyhed
Dato 14. august 2017

OPLEV INUA-STENEN I NANORTALIK

Jeppe Gitz-Johansen, søn af den kendte grønlandsmaler Gitz-Johansen eller Qaliparsorsuaq, besøgte Nanortalik.

Se nyhed
Dato 7. august 2017

Foredrag om M/S Hans Hedtoft

Se nyhed
Dato 4. august 2017

Flot dag i Nanortalik

Turisme

Se nyhed
Dato 1. august 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg

Se nyhed
Dato 28. juli 2017

Kiista P. Isaksen: ”Flere skal blive ejere af egen bolig i Kommune Kujalleq”

Kommune Kujalleq ønsker at fremme udnyttelsen af ”lejer-til-ejer” ordningen således, at flest lejere får mulighed for at blive ejere af deres bolig.

Se nyhed
Dato 26. juli 2017

Udvidelse af eksisterende bygning

Arealansøgning

Se nyhed
Dato 26. juli 2017

Opsætning af sten med udhugget kunst

Arealansøgning

Se nyhed
Dato 21. juli 2017

Kista Isaksen ansat som socialchef i Kommune Kujalleq

Økonomiudvalget i Kommune Kujalleq har tirsdag den 18. juli 2017 afholdt ekstraordinær møde med et eneste punkt på dagsordenen, nemlig ansættelse af en ny socialchef i Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 10. juli 2017

Kujataa er blevet optaget UNESCOs verdensarvsliste

Delområder beliggende i fjordsystemet omkring Tunulliarfik (Skovfjorden) og Igaliku Fjorden optaget på UNESCOs verdensarvsliste

Se nyhed
Dato 28. juni 2017

Pressemeddelelse: Anlæggelse af kunstgræsbaner

Så kan der komme gang i anlæggelse af kunstgræsbaner til fodbold i Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik

Se nyhed
Dato 15. juni 2017

Årsrapport 2017

Læs rapporten ved at klikke på billedet

Se nyhed
Dato 12. juni 2017

21. juni 2017 NATIONALDAG - QAQORTOQ

Program

Se nyhed
Dato 12. juni 2017

Ny spændende udstilling om angakkut/åndemanere

Som et led i samarbejdet mellem de to kommuner Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq, på blandt andet kulturområdet, introduceres denne sommer en udstilling om angakkkut/åndemanere i forbindelse med fejringen af Grønlands Nationaldag.

Se nyhed
Dato 9. juni 2017

Kom til Sæl Suaasat ved A34

Kulturugen 2017

Se nyhed
Dato 8. juni 2017

Kommune Kujalleq ruster sig til øget mineralefterforskning ved at gennemføre prospekteringskurser


Kommune Kujalleq har et stort mineralpotentiale. I løbet af de sidste ti år er der fundet tre meget store forekomster i Sydgrønland. Lokalbefolkningen har stor interesse i mineralprojekter. Mange har erfaring fra Nalunaq Gold Mine og en forholdsmæssig meget stor andel af kursister i Råstofskolen er fra Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 2. juni 2017

OFFENTLIG LICITATION

Sanering 2 x 5 ældreboliger Vestervej Qaqortoq

Se nyhed
Dato 1. juni 2017

Pressemeddelelse: Kommune Kujalleq ruster sig op for bedst muligt at leve op til den kommende Inatsisartutlov om støtte til børn

I forbindelse med børnenes dag den 1. juni 2017 og i forbindelse med de mange tiltag Kommune Kujalleq har gennemført for at børnefamilierne i kommunen sikres de bedste rammer for et godt og trygt liv, vil kommunen hermed fremhæve status på børne- og ungeområdet.

Se nyhed
Dato 1. juni 2017

Ny udstilling af malerier og tegninger i Qaqortoq Museum

Karl Klemensen udstiller i Qaqortoq Museum i perioden 2.juni – 30.juni 2017.

Se nyhed
Dato 29. maj 2017

Offentlig licitation i Nanortalik

Udskiftning af klimaskærm. Nordfacade Kommunehuset Lundip Aqq B-1060 3922. Nanortalik
På bygherrens vegne – Kommune Kujalleq, Postboks 166 Nanortalik - udbydes hermed ovennævnte opgave i offentlig licitation i hovedentreprise, Udskiftning af klimaskærm. Nordfacade Kommunehuset Lundip Aqq B-1060 3922. Nanortalik Den samlede opgave omfatter i hovedtræk:

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende facade
Udskiftning af evt. rådramt eksisterende bindingsværk
 Montering af facadebeklædning Hardie Plank Antikrød

Se nyhed
Dato 16. maj 2017

Offentlig licitation til Udvidelse af eksisterende kirkegård Tunuilaritseq Nanortalik

Se nyhed
Dato 15. maj 2017

Kommunaldirektør fritstillet

Borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen har i forståelse med Økonomiudvalget i dag besluttet indtil videre at fritage kommunaldirektøren for tjeneste. Vicekommunaldirektøren er samtidig anmodet om midlertidigt at varetage kommunaldirektørens opgaver.

Se nyhed
Dato 26. april 2017

$name

Se nyhed
Dato 12. april 2017

Pressemeddelelse

Vi skal hermed meddele at partiet Siumut og partiet Atassut har indgået samarbejdsaftale der skal gælde for valgperioden 2017-2021. Vi skal dertil også meddele at Inuit Ataqatigiit har valgt at stå udenfor samarbejdet, hvilket vi har taget til efterretning.

Se nyhed
Dato 11. april 2017

Foredrag om traditionel grønlandsk mytologi

Kom til foredrag med Nina Paninguaq Lind Jensen d. 4.5.2017 om Qivitoqqer og Angakkoq mv.

Se nyhed
Dato 7. april 2017

Det sejler IKKE på børne- og ungeområdet i Kommune Kujalleq!

At Sermitsiaq´s webavis vælger at bruge et menneske, der formentligt er skuffet over at vedkommende ikke har fået en stilling som pågældende forventede og at Sermitsiaq´s webavis som konklusion deraf vælger at stille spørgsmålstegn ved Kommune Kujalleq´s arbejde med børne- og ungeområdet er i alle henseender uberettiget og må tilbagevises helt og aldeles!

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg i Ammassivik

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg i Eqalugaarsuit

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg i Narsarmijit

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg i Qassiarsuk

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg i Aapilattoq

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg Qassimiut

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg i Tasiusaq

Se nyhed
Dato 6. april 2017

Kommunale huse i Kommune Kujalleq til salg

Se nyhed
Dato 30. marts 2017

ANERSAAQ / ANDI / ÅND – spirit of place –

Arktisk historiefortælling i byrummene / fra bygd til by /fra kunstner til borgere/ fra Nordisk og Grønlandsk historie til nutidskunst og musik

Se nyhed
Dato 29. marts 2017

Fernisering af ny udstilling på A21

Den franske kunstner - Isabella Vasseur – udstiller på Narsaq Museum sine grønlandsk inspireret motiver på (A21).

Se nyhed
Dato 20. marts 2017

Pressemeddelelse

Kommune Kujalleq arbejder på at optimere elevhjemsforholdene

Se nyhed
Dato 16. marts 2017

Pressemeddelelse

Spørgeskemaundersøgelse:
Rekordstor spørgeskema-undersøgelse i Sydgrønland. Kommune Kujalleq inddrager alle virksomheder i kommunen

Se nyhed
Dato 15. marts 2017

Pressemeddelelse

Som borgmester i Kommune Kujalleq byder jeg Børnetalsmandens rejserapport fra Sydgrønland velkommen.

Jeg er glad for det store arbejde, som børnetalsmanden gør til gavn for både børn og unge i vores samfund, herunder i vores kommune.

Se nyhed
Dato 13. marts 2017

Kommunale huse i Nanortalik som Kommune Kujalleq har sat til salg

Se nyhed
Dato 10. marts 2017

$name

Se nyhed
Dato 28. februar 2017

BEKENDTGØRELSE

Valglisten til kommunalbestyrelsesvalget er fremlagt til gennemsyn på kommunekontorerne i byerne, samt ved bygdekontorerne, frem til og med 14. marts 2017.

Se nyhed
Dato 23. februar 2017

Kandidatliste til Kommunalbestyrelsesvalget 4. april 2017 

Kommune Kujalleq 2017

Se nyhed
Dato 16. februar 2017

Sidste ordinære møde i valgperioden 2013-2017 

Et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af partierne har skabt en solid og stabil fundament i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 14. februar 2017

Offentlig licitation: 3 stk. fodbold med kunstgræs i Qaqortoq, Narssaq og Nanortalik.

På bygherrens vegne – Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq - udbydes hermed ovennævnte opgave i offentlig licitation i hovedentreprise, 3 stk. fodbold med kunstgræs i byerne Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik.

Se nyhed
Dato 8. februar 2017

Åbent brev: Opfordring til konstruktiv løsning på de trafikale problemer der hersker i Sydgrønland

Fra Kommune Kujalleq glæder vi os til samarbejdet med Naalakkersuisoq Múte B. Egede, som midlertidigt har overtaget det politiske ansvar for bl.a. trafikområdet.

Se nyhed
Dato 8. februar 2017

Ønske om øget produktion for at fremme selvforsyning

I 2014 fremlagde landbrugskommissionen sin betænkning med et klart budskab: ”…Derfor er det på tide at man fra politisk side nu tager de vigtigste beslutninger, som man får mulighed for med denne betænkning.”

Se nyhed
Dato 7. februar 2017

PRESSEMEDDELSE: Vi erkendte allerede sidste år og foretrækker fortsat samarbejde fremfor at mistænkeliggørelse

Det er med forundring at jeg har læst pressemeddelelsen fra Naalakkersuisoq Sara Olsvig, om situationen for de udsatte børn i Kommune Kujalleq.

Se nyhed
Dato 26. januar 2017

Hjælp din skraldemand

Hvis du vil være sikker på, at få hentet dit affald, så skal du sørge for, at adgangsvejen til affaldsbeholderen er ryddet for sne, og at der ikke er spejlglat, der hvor skraldemanden skal gå.

Se nyhed
Dato 24. januar 2017

Kommunevalg 2017

Bekendtgørelse

I henhold til § 12 i Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, bekendtgøres det hermed at valg til kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelser samt menighedsrepræsentation finder sted den 4. april 2017 fra kl. 09.00 til kl. 20.00

Se nyhed
Dato 23. januar 2017

Pressemeddelelse: Politikere i Kommune Kujalleq bliver IKKE holdt ude!

Jeg konstaterer med stor undren at kommunalbestyrelsesmedlem på vegne af Inuit Ataqatigiit, Ole Mølgaard Motzfeldt igennem Nuuk TV tillader sig at fremføre udokumenterede og usande påstande om driften af Kommune Kujalleq´s socialforvaltning.

Se nyhed
Dato 9. januar 2017

Nekrolog over Kîstat Lund

Grønland har mistet en stor international kunstner

Se nyhed
Dato 4. januar 2017

Indbydelse til borgermøde om Kommuneplan

på www.kujalleq.gl og kom med din mening

Se nyhed
Dato 1. januar 0001

$name

Se nyhed
Dato 1. januar 0001

Affaldsregulativer

Se nyhed
Dato 1. januar 0001

Forestilling til børn

Gratiséntre - dog begrænset pladser
Børneforestilling fra 4-7år

Se nyhed
Dato 1. januar 0001

Til borgere i Kommune Kujalleq

Se nyhed