airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nyheder

Dato 17. marts 2021

Affaldsregulativer for private husholdninger og erhverv i offentlig høring

Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 17. februar 2021 at sende forslag til regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald i offentlig høring. Regulativerne erstatter de nuværende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, begge af 01. juli 2020.

Se nyhed
Dato 1. december 2020

Offentliggørelse af arealansøgning

Dette er en nabohøring samt offentliggørelse af arealansøgning jf. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse §42.

Se nyhed
Dato 16. november 2020

Arealansøgning i det åbne land

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq offentliggøres følgende ansøgning. Eventuelle indsigelser og bemærkninger til arealansøgningen skal fremsendes til arealadmin@kujalleq.gl

Se nyhed
Dato 14. oktober 2020

Arealansøgninger i det åbne land

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq offentliggøres følgende ansøgninger. Eventuelle indsigelser og bemærkninger til arealansøgningen skal fremsendes til arealadmin@kujalleq.gl

Se nyhed
Dato 12. oktober 2020

Arealansøgning i det åbne land

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq offentliggøres følgende ansøgning. Eventuelle indsigelser og bemærkninger til arealansøgningen skal fremsendes til arealadmin@kujalleq.gl

Se nyhed
Dato 18. september 2020

Tilbagekaldelse

Vedr.: QAQ, Byggemodning planområde C8 Etape

Se nyhed
Dato 3. september 2020

Arealansøgning i det åbne land

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq offentliggøres følgende ansøgning. Eventuelle indsigelser og bemærkninger til arealansøgningen skal fremsendes til arealadmin@kujalleq.gl

Se nyhed
Dato 3. august 2020

Arealansøgning i det åbne land

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq offentliggøres følgende ansøgning. Eventuelle indsigelser og bemærkninger til arealansøgningen skal fremsendes til arealadmin@kujalleq.gl

Se nyhed
Dato 20. juli 2020

Arealansøgning i det åbne land

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq offentliggøres følgende ansøgning.

Se nyhed
Dato 10. juli 2020

Nyt skolehjem til Qassiarsuk

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq fremlægges følgende ansøgning.

Se nyhed
Dato 8. juli 2020

Arealansøgning i det åbne land

I henhold til retningslinjer for arealtildeling i Kommune Kujalleq offentliggøres følgende ansøgning.

Se nyhed
Dato 3. juni 2020

Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2019-2028

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 200-D12 i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 3. juni 2020

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2019-2028

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 7 200-B12 i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 23. marts 2020

Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2019-2028

Kommuneplantillægget indeholder arealudlæg til hytter og lejrskolefaciliteter i et område nordvest for Narsaq. Området er udlagt med henblik på opførelse af hytter til forskellige private og turismerelaterede formål.

Se nyhed
Dato 23. marts 2020

Kommuneplantillæg nr. 9 for et område til Arktisk Kultur Center ved Iterlak

Kommuneplantillægget indeholder arealudlæg til fælles faciliteter i et naturskønt delområde nord for Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 23. marts 2020

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2019-2028

Kommuneplantillægget indeholder arealudlæg til boliger og fællesfaciliteter i et delområde nord for Qaqortoq. Planen indeholder udlæg af nye arealer til forskellige typer af boliger med tilhørende fællesfaciliteter, nærbutik og daginstitution.

Se nyhed
Dato 17. februar 2020

Krudthusvej

Se nyhed
Dato 22. januar 2020

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 5 for etablering af sprængstofdepot i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 22. januar 2020

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 4 for etablering af lufthavn i Qaqortoq

Se nyhed
Dato 3. december 2019

Høring af affaldsregulativer for husholdninger og erhverv

Se nyhed
Dato 10. oktober 2019

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til KP 2017-2028 for Lufthavn i Qaqortoq

Naalakkersuisut ønsker at forbedre og udvikle landets trafikale infrastruktur, for på den måde at sikre den bedst mulige servicering af både borgere og erhvervsliv. Derfor ønskes det, at kunne betjene Qaqortoq direkte med fastvingede fly.

Se nyhed
Dato 10. oktober 2019

$name

Se nyhed
Dato 11. september 2019

Høring om Hunde- og kattevedtægt for Kommune Kujalleq

Forvaltning for Teknik og Miljø sender hermed ”Hunde- og kattevedtægt for Kommune Kujalleq” i høring.

Se nyhed
Dato 23. april 2019

Høring til udvidelse af fårestald i Kangerlua ved Narsaq

Se nyhed
Dato 2. april 2019

Offentliggørelse / høring af Kommuneplantillæg 3 for rejsning af 2 vindmøller i Nanortalik

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Nukissiorfiit om mulighed for rejsning af 2 vindmøller i Nanortalik. Vindmøllerne ses som en konkurrencedygtig og vedvarende energiform, som skal bidrage til en miljøvenlig, vedvarende og bæredygtig energiforsyning i Nanortalik. Der er hidtil ikke rejst vindmøller i Grønland af denne størrelse og Nanortalik er udvalgt som det første sted i landet, hvor man ønsker at rejse møller af denne type. Kommuneplantillægget er udarbejdet af SMJ Ingeniørit på foranledning af Nukissiorfiit
Planen kan ses her, på kommunens hjemmeside, eller kan udleveres ved henvendelse til Kommune Kujalleq, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Se nyhed
Dato 23. august 2018

$name

Se nyhed
Dato 13. marts 2018

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Se nyhed
Dato 13. marts 2018

Forslag til kommuneplantillæg nr.1

Se nyhed
Dato 4. januar 2017

Indbydelse til borgermøde om Kommuneplan

på www.kujalleq.gl og kom med din mening

Se nyhed