airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nyheder

Dato 12. april 2021

Det foreløbige resultat af valget til kommunalbestyrelsen

Valgnævnet i Kommune Kujalleq har foreløbigt godkendt valgresultatet, men ikke desto mindre skal man trække lod om suppleanterne, da nogle af kandidaterne fik lige mange stemmer.

Se nyhed
Dato 29. december 2020

Kiista P. Isaksen: - Vi har vedtaget et godt budget med et overskud.

Borgmesteren er ovenud tilfreds med kommunalbestyrelses vedtagne budget 2021, der indeholder gode initiativer.

Se nyhed
Dato 25. november 2020

Medlem af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq Josef Petersen (S) er trådt ud af sit medlemskab

Josef Petersen var formand for Udvalget for Teknik og Miljø samt medlem Udvalget for Økonomi og Planlægning, og i forbindelse med hans udtræden blev første suppleant Ànasse Kleist Karolussen udnævnt som medlem.

Se nyhed
Dato 19. oktober 2020

Kommunevalg på Færøerne 10. november.

Se nyhed
Dato 8. oktober 2020

Børnene i bygderne modtager bøger i gave

Otto Motzfeldt har tidligere givet bolde til børnene i Kommune Kujalleq, nu giver han gaver igen.

Se nyhed
Dato 5. oktober 2020

Kommune Kujalleq borgmester Kiista P. Isaksens besvarelse til Erik Nørskovs indlæg i Sermitsiaq uge 40: "Der forvaltes på ærlig vis!"

Erik Nørskovs indlæg i Sermitsiaq.ag med insinuationer om Kommune Kujalleq´s forvaltning og usande oplysninger om enkelte personer, er mildt sagt ærgerligt.

Se nyhed
Dato 2. oktober 2020

Bygdetur uge 41

Se nyhed
Dato 16. september 2020

Kommune Kujalleq er fortrøstningsfuld på baggrund af underskrivelsen

Underskrivelsen er baseret på TAnbreez's tilladelse til at udvinde af mineraler ved Killavaat Alannguat, og nu mangler man blot godkendelse af en plan for udvinding og lukning

Se nyhed
Dato 11. september 2020

Borgmester Kiista P. Isaksen: Lufthavnen i Qaqortoq skal være på 1500 meter!

Kommune Kujalleqs borgmester accepterer ikke Naalakkersuisuts udmelding om en mulig forkortelse af lufthavnen i Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 26. august 2020

Kommune Kujalleq og Frednings- og Miljøudvalget afholdt et møde

Tirsdag den 25. august fremlagde borgmester Kiista P. Isaksen, formanden for Udvalget for Teknik og Miljø Josef Petersen og konsulent for råstoffer i Kommune Kujalleq Ole Christiansen over for udvalget i kommunens byrådssal i Qaqortoq.

Se nyhed
Dato 21. august 2020

- Naalakkersuisut taber over for Inatsisartuts beslutning på bekostning af samfundet!

Borgmesteren er skuffet over Kalaallit Airports forhandlinger vedrørende licitation af lufthavnsprojektet i Qaqortoq, der ikke blev fuldført rettidigt.

Se nyhed
Dato 3. juni 2020

Antikorruptionspolitik

Kommunalbestyrelsens antikorruptionspolitik som blev underskrevet d. 20 maj 2020, du kan downloade og læse hele politikken her:

Se nyhed
Dato 29. maj 2020

kære borgere

For tre måneder siden demonstrerede en gruppe borgere mod kommunens og ledelsens lukkethed, og efterfølgende var to andre demonstrationer.

Se nyhed
Dato 22. maj 2020

Planstrategi

Se nyhed
Dato 1. april 2020

Formand for lokaludvalg: Vi glæder os til opgaverne, men vi må vente

Et nyt lokalråd i Nanortalik, hvor medlemmerne blev valgt ind i begyndelsen af marts måned, lader sig vente med sit møde og er med til at være agtpågivende over for COVID-19.

Se nyhed
Dato 20. marts 2020

- Oprettelse af nye arbejdspladser er nært forestående.

Borgmesteren meddeler, at godkendelsen af Tanbreez's ansøgning om mineraludvinding ved Killavaat Alannguat/Kringlerne er nært forestående.

Se nyhed
Dato 9. marts 2020

Der forvaltes på ærlig vis!

Borgmesteren i Sydgrønland ærgrer sig over de usande informationer, der kommer frem gennem medierne samt oppositionens beskyldende meldinger.

Se nyhed
Dato 4. marts 2020

Det faldende befolkningstal er blevet stoppet

Større borgerinddragelse fra Kommunalbestyrelses side har resulteret i, at man har sat en stopper for den faldende befolkningstal, mener borgmester Kiista P. Isaksen.

Se nyhed
Dato 18. februar 2020

Kommunalbestyrelses møde

Dagsorden: Ordinært møde Qaqortoq 19. feb 2020

Se nyhed
Dato 12. februar 2020

Bliv medlem af det nye lokaludvalg i Nanortalik og få indflydelse på din bys udvikling

Se nyhed
Dato 10. januar 2020

Vedvarende beskæftigelse forudsætter stabil arbejdskraft

Den 10. december 2019 afholdte Neqi A/S og Kommune Kujalleq et borgermøde i Narsaq med deltagelse af omkring 80 borgere i Narsaq.

Se nyhed
Dato 28. november 2019

Referat af kommunalbestyrelses møde

Se nyhed
Dato 22. november 2019

Dagsorden: Kommunalbestyrelsen – ordinært møde 05/2019 1

Mødet afholdes i Qaqortoq
27. november 2019

Se nyhed
Dato 2. oktober 2019

Pressemeddelelse

Ikke en kasino, ikke en anstalt ej heller en landbrugsskole.

Se nyhed
Dato 18. september 2019

Buket

Smuk buket under kommunalbestyrelsesmødet den 18. september.

Se nyhed
Dato 29. maj 2019

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2028 for rejsning af Vindmøller i Nanortalik

Det bekendtgøres hermed, at Kommuneplantillæg nr. 3 for rejsning af vindmøller i Nanortalik er endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq den 22. maj 2019.

Se nyhed
Dato 20. maj 2019

Bekendtgørelse om afholdelse af valg i Grønland til Folketinget

I medfør af Kongeligt Åbent Brev af 7. maj 2019 fastsættes afholdelsen af valg i Grønland til Folketinget til
Onsdag d. 5. juni 2019 fra kl. 09.00-20.00

Se nyhed
Dato 19. oktober 2018

KPMG rapport

Se nyhed
Dato 19. oktober 2018

Det kan betale sig med en lufthavn ved Qaqortoq

Se nyhed
Dato 11. oktober 2018

Angalasimanermit nalunaarusiaq

Se nyhed
Dato 13. april 2018

PM: Katastrofal trafiksituation i Sydgrønland

Aappilattoq - Nanortalik: 25 april!
Narsarmijit - Nanortalik: 25. april!
Tasiusaq - Nanortalik: 25. april!
Qaqortoq - Narsarsuaq: 14. april!
Qaqortoq - Narsaq 17. april!
Situationen er meget kritisk, og der må handles her og nu! Se blot udplukket af Diskolines fartplaner for at konstatere hvor galt det står til her i Sydgrønland.

Se nyhed
Dato 23. marts 2018

Fremlysning af herreløse både

Kommune Kujalleq foretager løbende registrering af sandsynlige herreløse biler, containere og både i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik.

Se nyhed
Dato 13. marts 2018

Valgnævnets offentliggørelse om valg til Inatsisartut

I medfør af Inatsisartutlov nr. 1 af 13. marts 2018 om ekstraordinært valg til Inatsisartut er dagen for afholdelse af valg til Inatsisartut fastsat til tirsdag den 24. april 2018

Se nyhed
Dato 3. januar 2018

Administrerende direktør udpeget

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har i dag den 3. januar 2018 afholdt ekstraordinær møde mhp. udpegelse af en kommende administrerende direktør i Kommune Kujalleq.
En samlet Kommunalbestyrelse har udpeget den 54 årige socialrådgiver, juridisk sagsbehandler samt akademidelelsesuddannede Kim Dahl som kommende administrerende direktør. Ansættelsen sker den 22. januar 2018.

Se nyhed
Dato 9. november 2017

Kommune Kujalleq klarer sine økonomiske udfordringer

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq er godt i gang med budgetlægningen for 2018. Selvom Kommunalbestyrelsen endnu ikke har vedtaget budgettet samt at det på nuværende tidspunkt er svært at komme ind på enkelte detaljer, vil jeg, foranlediget af en række anmodninger om aktindsigt i Kommune Kujalleq´s økonomi, fremsat af de grønlandske medier, hermed fremlægge fakta omkring kommunens økonomi i indeværende år.

Se nyhed
Dato 9. november 2017

Kommune Kujalleq klarer sine økonomiske udfordringer

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq er godt i gang med budgetlægningen for 2018. Selvom Kommunalbestyrelsen endnu ikke har vedtaget budgettet samt at det på nuværende tidspunkt er svært at komme ind på enkelte detaljer, vil jeg, foranlediget af en række anmodninger om aktindsigt i Kommune Kujalleq´s økonomi, fremsat af de grønlandske medier, hermed fremlægge fakta omkring kommunens økonomi i indeværende år.

Se nyhed
Dato 24. oktober 2017

Politikere i Sydgrønland ser frem til første spadestik til en ny lufthavn i 2018

Drømmen om en ny og bynær lufthavn mellem Qaqortoq og Narsaq startede for mere end 25 år siden, således begyndte arbejdet for realiseringen af drømmen i slutningen af 1980’erne, så i sandhed er sydlændingene tålmodige folk.

Se nyhed
Dato 12. oktober 2017

PM: Kommune Kujalleq forstår pædagogernes frustrationer over lønnen men skal opfordre til at man retter fokus på forhandlingsparterne: Naalakkersuisut og Pædagogernes organisation

De seneste dages begivenheder med simuleret lukning af daginstitutioner i Qaqortoq, arrangeret af daginstitutionslederne, har skabt stor utryghed iblandt menige medarbejdere på institutionerne og ikke mindst iblandt forældrene og børnene i Qaqortoq.
Vi har fra Kommune Kujalleq forsøgt at overbevise daginstitutionslederne om at en så drastisk handling ikke vil føre parterne tættere på en tilfredsstillende løsning, også set i forhold til at det jo er deres organisation og Naalakkersuisut der forhandler løn- og ansættelsesforhold for pædagogerne.

Se nyhed
Dato 22. september 2017

Underholdsbidrag bør og skal ikke være til byrde for kommunerne og deres borgere!

2. åbne brev til Naalakkersuisut:
Først og fremmest vil jeg takke medlemmet af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender for hendes signal om at Naalakkersuisut er parat til at indgå drøftelser med kommunerne, for det er bydende nødvendigt at finde frem til en holdbar løsning for det omtalte problematik.

Se nyhed
Dato 21. september 2017

Underholdsbidrag bør og skal ikke være til byrde for kommunerne og deres borgere!

En evig tikkende bombe under kommunernes økonomi, som senest blev opretholdt da landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 blev vedtaget af Inatsisartut, er at kommunerne er blevet pålagt at betale udlæg til underholdsbidrag.

Se nyhed
Dato 16. februar 2017

Sidste ordinære møde i valgperioden 2013-2017 

Et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af partierne har skabt en solid og stabil fundament i Kommune Kujalleq

Se nyhed
Dato 24. januar 2017

Kommunevalg 2017

Bekendtgørelse

I henhold til § 12 i Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, bekendtgøres det hermed at valg til kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelser samt menighedsrepræsentation finder sted den 4. april 2017 fra kl. 09.00 til kl. 20.00

Se nyhed
Dato 23. januar 2017

Pressemeddelelse: Politikere i Kommune Kujalleq bliver IKKE holdt ude!

Jeg konstaterer med stor undren at kommunalbestyrelsesmedlem på vegne af Inuit Ataqatigiit, Ole Mølgaard Motzfeldt igennem Nuuk TV tillader sig at fremføre udokumenterede og usande påstande om driften af Kommune Kujalleq´s socialforvaltning.

Se nyhed
Dato 4. januar 2017

Indbydelse til borgermøde om Kommuneplan

på www.kujalleq.gl og kom med din mening

Se nyhed