airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nutaarsiassat

Kommunimiit nutaarsiassat tamakkerlugit uani takusinnaavatit.
Ulloq 17. marts 2021

Angerlarsimaffinnit aamma inuussutissarsiortunit eqqakkat pillugit ileqqoreqqusat tusarniutigineqarnerat

Teknikkimut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliap februarip 17-ianni 2021-imi angerlarsimaffinnit aamma inuussutissarsiortunit eqqakkat pillugit ileqqoreqqusanut siunnersuutit tamanut tusarniaassutigineqarnis-saat akuersissutigaa. Ileqqoreqqusat taakku maannakkut angerlarsimaffinnit aamma inuussutissarsiortunit eqqakkat pillugit ileqqoreqqusanut juli-p 01-anni, 2020-imeersunut taartaassapput.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 1. december 2020

Nunaminertamut qinnuteqaammut tusarninaaneq

Sanilinut tusarniaassummut pineqartumut kiisalu nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaammut tunngatillugu Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq § 42 innersuussutigineqarpoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 16. november 2020

Asimi nunaminertanik qinnuteqaatit

Kommune Kujalleq nunaminertamik tunisinermi najoqqutassiaq malillugu matumuuna nunaminertamut qinnuteqaat una saqqummiunneqarpoq. Nunaminertamik tunineqarnissaq pillugu akerliliissutigiumasat aamma oqaaseqaatit nassiunneqassapput ataani allassimasumut arealadmin@kujalleq.gl

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 14. oktober 2020

Asimi nunaminertanik qinnuteqaatit

Kommune Kujalleq nunaminertamik tunisinermi najoqqutassiaq malillugu matumuuna nunaminertamut qinnuteqaat una saqqummiunneqarpoq. Nunaminertamik tunineqarnissaq pillugu akerliliissutigiumasat aamma oqaaseqaatit nassiunneqassapput ataani allassimasumut arealadmin@kujalleq.gl

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 12. oktober 2020

Asimi nunaminertanik qinnuteqaatit

Kommune Kujalleq nunaminertamik tunisinermi najoqqutassiaq malillugu matumuuna nunaminertamut qinnuteqaat una saqqummiunneqarpoq. Nunaminertamik tunineqarnissaq pillugu akerliliissutigiumasat aamma oqaaseqaatit nassiunneqassapput ataani allassimasumut arealadmin@kujalleq.gl

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 18. september 2020

Tilbagekaldelse

Vedr.: QAQ, Byggemodning planområde C8 Etape

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 3. september 2020

Asimi nunaminertanik qinnuteqaatit

Kommune Kujalleq nunaminertamik tunisinermi najoqqutassiaq malillugu matumuuna nunaminertamut qinnuteqaat una saqqummiunneqarpoq. Nunaminertamik tunineqarnissaq pillugu akerliliissutigiumasat aamma oqaaseqaatit nassiunneqassapput ataani allassimasumut arealadmin@kujalleq.gl

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 3. august 2020

Asimi nunaminertanik qinnuteqaatit

Kommune Kujalleq nunaminertamik tunisinermi najoqqutassiaq malillugu matumuuna nunaminertamut qinnuteqaat una saqqummiunneqarpoq. Nunaminertamik tunineqarnissaq pillugu akerliliissutigiumasat aamma oqaaseqaatit nassiunneqassapput ataani allassimasumut arealadmin@kujalleq.gl

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 20. juli 2020

Asimi nunaminertanik qinnuteqaatit

Kommune Kujalleq nunaminertamik tunisinermi najoqqutassiaq malillugu matumuuna nunaminertamut qinnuteqaat una saqqummiunneqarpoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 10. juli 2020

Qassiarsummi atuartut angerlarsimaffissaat nutaaq

Kommune Kujalleq nunaminertamik tunisinermi najoqqutassiaq malillugu matumuuna qinnuteqaat nunaminertamut qinnuteqaat una saqqummiunneqarpoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 8. juli 2020

Asimi nunaminertanik qinnuteqaatit

Kommune Kujalleq nunaminertamik tunisinermi najoqqutassiaq malillugu matumuuna nunaminertamut qinnuteqaat una saqqummiunneqarpoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 3. juni 2020

2019-2028-imi Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 18

Kommune Kujallermi kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuut nr. 18 200-D12 pillugu tamanut tusarniaaneq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 3. juni 2020

2019-2028-imi Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 7

Kommune Kujallermi kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuut nr. 7 200-B12 pillugu tamanut tusarniaaneq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 23. marts 2020

2019-2028-imi Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 13

Kommuneplantillægget indeholder arealudlæg til hytter og lejrskolefaciliteter i et område nordvest for Narsaq. Området er udlagt med henblik på opførelse af hytter til forskellige private og turismerelaterede formål.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 23. marts 2020

2019-2028-imi Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 9

Kommunimut pilersaarummut ilassut Qaqortup avannaani nunami alianaaqisumi illutalersuiffissamik atortorissaarutilersuiffisamillu nunaminertamik immikkoortitsinermut tunngavoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 23. marts 2020

Kommunimut pilersaarutip ilassutaa nr. 11 Qummup eqqaani nunap ilaa inissianut ataatsimoorussanullu naatsorsuussaq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 17. februar 2020

Krudthusvej

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 22. januar 2020

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 5 for etablering af sprængstofdepot i Qaqortoq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 22. januar 2020

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 4 for etablering af lufthavn i Qaqortoq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 3. december 2019

Angerlarsimaffinnit aamma inuussutissarsiortunit eqqakkat pillugit ileqqoreqqusat tusarniutigineqarnerat

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 10. oktober 2019

Kommunimut pilersaarummut ilassut nr 4-tut siunnersuut Qaqortup mittarfianut atuuttoq

Nunatsinni angalannikkut attaveqaatit pitsanngorsarneqarlutillu ineriartortinneqarnissaannik taamalu innuttaasut inuussutissarsiortullu pitsaanerpaamik sullinneqarnissaannik Naalakkersuisut kissaateqarput. Taamaammat timmisartut suluusallit atorlugit Qaqortup toqqaannartumik sullinneqarsinnaanissaa kissaatigineqarpoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 10. oktober 2019

2017-imiit 2018-imut Kommunimut Pilersaarummut atatillugu mittarfissap eqqaani qaartiterutaasiveqarnissaq pillugu Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamut nr. 5-imut siunnersuut.

Qaqortumi mittarfiliornissamut atatillugu (Saqqaarsuup Tasersuullu avannaa-tungaani) qaqqanik qaartiterinissaq kiisalu annertuunik sanaartornissaq pisariaqartussaavoq. Kommunimut ilassutitut pilersaarut manna sumiiffiup ilaanut tunngaviliisuuvoq, tamannalu qaartiterutaasivittut atorneqarsinnaalluni.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 11. september 2019

Kommune Kujallermi qimmeqarnermut qitsuuteqarnermullu ileqqoreqqusat pillugit tusarniaaneq

Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu Ingerlatsiviup matumuuna ”Kommune Kujallermi qimmeqarnermut qitsuuteqarnermullu ileqqoreqqusat” pillugit tusarniaavoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 23. april 2019

Tusarniaaneq savaasiviup allinissaa pillugu Kangerluani Narsap eqqaani

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 2. april 2019

Kommunimut Pilersaarummut kommunimut ilassutitut pilersaarutissatut siunnersuut nr. 3 - Nanortalimmi nunaminertaq anorisaateqarfissiassatut toqqagaq

Nanortalimmi anorisaatit marluk napparneqarnissaannut periarfissap Nukissiorfinniit qinnutigineqarneranik tunngaveqartumik kommunimut ilassutitut pilersaarut suliaavoq. Anorisaatit tassaassapput nukissioriaatsit unammillersinnaasut ataavartitsisinnaasullu, Nanortalimmi avatangiisinut ajoqusiinngitsumik, ataavartumik piujuartitsisumillu kallerup inneranik pilersueqataasussat. Ulloq manna tikillugu nunatsinni anorisaatinik taamak angitigisunik nappaasoqarsimanngilaq, Nanortalillu nunatsinni siullersaalluni anorisaatinik taamaattunik nappaaffigissallugu toqqarneqarsimavoq. Nukissiorfiit kissaateqarnerisigut SMJ Ingeniørit kommunimut ilassutitut pilersaarut suliaraat.
Pilersaarut uani kommunip nittartagaani takuneqarsinnaavoq imaluunniit Kommune Kujalliup Teknikkimut Avatangiisinullu Ingerlatsiviup Pilersaarsiornermut immikkoortortaqarfianut saaffiginninnikkut tunniunneqarsinnaalluni.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 23. august 2018

$name

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 13. marts 2018

Tusarniut Kommunip pilarsaarutaanut tapiliussamut nr. 2 minkiuteqarfik pillugu

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 13. marts 2018

Siunnersuut kommuunimut pilersaarummut tappiliussaq nr.1

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 4. januar 2017

Kommunimi pilersaarut pillugu Innuttaasunut ataatsimiigiaqqussut

uani takuuk: www.kujalleq.gl isummerfigalugulu

Nutaarsiassaq nuisiguk