airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nutaarsiassat

Kommunimiit nutaarsiassat tamakkerlugit uani takusinnaavatit.
Ulloq 12. april 2021

Kommunalbestyrelsimut qinersinermi inernerugallartut

Kommune Kujallermi qinersinermut siulersuisut qinersinermi inernerit akuerigallarpaat, taamaakkaluartorli qinigassanngortittut ilai amerlaqatigiinnik taaneqarmata sinniisussanngortussat makitsissutigineqartussanngorput.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 29. december 2020

Kiista P. Isaksen: -Missingersuut pitsaasoq sinneqartoorfiusussarlu akuersissutigaarput

Kommune Kujallermi 2021-mut missingersuut suliniutinik pitsaasunik imaqartoq kommunalbestyrelsimi akuersissutigineqartoq borgmesterimit iluarisimaarneqarpoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 25. november 2020

Kommune Kujallermi kommunalbestyrelsimi ilaasortaq Josef Petersen (S) ilaasortaanerminit tunuarpoq

Josef Petersenip Kommune Kujallermi Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliami siulittaasup aamma Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliami ilaasortap tunuarniuteqarnerani Siumuni sinniisussaq siulleq Anasse Kleist Karolussen ilaasortanngortinneqarpoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 19. oktober 2020

Novembarip 10-anni Savalimmiuni kommunimut qinersineq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 8. oktober 2020

Meeqqat nunaqarfinni najugaqartut atuakkanik tunissuteqarfigineqarput

Otto Motzfeldt siusinnerusukkut Kommune Kujallermi meeqqanut arsanik tunissuteqarsimasoq aammarluni tunissuteqaqqippoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 5. oktober 2020

Sermitsiaq uge 40-mi saqqummersumi Erik Nørskovip allagaanut Kommune Kujallermi borgmester Kiista P. Isaksenip akissutaa: "Unneqqarissumik ingerlatsisoqarpoq!"

Kommune Kujallermi ingerlatsineq pillugu pasinarsaarutinik paasissutissanillu inunnut ataasiakkaanut tunngasunik tutsuiginanngitsunik imalinnik Erik Nørskovip Sermitsiaq.ag-mut saqqummiinera Kommune Kujallermut uggornarpoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 2. oktober 2020

Takusa naapitta

Borgmester Kiista P. Isaksen Kommune Kujallermi nunaqarfinni aqqaniliusuni
Oktobari 5-niit 9-ata tungaanut angalalerpoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 16. september 2020

Atsioqatigiinneq Kommune Kujallermut isumalluartitsivoq

Tanbreezip Killaavaat Alannguanni aatsitassanut piiaanissamut akuerineqarnera atsioqatigiissutaavoq, maannalu Tanbreezip aatsitassarsiornissamut matusinissamullu pilersaarutaata akuersissutigineqarnissaa amigaataaginnalerpoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 11. september 2020

Borgmester Kiista P. Isaksen: Qaqortup Mittarfissaa 1500 meteriussaaq!

Qaqortup mittarfissaata naalineqarnissaa periarfissaasoq Naalakkersuisumit saqqummiunneqartoq Kommune Kujallermi Borgmesterip akuerinngilaa.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 26. august 2020

Kommune Kujalleq aamma Inatsisartuni Eqqissisimatitsinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliaq naapeqatigiipput

Marlunngorneq aggustip 25-ianni Ataatsimiititaliaq Qaqortumi kommunip ataatsimiittarfiani borgmester Kiista P. Isaksenimit, Kommune Kujallermi Teknikkimut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliap siulittaasuanit Josef Petersenimit aamma Kommune Kujallermi aatsitassat pillugit siunnersortimit Ole Christiansenimit saqqummiivigineqarput.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 21. august 2020

- Inatsisartut aaliangigaannut Naalakkersuisut ajorsarput inuiaqatigiit pilliutigalugit!

Qaqortumi mittarfiliornissaq pillugu Kalaallit Airportip suliariumannittussarsiuussinermik isumaqatiginniniarnera piffissaq eqqorlugu naammassineqanngitsoq borgmesterip pakatsissutigaa.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 3. juni 2020

Atorfimmik atornerluisoqannginnissaanut politikki

Kommunalbestyrelse maajip 20-ani ataatsimiinnerani sulinermi ileqqorlunnginnissamut politikki atuutilertussanngorlugu akuerineqarpoq.
Sulinermi ileqqorlunnginnissamut politikki uani atuarsinnaavat.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 29. maj 2020

Asasagut innuttaasut

Qaammatit pingasut matuma siorna innuttaasut eqimattat kommunip aamma pisortaqarfiup matoqqaneranik misigisimanertik aallaavigalugu akerliussutsimik takutitsipput, tamannalu akerliussutsimik takutitsinernik marlunnik malitseqartinneqarpoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 22. maj 2020

Pilersaarusiornermut periusissiap 2019-2023


Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 1. april 2020

Ataatsimiititaliap siulitaasua: Suliassagut qilanaaraagut utaqqigallassaagulli

Nanortalimmi Najukkami ataatsimiititaliaq nutaaq martsip aallartilaarnerani qinigaasoq Covid-19-imut mianersoqataalluni ataatsimiinnissanik utaqqititsivoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 20. marts 2020

- Suliffissat nutaat pilersinneqarnissaat qanillivoq

Tanbreezip Killaavaat Alannguanni aatsitassanik piiaanissamik qinnuteqaataata akuerineqarsinnaanissaa qanillimmat borgmesterip nuannaarutigaa.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 9. marts 2020

Unneqqarissumik ingerlatsisoqarpoq!

Paasissutissat eqqunngitsut tusagassiutini saqqummersinneqarnerat illuatungiliuttullu pasinarsaaralutik oqariartuuteqarnerat kujataani borgmesterip uggoraa.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 4. marts 2020

Kujataani inukilliartorneq unitsinneqarpoq

Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsip innuttaasunik peqataatitsinerunera inukkilliartornerup unitsinneqarneranik malitseqartoq, Borgmester Kiista P. Isaksen isumaqarpoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 18. februar 2020

Kommunalbestyrelses møde

Qaqortoq 19. feb 2020

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 12. februar 2020

Nanortalimmi Najukkami Ataatsimiititaliamut nutaamut ilaasortanngorit illoqarfivillu ineriartorneranut sunniuteqaqataallutit

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 10. januar 2020

Ataavartumik sulisitsisoqassappat sulisut aalaakaasut pisariaqartinneqarput.

Decembarip ulluisa qulinganni 2019 Neqi A/S aamma Kommune Kujalleq Narsami innuttaasunik ataatsimii-titsipput Narsarmiunit 80-it missaanniittunit peqataaffigineqartumik.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 28. november 2019

Referat af kommunalbestyrelses møde

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 22. november 2019

Kommunalbestyrelse – ileqquusumik ataatsimiinneq 05/2019

Ataatsimiinneq Qaqortumi ingerlanneqassaaq
novembarip 27-anni 2019

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 2. oktober 2019

Tusagassiorfinnut nalunaarut

Kasino, parnaarussivik imaluunniit nunalerinermut ilinniarfik pineqanngillat.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 18. september 2019

Naasut

18. september kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerani naasut kusanartut.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 29. maj 2019

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussap nr. 3-p tamanut nalunaarutigineqarnera.

Nanortalimmi anorisaatit napparneqarnissaannut tunngatillugu 2017-imiit 2028-mut kommuninimi pilersaarummut Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussap nr. 3-p tamanut nalunaarutigineqarnera.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 20. maj 2019

Folketingimut Kalaallit Nunaanni qinersinissamut nalunaarut

Kunngip Ammasumik Allagai maajip 7-iani 2019-imeersut naapertorlugit Folketingimut Kalaallit Nunaanni qinersisoqassasoq aalajangiunneqarpoq Pingasunngorneq ulloq 5. juni 2019 nal. 09.00-20.00

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 19. oktober 2018

KPMG-ip nalunaarusiaa

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 19. oktober 2018

Qaqortumi mittarfittaarnissaq akilersinnaavoq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 11. oktober 2018

Angalasimanermit nalunaarusiaq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 13. april 2018

TN: Kujataani angallannikkut ajunaarnersuaqarpoq

Aappilattoq - Nanortalik: 25 april!
Narsarmijit - Nanortalik: 25. april!
Tasiusaq - Nanortalik: 25. april!
Qaqortoq - Narsarsuaq: 14. april!
Qaqortoq - Narsaq 17. april!
Utaqqissunneqarsinnaanngitsumik massakkorluinnaq iluarsiisoqartariaqarpoq, tassami Disko Line A/S-ip angallannermut pilersaarutai qimerluuginnarneqarsinnaapput Kujataani angallannikkut pissutsit ullumikkut qanoq ilungersunartiginersut.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 23. marts 2018

Angallatinik pigineqanngissinnaassunik takussutissiineq

Kommune Kujalleq ingerlaanartumik qamutinik, container-inik angallatinillu Qaqortumi, Narsami Nanortalimmilu pigineqanngissinnaasunik nalunaarsuivoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 13. marts 2018

Inatsisartunut qinersinissamik nalunaarut

Inatsisartunut immikkut ittumik qinersineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 13. marts 2018-meersoq naapertorlugu inatsisartunut qinersinissap ullussaa aalajangerneqarpoq pissasoq marlunngorneq 24. april 2018

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 3. januar 2018

Kim Dahl pisortaanissatut toqqagaavoq

Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsi Kommune Kujallermi pisortaanissamik toqqaanissaq siunertaralugu ullumi pingasunngornermi 3. januar 2018 immikkut ataatsimiippoq.
Kommunalbestyrelsi ataatsimoortoq aalajangerpoq 54-nik ukiulik, isumaginninnermut siunnersorti, aqutsisutut qaffasissumik ilinniarsimasoq aammalu inatsisilerinermik sullissisutut ilinniarsimasoq Kim Dahl Kommune Kujallermi pisortaanertut atorfinitsinneqassasoq. Atorfinitsitsineq pisortatigoortumik atuutilissaaq 22. januar 2018.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 9. november 2017

Kommune Kujalliup aningaasaqarnikkut unammillikkani anigussavai

Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsip 2018-mut missingersuusiani piffissami matumani inissititileruttorpaa. Naak massa missingersuut Kommunalbestyrelsip inaarutaasumik suli aalajangersaaffiginngikkaluaraa taamaammallu piffissap imaalinerani suliassaqarfiit ataasiakkaat pulaterfigiuminaakkaluartut, kommunip aningaasatigut killiffia paasisaqarfigiumallugu nunatsinni tusagassiorfinnit sulianik takunnissinnaatitaanermik noqqaassutit arlaqartut innersuussutigalugit matumuuna ukioq manna kommunip aningaasatigut ingerlatsinera pillugu paasissutissanik saqqummiussissallunga aalajangerpunga.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 9. november 2017

Kommune Kujalliup aningaasaqarnikkut unammillikkani anigussavai

Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsip 2018-mut missingersuusiani piffissami matumani inissititileruttorpaa. Naak massa missingersuut Kommunalbestyrelsip inaarutaasumik suli aalajangersaaffiginngikkaluaraa taamaammallu piffissap imaalinerani suliassaqarfiit ataasiakkaat pulaterfigiuminaakkaluartut, kommunip aningaasatigut killiffia paasisaqarfigiumallugu nunatsinni tusagassiorfinnit sulianik takunnissinnaatitaanermik noqqaassutit arlaqartut innersuussutigalugit matumuuna ukioq manna kommunip aningaasatigut ingerlatsinera pillugu paasissutissanik saqqummiussissallunga aalajangerpunga.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 24. oktober 2017

2018-mi mittarfissap sanaartorneqalernerani nivariaqqaarnissaq Kujataani politikerit qilanaarivaat

Nutaamik illoqarfinnullu qanittumiittumik mittarfittaarnissamik kissaateqarneq ukiut 25-it sinnerlugit matuma siorna aallartippoq, tassa 1980-ikkut naajartorneranili kissaat tamaviaarutigineqalerpoq, taamaattumik ilumoortumik oqartoqarsinnaavoq kujataamiut utaqqisinnaassuseqarluartuusut.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 12. oktober 2017

Perorsaasut akissarsiatik pillugit naammaginninnginnerat Kommune Kujalleq paasinnissinnaalluarpoq, taamaattorli kaammattuutigissavarput isumaqatigiinniarnerni illuatungeriit, Naalakkersuisut Perorsaasullu kattuffiat pineqartoq pillugu saaffigissagaat

Ulluni makkunani pisoq, tassalu Qaqortumi ulluunerani meeqqanut paaqqinnittarfinnik matoqqatitsisuusaarneq, paaqqinnittarfiit aqutsisuisa aaqqissugaat, annikinngitsumik angajoqqaanut meeqqanullu Qaqortumiittunut toqqissisimannginnermik pilersitsivoq.
Kommune Kujalliup tungaanit ulluunerani paaqqinnittarfiit aqutsisuinut paasitinniarneqaraluarpoq taamak annertutigisumik iliuuseqarneq aaqqiissummut tamanut naammaginartumut qanillattuutaanavianngitsoq, matumanimi eqqaamaneqassammat namminneq kattuffitsik aammalu Naalakkersuisut tassaammata perorsaasut akissarsiaannut sulinerminnilu atugaannut isumaqatigiinniartartuusut.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 22. september 2017

Meeqqanut akilersuutit kommuninut kommunillu innuttaanut nanertuutaasussaanngillat!

Naalakkersuisunut ammasumik allakkat aappassaat:
Siullermik Isumaginninnermut Naalakkersuisoq qujaffigissavakkit aaqqiissutissaasinnaasut pillugit kommunit oqaloqatiginissaannut piumassuseqaravit, matumanimi pineqartumi aaqqiissuteqarnissaq pisariaqavippoq nukingernarlunilu.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 21. september 2017

Meeqqanut akilersuutit kommuninut kommunillu innuttaanut nanertuutaasussaanngillat!

Inatsisartut peqqussutaat nr. 2. 3. marts 1994-meersoq aalajangiunneqarmat, kingumut kommunit pisussaaffilerneqaqqipput meeqqanut akilersuutinut siumoortumik akiliisussaq sinnerlugu aningaasalersuisussaatitaallutik, tamannalu taamanili kommunit aningaasaqarneranut annertuumik nanertuutinngortinneqarput.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 16. februar 2017

$name

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 24. januar 2017

Kommunimut qinersineq 2017

Nalunaarut

Kommunalbestyrelsinut, nunaqarfinni aqutsisunut ilagiillu sinniisaannut qinersisarnerit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 27, 28. november 2016-imeersumi § 12 naapertorlugu matumuuna nalunaarutigineqassaaq ullormi 4. april 2017 nal. 9.00-miit nal. 20.00-mut kommunalbestyrelsimut, nunaqarfinni aqutsisunut kiisalu ilagiit sinniisaannut qinersisoqassammat.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 23. januar 2017

Tusagassiorfitsigut nalunaarut: Kommune Kujallermi qinikkat ARAJUTSISAARNEQANNGILLAT

Kommune Kujallermi isumaginnittoqarfiup ingerlanneqarnera pillugu kommunalbestyrelsimi ilaasortap Inuit Ataqatigiinneersup Ole Mølgaard Motzfeldtip uppernarsaatitaqanngitsunik ilumuunngitsunillu Nuuk TV aqqutigalugu saqqummiisinnaasimanera assut tupigusuutigaara.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 4. januar 2017

Kommunimi pilersaarut pillugu Innuttaasunut ataatsimiigiaqqussut

uani takuuk: www.kujalleq.gl isummerfigalugulu

Nutaarsiassaq nuisiguk