airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nutaarsiassat

Kommunimiit nutaarsiassat tamakkerlugit uani takusinnaavatit.
Ulloq 26. marts 2021

Containerinik, angallatinik, atortuutsinik allanillu pigineqanngissinnaassunik takusassiineq.

Kommune Kujalleq Qaqortumi Jaaraatoq-imi atortuutsinik pigineqanngissinnaassunik nalunaarsuivoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 15. december 2020

Nalliuttunut atatillugu amerlanerusunik igitassaatseqarpit?

Sullissivimmi meqqinik nipitittakkanik saniatigut eqqagassat nalinginnaasut puussiaannut ikkutassanik maannakkut pisisinnaanngorputit. Anartarfinnut puussiamut nipitittakkamik pisiguit, taava anartarfimmut puussiamik aamma tunineqassaatit.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 1. december 2020

Nunaminertamut qinnuteqaammut tusarninaaneq

Sanilinut tusarniaassummut pineqartumut kiisalu nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaammut tunngatillugu Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq § 42 innersuussutigineqarpoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 16. november 2020

Asimi nunaminertanik qinnuteqaatit

Kommune Kujalleq nunaminertamik tunisinermi najoqqutassiaq malillugu matumuuna nunaminertamut qinnuteqaat una saqqummiunneqarpoq. Nunaminertamik tunineqarnissaq pillugu akerliliissutigiumasat aamma oqaaseqaatit nassiunneqassapput ataani allassimasumut arealadmin@kujalleq.gl

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 19. oktober 2020

Qaqortumi Alanngunnguup Nuiariallu akornanni qoorortami eqqakkat peernqarnissaannik nalunaarut

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 14. oktober 2020

Asimi nunaminertanik qinnuteqaatit

Kommune Kujalleq nunaminertamik tunisinermi najoqqutassiaq malillugu matumuuna nunaminertamut qinnuteqaat una saqqummiunneqarpoq. Nunaminertamik tunineqarnissaq pillugu akerliliissutigiumasat aamma oqaaseqaatit nassiunneqassapput ataani allassimasumut arealadmin@kujalleq.gl

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 28. september 2020

Kommune Kujallermi upalungaarsimanermut pisortaq nutaaq

Kommune Kujallermi Asmus Hansen upalungaarsimanermut pisortatut 1. september 2020 aallarnerfigalugu atorfinippoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 7. september 2020

Qamutinik, container-inik angallatinillu pigineqanngissinnaassunik takussutissiineq

Kommune Kujalleq ingerlaanartumik qamutinik, container-inik angallatinillu Qaqortumi, Narsami Nanortalimmilu pigineqanngissinnaasunik nalunaarsuivoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 26. august 2020

Kommune Kujalleq aamma Inatsisartuni Eqqissisimatitsinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliaq naapeqatigiipput

Marlunngorneq aggustip 25-ianni Ataatsimiititaliaq Qaqortumi kommunip ataatsimiittarfiani borgmester Kiista P. Isaksenimit, Kommune Kujallermi Teknikkimut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliap siulittaasuanit Josef Petersenimit aamma Kommune Kujallermi aatsitassat pillugit siunnersortimit Ole Christiansenimit saqqummiivigineqarput.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 17. august 2020

Eqqagassalerineq pillugu pilersaarut 2020-2031

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 6. august 2020

Udbudsskrivelse

Byggemodning i planområde C8 Etape II

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 8. juli 2020

Asimi nunaminertanik qinnuteqaatit

Kommune Kujalleq nunaminertamik tunisinermi najoqqutassiaq malillugu matumuuna nunaminertamut qinnuteqaat una saqqummiunneqarpoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 1. juli 2020

Pisortanngortikkusutaraluartik toqqarneqanngimmat tunuassutigaat

Kommune Kujallermi upalungaarsimanermut pisortassamik toqqaaneq isumaqataaffiginagu sapaatip akunnerata siuliani Qaqortumi qatserisartut arfineq marluk tunuarput.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 26. juni 2020

Suliariumannittussarsiorneq

Tunngatillugu: Qaqortumi bussinik ingerlatsineq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 12. juni 2020

Meeqqerivitoqaq nutaanngorlugu nappaqqinneqarpoq

Siorna januaarip qaammataani Qaqortumi meeqqerivik Angaju isaterlugu aallartinneqarpoq, maannalu meeqqerivitoqqap inigisaani meeqqerivissaq nutaaq napparneqarpoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 12. juni 2020

Angerlarsimaffinni eqqagassalerineq pillugu aamma inuussutissarsiutinik ingerlatallit eqqagassaataat pillugit maleruaqqusat nutaat juulip aallaqqaataani 2020-mi atuutilissapput.

Maajip 20-anni 2020 kommunalbestyrelsip eqqagassalerinermut maleruaqqusat nutaat akuerivai, taakkulu angerlarsimaffinni eqqagassanut aamma inuussutissarsiutinik ingerlatallit eqqagassaataannut tunngapput.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 8. juni 2020

2019-2028-imi Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 9

Kommune Kujallermi kommunimut pilersaarummut tapiliussassap nr. 9 200-C10 tamanut saqqummiunneqarnera

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 4. juni 2020

2019-2028-imi Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 11

Kommune Kujallermi kommunimut pilersaarummut tapiliussassap nr. 11 – 200-C8 tamanut saqqummiunneqarnera

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 4. juni 2020

2019-2028-imi Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 13

Kommune Kujallermi kommunimut pilersaarummut tapiliussassap nr. 13 - 300-K9 tamanut saqqummiunneqarnera

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 3. juni 2020

2019-2028-imi Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 18

Kommune Kujallermi kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuut nr. 18 200-D12 pillugu tamanut tusarniaaneq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 3. juni 2020

2019-2028-imi Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 7

Kommune Kujallermi kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuut nr. 7 200-B12 pillugu tamanut tusarniaaneq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 22. maj 2020

Pilersaarusiornermut periusissiap 2019-2023


Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 23. marts 2020

2019-2028-imi Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 13

Kommuneplantillægget indeholder arealudlæg til hytter og lejrskolefaciliteter i et område nordvest for Narsaq. Området er udlagt med henblik på opførelse af hytter til forskellige private og turismerelaterede formål.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 23. marts 2020

2019-2028-imi Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 9

Kommunimut pilersaarummut ilassut Qaqortup avannaani nunami alianaaqisumi illutalersuiffissamik atortorissaarutilersuiffisamillu nunaminertamik immikkoortitsinermut tunngavoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 23. marts 2020

Kommunimut pilersaarutip ilassutaa nr. 11 Qummup eqqaani nunap ilaa inissianut ataatsimoorussanullu naatsorsuussaq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 13. marts 2020

Asasarput innuttaasoq, inuussutissarsiortoq sullitarlu - UNILAARIT

Mianersornissaq pillugu aammalu tuniluuttoqarsinnaanera millisarniarlugu qinnuigaassi toqqaannartumik saaffiginninnissassinnut taarsiullugu mailikkut oqarasuaatikkulluunniit saaffiginnittarnissarsi eqqarsaatigeqqullugu.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 17. februar 2020

Krudthusvej

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 22. januar 2020

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 4 for etablering af lufthavn i Qaqortoq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 22. januar 2020

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 5 for etablering af sprængstofdepot i Qaqortoq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 3. december 2019

Angerlarsimaffinnit aamma inuussutissarsiortunit eqqakkat pillugit ileqqoreqqusat tusarniutigineqarnerat

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 2. december 2019

Avatangiisinut iluaqutaasussamik isumassarsiaqarpit?

Suliannut tapiiffigineqarnissamik Avatangiisinut Aningaasaateqarfimmut qinnuteqarit avatangiisinullu pitsanngueqataallutit!

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 10. oktober 2019

Kommunimut pilersaarummut ilassut nr 4-tut siunnersuut Qaqortup mittarfianut atuuttoq

Nunatsinni angalannikkut attaveqaatit pitsanngorsarneqarlutillu ineriartortinneqarnissaannik taamalu innuttaasut inuussutissarsiortullu pitsaanerpaamik sullinneqarnissaannik Naalakkersuisut kissaateqarput. Taamaammat timmisartut suluusallit atorlugit Qaqortup toqqaannartumik sullinneqarsinnaanissaa kissaatigineqarpoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 10. oktober 2019

2017-imiit 2018-imut Kommunimut Pilersaarummut atatillugu mittarfissap eqqaani qaartiterutaasiveqarnissaq pillugu Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamut nr. 5-imut siunnersuut.

Qaqortumi mittarfiliornissamut atatillugu (Saqqaarsuup Tasersuullu avannaa-tungaani) qaqqanik qaartiterinissaq kiisalu annertuunik sanaartornissaq pisariaqartussaavoq. Kommunimut ilassutitut pilersaarut manna sumiiffiup ilaanut tunngaviliisuuvoq, tamannalu qaartiterutaasivittut atorneqarsinnaalluni.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 7. juni 2019

$name

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 29. maj 2019

Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussap nr. 3-p tamanut nalunaarutigineqarnera.

Nanortalimmi anorisaatit napparneqarnissaannut tunngatillugu 2017-imiit 2028-mut kommuninimi pilersaarummut Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussap nr. 3-p tamanut nalunaarutigineqarnera.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 20. maj 2019

Nalunaarut aqqusinermik Asfalterisoqarnissaq pillugu

Teknikkikkut immikkoortortaqarfimmiit Nanortalik-miit Kommune Kujalleq-miillu Nanortalik-mi innuttaasut naluaarnfigerusuppaai juni-mi asfalt-imik siaarsisoqarnissaanik pilersarusiortoqarmat.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 18. december 2018

Qamutinik, container-inik angallatinillu pigineqanngissinnaassunik takussutissiineq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 26. juni 2018

Eqqagassanik immikkoortiterineq suliarineqartarnerilu pillugit Qassisarsummi innuttaasunut ataatsimiigiaqqussut

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 26. juni 2018

Eqqakkanik immikkoortiterineq suliarineqartarnerilu pillugit Igalikumi innuttaasunut ataatsimiigiaqqussut

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 25. maj 2018

Upernaakkut saliineq 2018

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 18. april 2018

Paasissutissiineq qaqqat sisoortarnerat pillugu Kalaallit nunaani

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 6. april 2017

Kommune Kujallermi illut tuniniakkat Ammassivik

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 6. april 2017

Eqalugaarsunni illut Kommune Kujalliup tuniniagai

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 6. april 2017

Kommune Kujallermi illut tuniniakkat Narsarmijit

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 6. april 2017

Qassiarsummi illoq Kommune kujalliup tuniniagaa

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 6. april 2017

Aapilattuni illut tuniniakkat Kommune Kujalleq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 6. april 2017

Qassimiuni illut tuniniakkat Kommune Kujalleq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 6. april 2017

Kommune Kujallermi illut tuniniakkat Tasiusaq

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 6. april 2017

Alluitsup Paani illut tuniniakkat

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 13. marts 2017

Kommune Kujallermi Nanortalimmi illut tuniniakkat

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 10. marts 2017

Qamutinik, angallateeqqanik umiatsianillu mikinerusunik, atortuutsinik assigiissaanillu pigineqanngissinnaassorisanik nunaminertamillu atuisinnaanermut akuersissuteqanngitsunik takusassiineq.

Kommune Kujalleq qamutinik, qamuteralannik, angallateqqanik umiatsianillu mikinerusunik, atortuutsinik allanillu piginnittoqanngissinnaassunik Qaqortumi nalunaarsuilluni suliaqarluni ingerlatsivoq.

Nutaarsiassaq nuisiguk
Ulloq 26. januar 2017

Eqqaavilerisoq ikioruk

Ilumut igitassaatisi iginneqassappata taava eqqaavimmut aqqut aputaajarsimassaaq quasassananilu.

Nutaarsiassaq nuisiguk