Økonomi- og erhvervs Forvaltningen

Økonomisk Forvaltning

Opgaver der løses i Økonomisk Forvaltning
 • Budgetforberedelse og budgetlægning - Økonomistyring
 • Regnskabsaflæggelse
 • Likviditetsstyring
 • Kommunens fond regnskaber
 • Regnskabsopgaver kommunen udfører for Grønlands Hjemmestyre
 • Ajourføring og vedligeholdelse af manuelle rutiner og interne forretningsgange omkring økonomistyring samt budgetlægning
 • Andre regnskabsopgaver som måtte blive pålagt af økonomiudvalget kommunalbestyrelsen
 • Information til borgerne omkring økonomisk relationer
 • Administrere kommunes kassefunktion
 • Kasseekspeditioner med bogføring af kassebilag
 • Afstemning af kontrol af kassebilag
 • Arkivering af bilag (dagligt efter kontrol)
 • Udskrivning af checks
 • Regningsudskrivning
 • Kontrol og afstemning af modtaget postindgangsliste med anvisning
 • Afstemning og kontrol af KNI/Brugsen afregning

Kommunen har ingen inddrivelsesmyndighed og dermed ingen pantefoged til at varetage restancer, men for forfaldet restancer der er overdraget til Grønlands Selvstyre, skal der rettes henvendelse direkte til Grønlands Selvstyre.
Skattestyrelsen har inddrivelsesmyndigheden under sig, og har i regionalkontorer i Qaqortoq & Narsaq, hvor borgere med restancer kan blive serviceret.
Adresse:

Anders Olsensvej B 900
Postbox 514
3920 Qaqortoq

Tlf:

+299 70 41 00