Kommune Kujalleq vil øge kassekreditten

En enig kommunalbestyrelse godkendte på sit møde den 22. maj 2024 en udvidelse af kassekreditten til 100 mio. kr. for at mindske presset på likviditeten.

image

 

Kommunen har i dag en kassekredit på 25 mio kr. Den optog kommunen i 2022, blandt andet for at betale for personaleboligerne i Qummut, da Kujallermi Illuutit A/S blev afviklet. Sammen med afvikling af kommunens gældsforpligtelse på ca. 8-9 mio. kr. årligt, som betales af likviditeten, presser dette kommunens kassekredit maksimalt.   

Økonomiudvalget blev i april orienteret om, at der ikke er blevet betalt A-skat til Selvstyret for tre måneder. Det svarer til ca. 40 mio. kr. For at spare på de dyre renteudgifter vil kommunalbestyrelsen udvide kassekreditten i banken, alternativt optage banklån.

Økonomiudvalget har udtrykt kritik af at økonomiforvaltningen ikke har orienteret økonomi og erhvervsudvalget, fra det konstateres sidste efterår, at kommunen skylder A-skat til Selvstyret, da Økonomiudvalget skal orienteres straks, der er afvigelser af den størrelse og art. Økonomiforvaltningen har præsenteret hvordan sådanne fejl ikke gentages og kommunalbestyrelsen fik gode forhåbninger til ikke at få sådanne uventede meldinger i fremtiden.

Det er klart, at hvis kommunen havde likviditet og budgetterne blev fulgt, ville det ikke være et problem at betale den skyldige skat. Forvaltningerne er nu i gang med at undersøge hvilke bogføringer og betalinger, der er årsag til det merforbrug i 2023/2024, som er årsag til den pressede likviditet.

Kommunalbestyrelsen fik i går fået oplyst at der er generelt mange bogføringsfejl, at der er manglende periodiseringer og afstemninger og at der pr. 13 maj er konstateret et overforbrug på 8 mio. kr. ift. budget 2024. Ledelsen har drøftet en genopretningsplan for 2024, således at budgettet for 2024 kan overholdes. Det er endvidere glædeligt at der sker oplæring af økonomipersonalet i nærmeste tid.

Økonomidirektøren har præsenteret den kommende konteringsplan og har lovet at halvårsregnskabet for 2024 kan præsenteres primo august, hvor der vil være en ny vurdering af situationen.

Stine Egede udtaler: ”Jeg er utrolig glad for at en enig kommunalbestyrelse godkendte økonomiudvalgets indstilling om en øget kassekredit. Vi har henvendt os til Finansdepartementet og næste skridt er at få en godkendelse fra Naalakkersuisut til kassekreditten eller banklånet afhængig af hvad der bedst kan svare sig for at spare på renteudgifterne.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at præcisere overfor borgerne at vi tager situationen alvorligt, at vi betaler vores regninger, at vi fortsætter den stramme økonomistyring, samt at vores økonomiske tilsyn er i gang med at bliver forbedret. Optagelse af kassekreditten vil ikke få indflydelse på kommunens forpligtelser overfor borgerne”.

Udgivet d. 22. maj 2024