Inuiattut ullorsiornermi oqalugiaat

Asasakka nunaqatikka,

Ullumi ullortunermi inuiattut ullorsiornitsinni tamannguassi qamanngavik pisumik pilluangaaritsi.

Kalaallit inuiaat qangaaniilli ileqqoraarput seqernup qullarnerpaaffiani katerilluta aasarsioqatigiittarnerput, taamaattumik kulturikkut susassareqatigiilluta inuiattut ullorsioqatigiinnermi ataatsimoortuartarnerput inuiaassutitsinni kinaassutitsinnut ilaalluinnarpoq.

Ullunili makkunani pissutsit atukkatta ullumikkut inuiattut ullorsiornitsinni allatut atugassaqartippaatigut. Matumani nualluutip covid 19-ip tuniluunnissaa pinngitsoortinniarlugu pisortat peqqussutaat malinniarlugit kommunit allat assigalugit akisussaassuseqartumik ullorsiornissarput aaliangiussimavarput.

Taamaaliornitsigullu utoqqartatsinnut sangiinnerusortatsinnullu illersueqataavugut, taamaattumik inuttaasunut paasinnillutik akisussaaffimmik tiguseqataasunut periarfissaq manna iluatsillugu qujassuteqarpunga.

Ukioq manna allatut inuiattut ullorsioqatigiinnissamik aliangiussineq artornaqaaq assullu ajuusaarnarluni, maleruaqqusalli tamatsinnut atuuttussaammata naleqartitat maleruaqqusanit pisinnaanngikkallarput.

Atugassagulli taamaakkaluartut pisarneq malillugu ullaaq manna erfalasulerpugut; Kalaallit erfalasorput nalliuttorsiornitsinni, ulluni nuannisarfitsinni, aliasuffitsinnilu amuneqartartoq ullumi pisarnermisut erfalasorfippassuarni amuneqarsimavoq.

Erfalasorput ukiut 35-it matuma siorna inuiattut ullorsiornermi amuneqaqqaarsimasoq ukioq manna nalliuttorsiutissatta ilagaat.

Erfalasorput kinaassutitsinni ilisarnaatitta ilaat, nukissanik pissarsiffigisartagarput, tulluusimaarutissattalu amunerani illoqarfittatsinni nunaqarfittatsinilu innuttaasut tamassi eqqaamaqaassi, qujanarli piffimmi sumiikkaluaruttaluunniit erfalasutta ataatsimoortimmatigut.

Aasarisseruttornerani inuiattut ullorsiornitsinni nunap najukkatta pinngortitamini kusanangaartumi avatangiiserititai, ullullu qaamarisseruttornerat nukinnik ukiup ingerlanerani atorumaakkatsinnik katersiffigaagut.

Aasami suut tamarmik oqilisuusineranni aasap ulluini ilinniartorpassuit ilinniakkaminnik naammassinnittut ukiup taamaalinerani takussaalertarput. Ilinniarnertuunngortut nasartaarsimallutik takussaaleraangata nunatta siunissaa pillugu qujamasuummertarpunga, tulluusimaarutigisaqaaralu ukiut tamaasa iliniartorparujussuit kommunitsinni naammassinnittarmata.

Taakkuuppummi nunatta namminersulernissaanut aqqutissiiuussisussatta ilaat pingaaruteqarluinnartut. Nunattami siunissaa pillugu ataatsimoorluta kivitseqatigiinnissarput pingaaruteqaqaaq, matumani ilinniarsimasortagut ingiaqatigalugit.

Taamaattumik Kommune Kujallermi namminiilivinnissamut piareersaqataalluta meerartatta ilinniarluarsimasuunissaannik qulakkeerinneqataajumalluta suliniuteqarpugut.

Matumani atuartitsissutissat pitsaasuunissaat, minnerunngitsumillu ilinniartitsisut ataatsimoorlutik siunnerfeqaqatigiinnissaannik angusaqarniarluta siorna kujataani ilinniartitsisut tamaviisa isumasioqatigiisippagut. Matumani misilitakkat, killiffiit ingerlaqqinnissamullu siunnerfiit aallunneqarsinnaanngorlugit. Tamatumalu kinguneqarluarnissaa siunissamut isumalluarnarpoq.

Taamaattumik ullut makku ilinniartut ilinniakkaminnik naammassinnillutik allagartartaaqattaartut Kommune Kujallermiit nuannaarutigeqaagut; Kujataaniillu aallarlutik ilinniariarsimasunut neriuuteqarpunga ukiuni makkunani kujataani inuttusiartoqqilernitsinni ilinniarluarsimasortagut angerlakaajumaartut; Ukiummi makku kujataani ineriartortitseqqinnissamut sanaartorninnilu annertuuni sulisut ilinniarluarsimasut pisariaqartippagut.

Ukiuni pingasuni kommunalbestyrelsemi sulinitsinni siunnerfitta timitalertarnerisigut assigiinngitsutigut alloriartarnigut, kommunillu najugarissallugu nuannersuunissaanik suliniuteqarnerput innuttaasunik qanimut suleqateqarluarnitsigut angusaqarfiupput.

Ukiorpassuanngortunimi Kommune Kujallermi inukilliartorneq ingerlarsimasoq ukioq manna unitsinneqarpoq, tassami ukiuni kingullerni arlaqalersuni kujataani innuttaasut agguaqatigiissillugu ukiut tamaasa inunnik 100-nik ikilisarsimagaluartut assiliaq allanngortipparput.

Kommunalbestyrelsemit kommunitta najoruminartuunissaa pillugu suliatsinnut suliniutitsinnullu innuttaasut qanimut suleqataanerat qujamasuutigisaqaara. Tamannami innuttaasunut ataatsimiisitsisarnitsinni, najukkami ataatsimiititaliani minnerunngitsumillu nammineq kajumissutsiminnik suliaqartartuni takusaannarparput.

Nammineq kajumissutiminnik sulisaqartartut piorsarsimassutsikkut susassareqatigiinnitsinnilu pisoorsuutippaatigut, ataatsimoornerlu nuannisarnermik pissarsiffiusartoq aningaasallu akigalugit pissarsiarineqarsinnaanngitsoq innuttaasunut misigitittarlugu.

Taammaattumik illoqarfittatsinni nunaqarfittatsinnilu tamani nammineq kajumissutsiminnik suliaqartarlutik peqatigiiffinni timersoqatigiiffinnilu assigiinngitsuni ingerlatsisut tamaavissi periarfissaq manna iluatsillugu qutsavigingaarpassi.

Piffissarmi tunniuttagarsi innuttaasunut kommunitsinnullu nalitoorujussuupput, kommunittalu najugaqarfigissallugu nuannersuunissaanut qulakkeerinneqataallutik.

Nunatsinni piorsarsimassutsimik tassalu kulturitsinnik nukittorsaasut ataavartumik ingerlatsisinnaanerat sulissutissaraarput, inuiaavugummi kinaassutitsinnik nunatsinnik nunattalu pissarititaanik pingaartitsisut;

Taamaammat tulluusimaarutigaara Kulturimut, Sunngiffimmut Pitsaaliuinermulli Ingerlatsivimmik ataatsimiititaliamillu uani qinigaaffimmi kommunalbestyrelsimi pilersitsimanerput. Ullormi manna tikillugu inerititai takusalereerpagut, qularutiginngilaralu siunissami tamanna aamma misigalugulu takujuarumaaripput.

Kommune Kujalleq nunataminut pinngortitamik kusanangaartumi inissisimavoq, tamannalu kujataamiuusugut tulluusimaarutissatta ilagilluinnarpaat. Nersutit savat, nunami uumasut imartattalu pissarititai, naatsitaateqarnerlu pigisaraagut, taamaattumik nunatta kujataa nunatta nerisassaateqarfissuatut ilisaritinneqarluarsinnaavoq. Ukiuni arlaqalersuni nerisassat tungaasigut pisuussutitta nittarsaanneqartarnerat innuttaasugut ataatsimoorluta Food Festivalimi ingerlattarparput. Pisuussutigut pitsaalluinnartut suli annertunerusumik atorluarneqarnerulernissaat aammalu nittarsaannissaat siunertaralugu Food Festivalip ukiuni tulliuttuni annertusiartortinnissaannik suliniutit ingerlatileruttorpagut. Suliniutit pissanganartut inerititaqarfiulluartumik kinguneqarnissaat qilanaaraarput, tamatsinnut iluaqutaasussaassammata.

Aasarisseruttornerani qorsooqqissilluni kusatseruttornerani pinngortitarput angalaffigalugu atorluartarparput. Oqaluttuarisaanermi kujataata qallunaatsiaaqarfiusimanera pinngortitallu kusanangaartup nunarsuarmioqatigiinnit soqutigineqarnera annertusiartorpoq.

Tassami Qassiarsummi, Igalikumi, Sissarluttumi, Tasikuluulimmi aamma Qaqortukuluumi siulitta najugaqarfigisimasaat ukiut 1000-it sinnerlugit paarilluarneqarsimasut nunarsuarmiut kingornussassaanik allattorsimaffimmut ilanngunneqarnikuupput, taakkulu soqutigineqarnerat aamma annikilliartunngilaq.

Aasaq manna ullut makku atukkagut sungiusimasatsinniit allaanerungaaraluartut, siuanissaq aggersoq eqqarsaartigalugu takornariaqarnermi atorluarneqartussaq, aappaguagulu sanaartorneqarluni aallartittussaq kujataani Visitor Centerissarput qilanaarutigeqaara.

Kujataanimi nuna angerlarsimaffigisarput tulluusimaarutigalugu inuussutissarsiornikkut takornariaqarnikullu inerisaaffigalugu atorluassavarput.

Ullortunermi inuiattut ullorsiornitsinni piorsarsimassutsikkut soqutigilluinnakkatta ilaat soorlu erinarsoqatigiinnerit, ullaakkorsioqatigiittarneq, piffinnilu assiginngitsuni alikkusersoqatigiinnerit ingerlanneqartartut sungiusimavagut. Ullumikkulli pissutsit atortariaqakkagut peqqutigalugit sungiusimasatsinnit ulloq allaanerusumik ingerlanneqassaaq.

Taamaattumik ukioq manna immikkut ittumik iliuuseqarnitsigut digitaliusumik atortorissaarutit atorlugit inuiattut ullorsioqatigiinnissarput nuannaralugu atorumaarissi neriuutigaara. Nipilersortummi oqaluasaartullu Illoqarfittatsinnit nunaqarfittatsinniillu immiussat ataatsimoorfigalugit kommunitut ataasiusutut ullorsioqatigiissaagut.

Inuiattut ullorsiornitsinni erfalasutsinillu ukiunik 35-nngortorsiornitsinni nalliuttorsiorpalaartumik ataatsimooqatigerusunnaraluaqaasi, ullumikkulli pissutsit taamaatsillugit angerlarsimaffitsinninngaanniit ataatsimooqatigiinnissatsinni qujanaq nipilersortunik oqaluttuartunillu tusarnaagassaqarluta ataatsimoorfissaqaratta.

Illoqarfittatsinni nunaqarfittatsinilu innuttaassut ullumi inuiattut ullorsiornitsinni tamassi eqqaamaqaarsi, neriuppungalu ullumi atugassarititaasut taamaakkaluartut asasasi ilagalugit inuiattut ullorsiorluarumaartusi.

Tamattatoq eqqaamagitigu akisussaassuseqarluta maleruaqqusanik malinninnissarput,  ullortunermi ullorsiornissassinnik kissaatingaarlusi pilluaqqoqqippassi.

Kiista P. Isaksen

Borgmesteri

Udgivet d. 21. juni 2020