Kiista P. Isaksen: -Missingersuut pitsaasoq sinneqartoorfiusussarlu akuersissutigaarput

Kommune Kujallermi 2021-mut missingersuut suliniutinik pitsaasunik imaqartoq kommunalbestyrelsimi akuersissutigineqartoq borgmesterimit iluarisimaarneqarpoq.

Missingersuummi akuersissutigineqartumi ilaatigut ukiut siuliinut sanilliullugu Inunnik isumaginninnermut annertunerusumik aningaasaliiffiuvoq, angerlarsimaffeqanngitsut ornittagassaanik pilersitsiniarluni pilersaarusiorneq aallartissaaq, Nanortalimmi eqqaanilu meeqqat 13-it inorlugit ukiullit atuareernerup kingorna ornittagassaat pilersinneqassapput; suliniutillu allat aallartissinnaanngornerat timitalerneqarlutillu suliarineqarnissaat borgmester Kiista P. Isaksenip qilanaarutigaa.

-Nuannaarutigaara missingersuummi akuersissutigisatsinni suliassarpassuit aallartissinnaanngorneri, kommunitsinnimi inerisaanerput ingerlateqqillugu timitaligassanik nutaanik siunnerfeqalerpugut. Inunnik isumaginninnermut tunngatillugu ukiut siuliinut sanilliullugu annertunerusumik aningaasaliinerput taanngitsoorusunngilara, matumanimi sullissisussanik amerlanerusunik sulisoqarsinnaanngornera qulakkeerinneqataaffigigatsigut nuannaarutigaara, Kiista P. Isaksen iluarisimaarinilluni oqarpoq.

Inunnik isumaginninnermi ingerlatsivimmi oqalutsimik, allatsimillu atorfinitsitsoqartussanngornerata saniatigut utoqqarnut konsulentimik atorfinititsisoqassaaq, Narsamilu innarluutillit ulloq unnuarlu angerlarsimaffiat Nuka iluarsartuunneqartussanngorluni.

Meeqqeriviit atuarfeqarneq sunngiffillu
Kommune Kujallermi ilaqutariit meerartallit meeqqerivinni, atuarfinni, sunngiffimmilu atugassarissaarnissaat kommunalbestyrelsip ukiuni kingulerni annertuumik suliniuteqarfigisaasa ilagaat. Suliniutillu ingerlareersut saniatigut ukiumi nutaami pitsanngorsaatissanik missingersuut nassataqarpoq.

Meeqqerivinnut akiliut akisunerpaaq 1100 korunimut appartinneqarpoq, Qaqortumi inuusuttut ornittagassaat nutaaq pilersinniarlugu pilersaarusiorneq aallartissaaq, Narsarmijini atuarfik aamma Qaqortumi skolehjemmi iluarsartuunneqarlutik ilaatigut sanaartorneqassapput.

-Meeqqat atuarfiini nunaqarfittatsinnilu aamma savaateqarfinni pisariaqartitsineq malillugu ilinniartitsisumik angalasartussamik atorfinitsitinissaq missingersuummi qulakkiikkatta ilagaat, tamanna nutaaliorneruvoq isumalluannarlunilu. Atuarfittatsinnimi meeqqat angusarissaarnissaat qulakkeerinneqataaffigalugu annertuumik suliniuteqarpugut, Kiista P. Isaksen oqarpoq.


Inuussutissarsiorneq
Kommune Kujallermit suliffeqarfik 2019-mi pilersinneqartoq Innovation South Greenland isumasioqatigiinnernik annertuunik ingerlatisussanngorlugu aningaasaliisoqarpoq. Matumani ilaatigut Aalisartut piniartullu qanimut peqatigalugit kalaalimineerniarfiit aappaattullu aatsitassarsiorneq pillugu isumasioqatigiinnerit ingerlanneqartussanngorlutik.

-Soqutigisaqaqatigiilluni isumasioqatigiinnerit ingerlanneqarneranni tamanit pissarsiaqaataasumik siunnerfiit pitsaasut ingerlariaqqiffiusarput, taamaattumik isumasioqatigiinnissanut aningaasaliineq siunissaq eqqarsaatigalugu pitsaasuuvoq. Ineriartortitsinerpummi ingerlateqqillugu suliniutit nutaat timitalerneqartussanngortut isumalluarfigaakka, Kiista P. Isaksen oqarpoq.

Missingersuummi akuersissutigineqartumi Qaqortumi sanaartorfigissaanissamut, illoqarfinni asfalterinissaq, nunaqarfinnullu aningaasaliissutaareersut qaavatigut aamma aningaasaliisoqarpoq.
-Suliniuterpasuatta ingerlareersut saniatigut suliniutit nutaat missingersuummi akuersissutigineqartut nuannaarutigeqaakka, innutaasuniillu kommunimiit paasissutissiinerunissarput ujartorneqarnikuummat tusagassiortumik atorfinititseqqinnissarput aningaasaliiffigisarput nuannaarutima ilagaat. 2021-mut missingersuuterput iluarisimaarpara, pitsaasuuvormi sinneqartoorfiusussaallunilu, Kiista P. Isaksen oqarpoq.

2021-mut missingersuut Kommunalbestyrelsep novemberimi ataatsimiinnerminni akuersissutigisaa 14,6 mio. koruuninik sinneqartoorfiussaaq.

Udgivet d. 29. december 2020