Borgmesterip Stine Egedep ukiortaami oqalugiaataa 2022

Asasakka kommune Kujallermi innuttaasut tamassi. Ukioq 2021 naavoq, ukioq 2022 aallartippoq.

Ukioq qaangiuttoq tamatta assigiinngittorpassuarnik misigiffigisimasarput maanna qaangiussimalerpoq.

Kommune Kujalliup oqaluttuarisaanerani Inuit Ataqatigiinnit siullermeerluta aquummik tigusinitsinniit, ukiumut nutaamut appakaanitsinni pisussat pissanganartorpassuit ikaarsaariarfigisussanngorpagut.

Ukiumi qaangiuttumi nuannaarutaasunut ilaavoq Kommuunitisinni nutaamik Qaqortumi mittarfittaarnissarput. Innuttaasunit, suliffeqarfinnit kommuunitsinnillu annertuumik isumalluarfigineqartoq. Naalakkersuisut susassaqartullu allat tamaasa peqatigalugit aqqutissaq tullinnguuttoq pilersaarusiortussanngorparput, tamannalu qilanaaraara.


Meeqqat inuusuttullu

Ineriartornissamulli isumalluutit pingaarnerpaat tassaapput meerartavut inuusuttortavullu. Taakkuupput angajoqqaatut pinngortitavut pingaarnerpaat, asallugit, paaralugit, killissamik ilinniartillugit tapersersorlugillu perortitassavut.

Taamaliorutta inuiaqatigiit nukittunerulernissatsinnut aqqutissiuusseqataassaagut.

Kommunalbestyrelsimi meerartatta siunissami ilinniagaqarnissaannik qulakkeerinneqataaniarluta, meeqqerivitta pitsanngorsartuarnissaannik suliaqarniarpugut. Meeraaqqerivinni meeqqerivinnilu sulisut sakkussaannik tuniorartuarnissaannik iliuuseqarusuppugut, meeqqat atuartunngornerminni piareersimanerusut pilersikkumallugit. Taamaaliornitsigut ilinniartitsisut ilinniartitsisutut ilinniakkatik atorlugit sulinerulernissaat angujumallugu. Matumani angajoqqaat, meeqqanullu perorsaaqataasut qanimut suleqatigilluarnerisigut inerisaassalluta.

Qaqortumi Tasersuup Atuarfia ukiumi qaangiuttumi atuarfik eqeersimaartutut Paarisamit nersornaasigaavoq. Nersornaaserneqarnerat nuannaarutigeqaara, meeqqallu aalanerunissaannik siunertaqartumik atuartitsineq ingerlanneqartarmat assut tulluusimaarutigaara.

Neriuutigaara siunissamut meeqqat timersornerulernissaannik ilaatigut aqqutissiuusseqataajumaartoq, siunertarlu kusanartuummat atuarfinni allani timip atorneqarnerunissaa kissaatiginarpoq.

Ullut tamaasa meerartagut takutitsilluartarput. Ilai aamma immikkut ittumik avammut nersorneqartarput, maligassiuisutut nersorneqarlutik.
Ullulli tamaasa meerartavut maluginiartussaavagut aamma malugineqarusuttarput. Mobiili qimalaarlugu, meerartavut piffissamik naammattumik eqqissisimasumik tunisartigit, tamanna pisariaqartippaat. Meeqqat naleqartinneqartutut misigitinnissaat ullut tamaasa malunnartittartigu. Meerarmi piffissaqarfigineqartoq, toqqissillunilu peroriartortoq piginnaasani aallaavigalugit inuiaqatigiinni aamma sullisisunngorumaarmat.


Kommunimi sullissineq

Allaffissornikkut ingerlatsinermi sullissineq innuttaasunut qanilaartoq, pitsaasorlu anguniarlugu ulappuppugut, neriuppungalu tamanna ukiuni aggersuni innuttaasuni malugusuutaalerumaartoq. Pilersaarutit malillugit kingusinnerpaamik juunip aallaqqaataani aaqqissuusaanerup nutaap atuutilernissaa siunnerfigaarput.

Kommune Kujallermi illoqarfittatsinni nunaqarfittatsinnilu sumiluunniit najugaqaraluarutta assigiimmik sullinneqarnissarput pingaartillugu siunnerfeqarpugut.

Kommunitta ukiuni kingullerni inukilliartuinnavissimasup inuttusiartoqqinnissaa anguniarlugu kommuni ataatsimoorfiulluni uummaarissoq, nammineq pilersornerunissamik inerisaaffiusoq, innuttaasullu oqartussaaqataaneranni peqataatitsilluni ineriartortitsinissaq kommunalbestyrelsimi politikkikkut anguniagaraagut.


Inuussutissarsiutit

Nunatta kujataa imaani nunamilu uumasunik pisuussuteqarluarmat, ”Nunatta nerisassaasivissuanik” taaneqartarpoq.

Aalisarneq pillugu ataatsimiititaliarsuup kisitsisit saqqummiussai qiviaraanni kujataani aalisarneq annikitsuararsuuvoq. Tamannalu allanngortinniarlugu siunissamut isigisumik politikkikkut siunnerfeqalernissaq siunertaralugu, isumasioqatigiinneq oktoberip qaammataani kujataani piniartunik aalisartunillu peqataaffigineqartoq peqataaffigaara. Oqariartuutigineqartullu ilaatigut Naalakkersuisut peqatigalugit ingerlateqqissavagut. Piniartortatta aalisartortattalu atugarisamikkut pitsanngorsaavigineqarnissaat aqqutissiuutassaraarput.

Kujataani savaateqarneq nunaateqarnerlu ukiut hunnorujut sinnerlugit inuuniutitut ingerlanneqartoq kujataata oqaluttuarisaanerani eriagisassatta ilagaat, ineriartortittuagassarput. Taammaattumik Naalakkersooqatigiilersut nutaaliorlutik Nunalerinermut, Imminullu pilersornermut, Naalakkersuisoqarfimmik pilersitsinerat qujamasuutigingaarlugu suleqatigiilluarnissamik anersaaqarlunga isumalluarfigaara.

Nuannaarutigingaarparalu Inatsisartut ukiaanerani ataatsimiinneranni Kuannersuarni aatsitassarsiornissamut pilersaaruteqartoqarnera unitsillugu nutaamik inatsisiliorneq; matumani savaateqarnermik nersutaateqarnermik immamilu uumasunik inuussutissarsiuteqarnerup innarlerneqarani ingerlaqqissinnaanera qulakkeerneqarmat, inerisaaqqinnissallu nalorniffiunngitsumik alloriarfiusinnaanngormata.

Kujataata 2017-mi UNESCO-p nunarsuarmi kingornutassanut allattorsimaffianut ilanngunnerata kingorna avataaniit soqutigineqarnera annertusiartuinnartoq atorluassavarput. Kalaallit Nunaata Kujataa asseqanngitsunik kusanartunik takusassaqarpoq, takornarialerisunut inerisaaffissaqaqaluni. Taamaattumik kujataani angallannermi periarfissat pitsaanerulertariaqarput. Talittarfiit puttasullu pitsaasuusariaqarput. Savaateqarfinni takornarialerinermik ineriartortitsisut tapersersugassatta ilagaat, ilaatigut aqquserngit ikaartarfiillu suli inerisartariaqarpagut.

Innovation South Greenland Kommune Kujallermit 2019-imi pilersitarput nukittorsaqqinniarparput. Nutaaliornermut suliffeqarfiillu annerusumik siunnersorsinnaanissaat tapersersorsinnaanissaallu anguniarlugu ukioq mannamut aningaasaliiffigeqqippagut.

Qaqortumi mittarfissaq pilersaarutit malillugit 2025-mi atorneqalertussaq takornarissanik amerlanerusunik tikittoqarsinnaanngornissaanut aqqutissiuusseqataassaaq. Taamaattumik tungaanut piareersaateqarluta sulineq aallartereerparput.

Naalakkersuisut, minnerunngitsumik susassaqartut pineqartullu, qanimut suleqatigilluinnarlugit, Narsarsuup siunissami qanoq atorneqarnissaa pillugu sulineq pimoorullugu ingerlatissavarput.


Kommunip aningaasaqarnera

Kommune Kujallermi ukiuni makkunani aningaasaqarnerput ilorraap tungaanut saqitinniarlugu ukiuni tulliuttuni sukannersumik aningaasanik aqutsinitta nanginnissaa pisariaqarmat naatsorsuutigineqassaaq.

Inuillu amerlanerpaat sulilersinnissaat suliassaraarput. Matumani mittarfiliorluni sulinerup aallartinnissaa aamma Nalunami, Amitsumi kiisalu Killavaat Alannguani aatsitassarsiortoqarsinnaanera kommunitta ineriartoqqilernissaanut, minnerunngitsumillu inuussutissarsiutinik ingerlataqartunut, inunnullu inuussutissarsiutinik nutaanik aallartitserusuttunut aqqutsissiuusisussaammata isumalluarfigaagut.Kommuniugutta, inoqutigiiuguttaluunniit peqqissaartumik silatusaartumillu aningaasaatitsinnik aqutsigutta, toqqissisimasumik ulluinnagut angusaqarfigisassavagut.


Kajumissutsimik suliaqartut

Timersoqatigiffiit kattuffiata nunarsuarmi aalanerpaanngornissamut anguniagaqarnera kommunitsinnit tapersersugaraarput. Periarfissaq manna iluatsillugu timersortartut tamanut maligassiuisut, minnerunngitsumillu timersoqatigiiffinni peqatigiiffinnilu assigiinngitsuni piumassutsiminnik suliaqartut, sungiusaasullu qamannga pisumik qutsavigingaarpassi.

Nammineq kajummissutsissinnik suliaqartusi, timersornerinnarmiunngitsoq, tamassi kommunitsinni uummarissaaqataavusi, tamannalu tulluussimaarutigalugulu qujassutissaraara.Utoqqaat inuiaqatigiinnilu sullissisut

Utoqqartatta ukiorpassuarni sulereersimallutik, eqqissillutik atugarissaarlutik inuuneqarnissaat tamatta kissaatigaarput.
Utoqqalisulli ilaqarput suli inuiaqatigiinnut tunniussaqarluarsinnaasut. Taakku piginnaasaat piumassusaat misilittagarpassuilu atorluartariaqarpavut. Ilaqarpummi suli sulerusuttunik. Aammattaaq utoqqartaminnut isumassuisut manna periarfissaq aqqutigalugu qujaffigiumavakka.

Nunaqqatigut ilinniarnertik, suliffitsik imaluunniit napparsimanertik peqqutigalugu ilaquttatik nunartillu qimallugu inissisimasariaqartut eqqaamavakka. Taamaakkaluartoq neriuppunga nalliuttut pilluarnartuanik misigisimassagissi.

Ilavut suliffinni piffissami nikerartuni sulisartut qujassutissaqarfigaakka. Qatserisartut; annaasiniarnerni allatigullu imaanaanngitsuni sulisinneqariasaartartusi Qujanaq. Politiit; allat suliarisinnaanngisaannik pinartoqartillugu imaanaanngitsunik suliaqartartusi Qujanaq. Parnaarussivinni ulloq unnuarlu sulisartusi, Qujanaq. Peqqinnissaqarfimmi sulisut; ulloq unnuarlu piareersimajuartusi Qujanaq. Utoqqaat illuini, innarluutillit angerlarsimaffiini, meeqqat angerlarsimaffiini ulloq unnuarlu sulisartusi Qujanaq. Nunaqqativut Inuiaqatigiinni sutigut tamatigut sullissisusi Qujanaq.


Naggasiut


Kommunalbestyrelsimi qinigaaffimmi uani kommunitsinni inerisaanissatsinnut nutaaliornissatsinnullu suliassarpassuaqarpugut.
Nunarsuarmioqatigiit anguniagaat 17-it siunnerfiginissaat sulinitsinnut ilannguppagut.
Inuiaqatigiit eqqissisimasut, suliffeqarfiit nukittuut peqataatitsisullu, kiisalu ammasumik suleriuseqarneq tassaapput anguniakkani nr. 16 -imi pineqartut. Neriuppunga ukiumi nutaami ukiunilu tulliuttuni tamassi peqatigalusi anguniakkanut takutitsilluarumaartugut.

Asasakka innuttaaqatikka sumiluunniit ittusi, siunissaq pissanganartoq ikaarsaarfigisarput pillugu sulinissatsinnut suleqatiseralusi ukiumi nutaami ajunngitsunik tamanik angusaqarnissassinnik peqqinnissassinnillu kissaallusi.

Ukiortaami pilluaritsi.


Udgivet d. 30. december 2021