Kommune Kujallermi timersortartut sungiusaasullu nersornaaserneqarput

Nanortalimmi Narsami aamma Qaqortumi ukioq 2021-mi timersullammaat, sungiusaasutsialaat aamma isumalluarnartut nersornaammik tuninineqarput. 

Illoqarfinni pingasuusuni timersullammaat, sungiusaasutsialaat, aamma isumalluarnartut tallimanngornermi februaarip 18-ianni nersornaammik tunineqarput. Nersornaatinik agguaasoqanngilaarnerani borgmester Stine Egede, Qaqortumi kommunip ataatsimiittarfiani tikilluaqqusisuuvoq.

 

- Timersortartuugussi, sungiusaasuugussiluunniit soqutigisassinnik nuannarisassinnillu aallussinissigut kommunitsinni susassaqartitsinermik, ataatsimoorluni nuannisaqatigiinnermik, maligassiuilluarnermillu tunisisarpusi. Tunniusimanissinnimi kommunitsinni uummarissaaqataavusi, tamannalu tulluussimaarutigalugulu qujassutissaraara, borgmesteri tikilluaqqusilluni oqalugiarnermini ilaatigut taama oqarpoq.

Timersullammaat, sungiusaasutsialaat, isumalluarnartutullu nersornaaserneqartut timersoqatigiiffinnit innersuussaapput

 

-Taamaattumik nunaqqatigiit akornatsinni nammineq kajumissutsiminnik suliaqartut, timersortartut, maligassiuillutillu suliaqartartorpassuit akornanni maluginiarneqarlutik innersuunneqarnermikkut nersornaaserneqartussat pilluaqqungaarpakka; suliaq kusanartoq, takutitsilluarnikkullu maligassiuineq pillugu nersornaaserneqarmata, Stine Egede pilluaqqusivoq.

 

Qaqortumi nersornaaserneqartut:

Holditut timersullammanngortut: K-33-mi nerrivimmi Arsaarartartut meerartaat.

Arnani timersullammanngortoq: Sofie Rosa Jakobsen, Peqatigiiffik Qajaq.

Angutinilu timersullammanngortoq: Paulus Jensen, Peqatigiiffik Qajaq.

 

Narsami nersornaaserneqartut:

Holditut timersullammanngortut: N-85 Nivissat (Ukiut aappassaa tulleriisiinnarlugu futsalimi pissartanngortut).

Sungiusaasutsialak: Susanne G.Lynge, N-85.

Timersullammanngortoq: Rina Lynge, N-85.

Isumalluarnartoq: Marie Stach, N-85.

 

Nanortalimmi nersornaaserneqartut:

Holditut timersullammanngortutSiuteroq 43 nivissat U-15

Neriunaatilik: Niels (Niilu) Hansen, 13 – nik ukiulik isikkamik arsartartoq, Siuteroq 43.

Sungiusaasutsialak: Jesse Anthonsen, Siueroq ’43, nivissat U-15  sungiusaasuat.

Timersullammak: Kimmernaq Kleist, 15-nik ukiulik, Siuteroq 43 (U-15)

Udgivet d. 18. februar 2022