Issittumi takornarianut nassuiaassisartunngortut

Marlunngornermi maajip 31-anni 2022 Borgmester Stine Egede allagartartaartunut oqalugiarpoq

Asasakka Arktisk Guidetut allagartartaartut, ilinniakkassinnik naammassinnillusi angusassinnik pilluangaaritsi.

Ilinniagaqalerlusi allagartaqalertusi sisamaasusi nunarput isorartoqisoq assigiinngisitaaqisunillu takornarianit misigisassaqarfiulluartoq misilittagaqarfigilereerparsi.

Ullumi angusarsi pillugu immissinnut tulluusimaarutiginissassinnut pissutissaqarluarpusi, ilinniagarmi sakkortooq atuagassarpassuarnik misilitsinnerpassuarnillu imaqartoq naammassivarsi.

Kujataani borgmesteritut siunissamut aggersumut kujataata takornariaqarfissuanngornissaanut siunnerfigisatsinnut isumalluarpunga; kujataatami avatangiiserisaa kusanangaartoq UNESCO-p nunarsuarmioqatigiit kingornussassannut allattorsimaffiani ilanngummalli nunarsuarmioqatigiinnit soqutigineqarnera annertusiartuinnavippoq.

Ukiuni kingullerni coronap atuunnerani nunatta avataaniit takornariat umiarsuillu takornariartaatit takussaasimanngitsut aasaq manna tikittaleqqipput.

Avatitsinni umiarsuit takornariartaatit taarseraatiinnavissut nunatta avammut nittarsaalluarnissaanut atorluagassaraagut. Takornarialerinermillu suliaqarnissigut nunatta nittarsaannissaanut oqaluttuarinissaanullu periarfissaqarluarpusi, ilinniarnersi tunuliaqutarilluarlugu.

Qaqortumi mittarfissap sanaartorneqarnissaanut piareersarneq aallartillugu sulineq aallartereerpoq. Timmisartut siulliit mittalerpata kujataani takornariaqarnerup annertunerulernissaa naatsorsuutigissavarput.

Kujataani takornariaqarnerup siuarsarnissaanut Namminersorlutik Oqartussat suleqatigalugit maani Qaqortumi visitorcentereqalernissaq pilersaarutaasut ilagaat.

Takornariaqarnermik suliaqartut ilissitulli ilinniagaqartut nunatsinni minnerunngitsumillu maani kujataani atorfissaqartinneqangaarput.

Nuna qallunaatsiaqarfiusimasoq, nunarsuarmioqatigiit kingornussassanut allattorsimaffiani nalunaarsugaq, nuna qorsooqqissoq nunaateqarnermik uumasuuteqarnermillu ingerlatsiffiusoq takornarnianut nittarsaatissallugu ajukkunnanngivimmat.

Siunissami takornariaqarnerup silarsuaani, nunatsinni sumiikkaluartumiluunniit sulilluarnissassinnik kissaallusi, qularutissaanngilarmi maanna mittarfissuit suliarineqartut pingasut naammassippata, nunatsinnut isaaviit amerlippata, takornarianit ornigineqarnerput annikinnerulernavianngitsoq, taamaammat qanortoq ilinniakkassinni sakkut pigilikkasi atorluarisigit, angusassinnillu pilluangaaritsi.

Aallartussat angerlamut apuulluarisi, neriuppunga nunap immikkoortortaa najugarsi nuannersunik misigisaqarfigisimassagissi, qaqugumulluunniit maani sulerusuttut tikilluaqqungaassavagut.

Udgivet d. 31. maj 2022