Poulip naggataarluni sulinera.

Majoriami pisortaq Poul Jørgensen Kalaallit Nunaanni ingerlatsivinni ukiuni 35-ini atorfeqareerluni juunip ulluisa 30-anni naggataarluni sulivoq.

image

Pouli 1987-ikkunnili inuusuttut ingerlariaqqinnissaminnik siunnersorneqartut sulinermini sullitarisimavai, STI-mi/najukkami inuussutissarsiornermik ilinniarfimmi aallarteriarluni, siornatigut aamma Piareersarfimmik taaguteqarsimasumi, massakkullu Majoriamik taaguuteqartumi pisortatut sulisimavoq.  Piffissap ingerlanerani suliassat  allanngorarlutillu annertusingaatsiarsimapput, Poulilu suliassaqarfimmi ineriartortitsinissamik suliniutini amerlasuuni peqataasarsimavoq.

Kommune Kujallermi pisortaanerup Tine Parsip Poul Jørgenseni ukiorpassuarni sulilluarsimaneranut qutsavigaa. 

Ilinniarniarlutik qinnuteqartut, ingerlariaqqinnissaminnik siunnersorneqartut, angusaminnik qaffassartut, aqutsineq allarpassuillu Poul Jørgensenip ukiorpassuit sullittaralugillu ingerlassimavai.   Ukiunilu kingullerni Pouli inuussutissarsiornermi ingerlatsivimmi pisortaagallartutut sulisimavoq.  

Kommune Kujallermi pisortaanerup Tine Parsip Poul Jørgensen sulilluarsimanera ima oqaatigaa;

Poulip Majoriap ineriartorneranut, pisortaqatigiini, inuussutissarsiornermilu ingerlatsivimmi suleqataalluartarsimanera suliffeqarfimmut iluaqutissiilluartarsimavoq.  Pisortaqatigiinni misilittakkaminik tunniussaqartumillu suleqatiginera pissarsiaqarfiusoq qujamasuutigaara.  Qilanaarpugullu Majoriami pisortanngortussaq suleqatigilernissaanut. Poul Jørgensinimut suleqatigiilluarnitsinnut qujangaarpugut, Tine Pars oqarpoq.

Udgivet d. 01. juli 2022