Ullumikkut Kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissaralua taamaatsiinnarneqarpoq.

image

Ajuusaarutigalugu nalunaarutigissavarput kommunalbestyrelsemi ullumi 26. april 2023 ataatimiinnissaraluaq atortutigut ajutoorneq peqqutigalugu kinguartittariaqaratsigu.

Kommunalbestyrelsep ataatimiinnissaa pisussanngorpoq pingasunngornermi 3. maj 2023, nal. 1400.

 

Stine Egede, Borgmesteri

Udgivet d. 26. april 2023