Avatangiisinut Ingerlatsiviup Ataatsimiitsitaliaata siulittaasua saaffigineqarsinnaalerpoq

Saaffiginnissutit ukuusinnaapput:

image
Maanna periarfissaqalerputit Avatangiisinut Ingerlatsiviup Ataatsimiitsitaliaata siulittaasua saaffiginissaanut.

Saaffiginnissutit ukuusinnaapput.

 Politikkikkut anguniakkat
 Nutaaliornissamut isumassarsiat avatangiisinut sanaartornermullu tunngasut
 Suliassanngortikkusullugit innersuussinerit

Saaffiginnissutit uunga ingerlanneqassapput:
Sem Ottosen, e-mail: seot@kujalleq.gl oqarasuaat: 64 54 00

Saaffiginnissutit ataatsimiitsitaliap siulittaasuanut ingerlateqqinneqassapput, oqaluunnerit telefonikkut ingerlanneqartarumaarput.

Avatangiisinut pisortaq aammalu ataatsimiitsitaliami pisortaq pingasunngornikkut ataatsimiittarput.

Udgivet d. 26. september 2023