Avatangiisinut Ingerlatsivik Nanortalimmiissaaq

Avatangiisinut Ingerlatsivimmi atorfilittat aamma Ataatsimiititaliami siulittaasoq sapaatit akunnerisa 17-ianni Nanortalimmiissapput.

image

Innuttaasunik saaffiginnissimasunik oqaloqateqarneq, Ingerlatsiviup immikkootortaqarfiini sulisunik naapitsineq, innuttaasunillu ataatsimiisitsineq ilaatigut tassaapput atorfilittat Ataatsimiititaliallu siulittaasuata Nanortalimmiinnerminni suliassaat.

-Ataasinngornermiit pingasunngorneq ilanngullugu Nanortalimmiinnitsinni Ingerlatsivimmi suleqatigut naapissavagut, kommunip illutaanik alakkarterilluta, suliffeqarfinnut pulaarluta aammalu aalisartunik piniartunillu naapeqateqarluta, Avatangiisinut Ingerlatsivimmi pisortaq Sem Ottosen nassuiaavoq.

Marlunngornermi apriilip 23-anni nalunaaqutaq arfineq marluniit qulingiluat tungaannut Qujanartip illuani innuttaasunut ataatsimiisitsisoqassaaq.

-Innuttaasunik ataatsimiisitsinermi Ataatsimiititaliap siulitaasua Mouritz Karlsen Avatangiisinut Ingerlatsivimmi suliat pillugit saqqummiussissaaq, kingornalu innuttaasunit apeqquteqartoqarsinnaajumaarpoq, Sem Ottosen oqarpoq.

Ataatsimiitialiami siulittaasup Mouritz Karlsenip Ingerlatsivimmi pisortaq Sem Ottosen aamma sanaartornermut pisortaq Josef Kreutzmann Nanortalimmut angalaqatigissavai.

Udgivet d. 19. april 2024