Suliarput naammassissavarput

Juunip ulluisa 27-ianni kommunalbestyrelsip immikkut ittumik ataatsimiinnerani borgmester Stine Egede Kommune Kujalliup aningaasaqarneranik aaqqiilersaarnerminik erseqqissaateqarpoq.

image

Kommunalbestyrelsi kingullermik maajimi ataatsimiinnermini neriorsorneqarpoq akileraarutit A-t 43 mio. koruuniusut akilerneqarnerannut taarsiullugu aningaasat sumut atorneqarsimanerat nassuiarneqassasoq.

Kommunalbestyrelse aningaasanik tigoriaanaateqarnerup allanngoriartorsimaneranik saqqummiivigineqarpoq, tassanilu erserpoq aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffiup Kujallermi Illuutit atorunnaarsinneqarnera pissutiginerullugu aningaanik tigoriaanaateqarneq ilungersunarsimasoq. Ingerlatseqatigiiffik sulisunut inissialiornermut 30 mio. koruunik akiitsoqarpoq.  Aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffinnut piumasaqaatit naapertorlugit inissiat kommunimit attartortinneqarsinnaannginnerat pissutigalugu ingerlatseqatigiiffik atorunnaarsinneqarpoq inissiallu kommunimit tiguneqarlutik.  Taamanilu akiitsunit 30 mio. koruuniusunit 15 mio. koruunit karsimit akilerneqarput.

Inissiat aserfallatsaalineqartarnissaat nutarterneqartarnissaallu qularnaarumallugu INI aqqutigalugu kommunip inissiaataanik attartortitsisarnermit pissarsiarineqartartut ukiumut 4-6 mio. koruuniusartut INI-mut utertinneqartalernissaannik Kommunalbestyrelse 2022-mi aalajangiivoq. 

- Kommunimi inissianik pisariaqartitsineq annertuvoq, taavalu kommunalbestyrelsi sulisunut inissianut aammalu inissiaatitta pitsaanerusumik aserfallatsaalineqarnissaannut aningaasaliissuteqarpoq. Ukiup aallartinnerani akiitsut ataasiartut annertuut, soorlu sillimmatinut kiisalu ISG aamma Esani pillugu ingerlatsinermut isumaqatigiissutit saniatigut maanna kommunalbestyrelsip ilisimalerpaa suut ukiup aallartinnerani kiisalu massakkut aningaasaqarnitsinnik ilungersunartorsiortitsisuusimanersut, borgmester Stine Egede oqarpoq.

Aningaasanik tigoriaanaateqarnikkut ilungersunartorsiornerup saniatigut isumaginninnermut aningaasartuutit qaffariarujussuarsimapput. Taamaalillutik meeqqanik angerlarsimaffiup avataanut inissiinermut aningaasartuutit assorujussuaq qaffassimapput. 2023-imiinnarlu tamatumunnga aningaasartuutit 28 mio. koruuninik qaffariarsimapput. 

- Inissiisarneq sukangasumik aqunneqalerpoq taamaaliornikkut 2024-mi atuineq aaqqinniarlugu, tamatumalu saniatigut isumaginninnermut ataatsimiititaliap aningaasartuutai aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit sukanganerusumik nakkutigineqalersimapput. 2021-mi aallartilluta missingersuutit aaqqinniarlugit millionerpassuit atortariaqarsimavavut taavalu isumaginnittoqarfiup aningaasartuutaanut qaffakkiartuinnartunut aningaasanik nassaarniarluta 2022-mut missingersuutit aaqqissortariaqarsimallugit. Maanna taamaalioqqilissaagut aammalu angusaqarluarnissatsinnik isumalluarpunga maannami aningaasaqarnermik aqutsissupput atorlugu aqutsisunut nalunaarusiortarnerup pinngitsoorneqarsinnaanngivissup naammassinissaanut kommunimi piginnaasat pigilersimavavut, Stine Egede oqarpoq.

Sapaatit akunneranni 28-mi borgmesteri kommunimi illoqarfinnut angalaassaaq taavalu augustimi nunaqarfinnut angalaassalluni innuttaasut paasissutissikkumallugit kiisalu kommunip aningaasaqarnera pillugu apeqquteqarnissaannut periarfissaqartikkumallugit.

Kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerani Demokraatit borgmesterimut tatiginnikkunnaarnermik saqqummiussaqaraluartut borgmesterip tamanna anigorpaa. Aammattaaq pisortaanerup kommunimi allaffissornermi qullersatut soraarsitaanissaanik Demokraatit kissaateqarput.  Pisortaaneq soraarsitaassanngitsoq amerlanerussutillit aalajangerpaat.

- Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq / kommunalbestyrelse sinnerlugu kommunitsinni innuttaasut utoqqatserfigiumavakka akileraarutaat qaammatini pingasuni akilerneqarsimanngimmata aammalu akileraaruserivimmut akiitsoqarnerup aningaasartuuteqarfiusariaqarnera pillugu. Ajornartorsiulli nammineerluta pilersissimarput aaqqissallugu siunertaraarput. Aaqqiissuteqarnissamut pilersaarut, pingaartumik isumaginnittoqarfimmut tunngasoq, naammassineqassaaq taamaalilluta 2024-mut missingersuutit eqqortissinnaaniassagatsigit taavalu akileraaruseriffimmut ernianik qaffasissunik akiliinissarput pinngitsoorumallugu aningaasatigut tigugallagassatsinnik qinnuteqarsinnaanngorniassagatta. Tamatuma saniatigut Naalakkersuisunut kajumissaarutigissavara meeqqanik angerlarsimaffiup avataanut inissiisarnermut kommunit aningaasartuutaasa qaffakkiartornerujussuat ilungersunartutut tigullu pimooruteqqullugu, Stine Egede naggasiivoq.

 

Udgivet d. 28. juni 2024